×
Τι είναι το Premium WordPress Support;
Πώς στέλνεις αίτημα για το WordPress site σου;
Πώς υπολογίζεται το κόστος του κάθε αιτήματος;

Το Premium WordPress Support είναι υπηρεσία που περιλαμβάνει έναν κατάλογο εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης WP site από εξειδικευμένους τεχνικούς και προσφέρεται μόνο στους πελάτες του Managed WordPress Hosting.

Όταν αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα στo WordPress σου, συστήνουμε αρχικά να συμβουλευτείς τη γνωσιακή μας βάση και το blog μας που περιέχουν εξειδικευμένα άρθρα για επίλυση προβλημάτων στο WP CMS.

Αν δεν καταφέρεις να επιλύσεις το πρόβλημα μόνος σου ή θες να το αναθέσεις σε τεχνικό μας, στείλε μας το αίτημα σου και θα λάβεις άμεσα προσφορά και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών που θα μας ζητήσεις.

Στείλε email στο support@dnhost.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας αναφέροντας τα παρακάτω:

 1. To url του WordPress site σου.
 2. Τις εργασίες που θέλεις να αναλάβουμε με βάση τον παρακάτω πίνακα και τα επιπλέον στοιχεία που μπορεί να συμπεριλάβεις στο αίτημά σου.
 3. Αν έχεις προσπαθήσει να επιλύσεις (ανεπιτυχώς) το πρόβλημα μόνος σου, μια περιγραφή των ενεργειών σου μέχρι τη στιγμή του αιτήματος, που θα βοηθήσει τους τεχνικούς μας να σε εξυπηρετήσουν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Το κόστος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τιμοκατάλογο και τις εργασίες που θα συμπεριλάβεις στο αίτημα σου. H κάθε εργατοώρα χρεώνεται με 65 ευρώ +ΦΠΑ.

Για κάθε αίτημα θα λάβεις αναλυτική οικονομική προσφορά και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών.

Η υλοποίηση των εργασιών ξεκινάει άμεσα και με βάση το χρονοδιάγραμμα, μετά την εξόφληση της χρέωσης που έχει δημιουργηθεί για το σχετικό αίτημα.

ΠΡΟΧΟΧΗ: Ενδέχεται κάποιες από τις εργασίες που θα μας αναθέσεις να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση τους ή τον συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση θα σε ενημερώσουμε ώστε να αποδεχθείς την οικονομική προσφορά για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WordPress Premium Support

( Το κόστος υπολογίζεται με βάση τα λεπτά εξυπηρέτησης αιτήματος και χρέωση 65€ ανά εργατοώρα. )
Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ. Ρύθμιση ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΛΕΠΤΑ ΕΞΥΠΗΤΕΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
(65€ ανά εργατοώρα)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ THEME
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση themes (θεμάτων, προτύπων εμφάνισης WordPress) που έχεις αγοράσει ή επιλέξει από τη λίστα premium themes που προσφέρει η DNHOST.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αναφέρεις ονομαστικά τα theme/layout που επιθυμείς να εγκαταστήσουμε εάν επιλέξεις από τη λίστα της DNHOST ή να μας αποστείλεις τα zip αρχεία των theme που έχεις αγοράσει.

60'
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενημέρωση των themes που θα μας υποδείξεις και είναι εγκατεστημένα στο WordPress σου στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση τους.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αναφέρεις ονομαστικά τα themes που επιθυμείς να ενημερώσουμε

30'
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενημέρωση theme σε συγκεκριμένη έκδοση που θα μας υποδείξεις.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αποστείλεις το zip αρχείο της έκδοσης που θες να ενημερώσουμε ή το url που αυτή είναι διαθέσιμη στο web.

30'
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΕΜΕ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενεργοποίηση Logs και debugging για τον εντοπισμό του σφάλματος που θα μας περιγράψεις. Απόπειρα επίλυσης του προβλήματος εφόσον εντοπιστεί το σφάλμα στο website ή στα Logs.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας περιγράψεις αναλυτικά το πρόβλημα καθώς και σε ποιες σελίδες/section/URL εμφανίζεται, ώστε οι τεχνικοί μας να μπορέσουν να το αναπαράξουν με ακρίβεια για να το επιλύσουν.

30'
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ CHILD THEME
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Δημιουργία και ενεργοποίηση child theme στο theme που θα μας υποδείξεις.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Nα μας αποστείλεις το zip αρχείο της συγκεκριμένης έκδοσης του theme ή το url που αυτή είναι διαθέσιμη στο web.

15'
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PLUGIN
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση των plugins που έχεις αγοράσει ή επιλέξει από τον κατάλογο plugins του WP.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αναφέρεις ονομαστικά τα plugins που επιθυμείς να εγκαταστήσουμε ή να μας αποστείλεις τα zip αρχεία των plugins που έχεις αγοράσει.

60'
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενημέρωση των plugins που θα μας υποδείξεις και είναι εγκατεστημένα στο WordPress σου, στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση τους.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αναφέρεις ονομαστικά τα plugins που επιθυμείς να ενημερώσουμε.

30'
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενημέρωση plugin σε συγκεκριμένη έκδοση που θα μας υποδείξεις.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αποστείλεις το zip αρχείο της έκδοσης που θες να ενημερώσουμε ή το url που αυτή είναι διαθέσιμή στο web.

30'
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ PLUGIN
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενεργοποίηση Logs και debugging για τον εντοπισμό του σφάλματος που θα μας περιγράψεις. Απόπειρα επίλυσης του προβλήματος εφόσον εντοπιστεί το σφάλμα στο website ή στα Logs.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας περιγράψεις αναλυτικά το πρόβλημα καθώς και σε ποιες σελίδες/section/URL εμφανίζεται, ώστε οι τεχνικοί μας να μπορέσουν να το αναπαράξουν με ακρίβεια για να το επιλύσουν.

30'
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ (COMMENTS)
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Εγκατάσταση του plugin σχολιασμού Disqus. Εισαγωγή σχολίων από το σύστημα σχολιασμού του WordPress στο plugin του Disqus.

30'
ΑΛΛΑΓΕΣ CONFIG FILE
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

 • Ενεργοποίηση συγκεκριμένων PHP modules (έως 5).
 • Αλλαγή τιμών διαφόρων PHP values (έως 5).
 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση debug mode.
 • Απενεργοποίηση wp_cache.
 • Δημιουργία WordPress configuration file Authentication Keys.
 • Αλλαγή ορίου upload file size του WordPress site.
 • Κατάργηση FTP prompt κατά την εγκατάσταση ή ενημέρωση plugin.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Με βάση τη σειρά που αναφέρονται οι παραπάνω εργασίες:
 • Να μας αναφέρεις τα PHP modules που θέλεις να ενεργοποιήσουμε.
 • Να μας αναφέρεις τις τελικές τιμές των PHP values.
 • Να μας αναφέρεις το νέο όριο upload file size που θέλεις να ορίσουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με βάση το καταγεγραμμένο αίτημα σου θα επεξεργαστούμε ή θα προσθέσουμε αρχεία php.ini, web.config ή htaccess.

15'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

 • Εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων από backup που θα μας υποδείξεις.
 • Εξαγωγή μιας βάσης δεδομένων και προσθήκη του αρχείου στον λογαριασμό φιλοξενίας σου.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

 • Την ονομασία και το backup της βάσης δεδομένων ή την ημερομηνία που θέλεις να αναζητήσουμε τη βάση που θα εισάγουμε, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο backup.
 • Την ονομασία της βάσης δεδομένων που θέλεις να κάνουμε export από το WordPress site σου.

15'
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Βελτιστοποίηση των βάσεων δεδομένων του WP με βάση το report των εξειδικευμένων τεχνικών μας.

30'
ΑΛΛΑΓΗ CONNECTION STRINGS ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενημέρωση των πληροφοριών σύνδεσης μιας βάσης δεδομένων.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Την ονομασία της βάσης δεδομένων που θέλεις να ενημερώσουμε τα στοιχεία σύνδεσης.

15'
FIND & REPLACE ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Εύρεση και αντικατάσταση domain, data ή table prefixes σε μια βάση δεδομένων (έως 5 στοιχεία που επιθυμείτε να αλλάξουν, πχ το προϊόν Χ να γίνει προϊόν Υ σε όλες τις σελίδες και τα άρθρα του WordPress).

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να ορίσεις με ακρίβεια τις αλλαγές που θέλεις να πραγματοποιήσουμε χωρισμένες σε σειρές (είτε στο mail σου είτε σε επισυναπτόμενο excel).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενδέχεται κάποιες αλλαγές να επηρεάσουν αρνητικά το WordPress site σου. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικοί μας θα σε ειδοποιήσουν εγκαίρως ώστε να αποφύγεις αυτές τις αλλαγές

30'
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ PERMALINKS
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ενημέρωση των permalinks σε μια από τις επιλογές που δίνει το WordPress ή σε συνδυασμό τους.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αναφέρεις τη μορφή που θέλεις να έχουν τα permalink του site σου.

15'
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Εντοπισμός προβλήματος που αφορά τα permalinks του site (σελίδες δεν εμφανίζονται, 404 κτλ) και απόπειρα επίλυσης του προβλήματος.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Αν το πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε όλο το site, τα συγκεκριμένα permalinks που έχουν πρόβλημα καθώς και μια μικρή περιγραφή του προβλήματος.

30'
WORDPRESS OPTIMIZATION REPORΤ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Αξιολόγηση του WordPress site (Load Time, Plugins, Site Size, Scripts, Processes etc) και συγγραφή συμβουλών βελτιστοποίησης εστιασμένων το δικό σου site και στις ανάγκες βελτιστοποίησης που θα μας καταθέσεις. Το πρώτο Optimization Report το λαμβάνεις δωρεάν με την αγορά κάθε πακέτου Managed WordPress Hosting.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αναφέρεις τα χαρακτηριστικά ή στατιστικά του WordPress site που σε προβληματίζουν ή που θα ήθελες άμεσα να βελτιώσεις.

60'
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORDPRESS
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Αξιολόγηση το επιπέδου ασφαλείας του WP και εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών με υπόδειξη του πελάτη.
 • Προσθήκη και ενεργοποίηση του Wordfence plugin.
 • Αλλαγή του WordPress login URL από το default, που είναι ευπαθές σε επιθέσεις.
 • Περιορισμός προσπαθειών σύνδεσης στο WordPress με λανθασμένους κωδικούς εισόδου.
 • Περιορισμός συγκεκριμένων IP, που θα μας υποδείξεις, από τη comment blacklist.
 • Απενεργοποίηση editing theme/plugins από το περιβάλλον διαχείρισης του WordPress.
 • Απενεργοποίηση directory browsing.
 • Προσθήκη CAPTCHA στις ενεργές φόρμες του WordPress site που θα μας υποδείξεις και με την προϋπόθεση πως έχεις ενεργό Google λογαριασμό.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Nα μας υποδείξεις ποιες από τις παραπάνω εργασίες θέλεις να πραγματοποιήσουμε και πληροφορίες για τα παρακάτω.
 • Τις IP που επιθυμείς να προσθέσουμε σε blacklist.
 • Τις ονομασίες από τις ενεργές φόρμες του WordPress που θέλει να προσθέσουμε και τα URL των σελίδων που εμφανίζονται.

60'
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση της διεύθυνσης σύνδεσης του admin και αποστολή νέου password ή mail με σύνδεσμο για τον ορισμό νέου password.
 • Ορισμός δικαιωμάτων admin και ρόλων με βάση τις default επιλογές του wordpress και τις γραπτές υποδείξεις σας.
 • Δημιουργία νέων admin και users και αποστολή των στοιχείων σύνδεσης τους.
 • Απενεργοποίηση των plugins που εμποδίζουν τη σύνδεση στο WordPress.
 • Διαγραφή admin και users που θα μας υποδείξεις ως κάτοχος ή τεχνικός του πακέτου φιλοξενίας.
 • Αποκατάσταση wp_users database table με βάση παλιότερο backup και υποδείξεις για τις εγγραφές που επιθυμείται να αποκατασταθούν.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Με βάση τη σειρά που αναφέρονται οι παραπάνω εργασίες

 • Τη νέα διεύθυνση email του admin.
 • Τις διευθύνσεις email admin και users και τους αντίστοιχους ρόλους που θέλεις να έχουν στο WordPress (Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator).
 • Τις νέες διευθύνσεις email admin και users που θέλεις να δημιουργήσουμε ή να διαγράψουμε.
 • Το backup του WordPress από το οποίο θέλεις να κάνουνε restore τη βάση ή την ημερομηνία που θέλεις να αναζητήσουμε τη βάση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο backup.

15'
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Βελτιστοποίηση εικόνων με την προσθήκη του LSCache Plugin και την παραμετροποίηση της εφαρμογής. Ανέβασμα και βελτιστοποίηση 20 εικόνων και αποστολή οδηγιών για το ανέβασμα των υπολοίπων από εσένα.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας αποστείλεις αρχεία των 20 images που θέλεις να βελτιστοποιήσουμε ή να τα ανεβάσεις στο library του WordPress

30'
ΕΚΤΕΛΕΣΗ REDIRECTS
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε έως 20 redirects σελίδων του site σου. Τα redirections θα γίνουν μέσω του αρχείου .htaccess.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Να μας καταγράψεις, σε ένα excel ή notepad (ανά γραμμή), τα redirections που θέλεις να πραγματοποιήσουμε. (πχ https://dnhost.gr/hosting -> https://dnhost.gr/web-hosting)

30'
ΠΡΟΣΘΗΚΗ FAVICON
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Προσθήκη favicon στο WordPress site σου.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Τo τελικό αρχείο που θέλεις να μετατρέψουμε ή να ανεβάσουμε ως favicon στην ιστοσελίδα σου.

15'
ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ HTTP:// ΣΕ HTTPS:/
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

Ανακατεύθυνση όλου του WordPress site ή επιλεγμένων σελίδων που θα μας υποδείξεις από http σε https πρωτόκολλο.

Από εσένα θα χρειαστούμε:

Τη λίστα των URL (σε notepad ή σε excel)

15'
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COMMENT SPAM
(65€ ανά εργατοώρα)
Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του plugin Akismet Spam Protection
 • Μπλοκάρισμα των commenter που θα μας υποδείξεις.
 • Απενεργοποίηση δυνατότητας σχολιασμού στο WordPress.
 • Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συνδέσμων από άλλα ιστολόγια (trackback notifications).
 • Απενεργοποίηση σχολίων σε παλιές σελίδες από ημερομηνία που θα μας υποδείξεις.
 • Ορισμό μέγιστου αριθμού links στα comments.
 • Διαγραφή του συνόλου των comments από το Wordpress.
 • Απενεργοποίηση αιτημάτων σχολιασμού.
 • Προσθήκη μη επιτρεπόμενων λέξεων, που θα μας αποστείλεις, στα comments του WordPress.
  Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Με βάση τη σειρά που αναφέρονται οι παραπάνω εργασίες

  • Τις διευθύνσεις email που θέλεις να μπλοκάρουμε ως commenter.
  • Την ημερομηνία από την οποία θέλεις να απενεργοποιήσουμε τα παλιότερα σχόλια.
  • Το μέγιστο αριθμό link που θέλεις να επιτρέπεται να υπάρχουν σε ένα comment.
  • Τη λίστα των μη επιτρεπόμενων λέξεων σε ένα σχόλιο.

  60'
  ΣΥΝΔΕΣΗ GOOGLE ANALYTICS
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Την εγκατάσταση Google Analytics plugin στο WordPress σου και τη σύνδεση όλων των σελίδων με τον ενεργό λογαριασμό σου.

  Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Την GA Tracking Tracking Id του ενεργού Google Analytics λογαριασμού σου.

  15'
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ SITE
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Μεταφορά ή αντιγραφή του WordPress site σε άλλο φάκελο του περιβάλλοντος φιλοξενίας.

  Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Να μας αναφέρεις το φάκελο προορισμού των αρχείων του site σου στο Managed WordPress Hosting πακέτο σου.

  30'
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ WORDPRESS
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του WordPress στο περιβάλλον φιλοξενίας σου.

  15'
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ WORDPRESS
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Εγκατάσταση συγκεκριμένης έκδοσης του WordPress που θα μας υποδείξεις.

  Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Να μας αναφέρεις τη συγκεκριμένη έκδοση που επιθυμείς.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Μιας και κάθε νέα έκδοση του WordPress περιλαμβάνει και security updates, ο πελάτης γνωρίζει πως με το παραπάνω αίτημα εκθέτει το site του σε κίνδυνο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η DNHOST ενημερώνει πως θα ορίσει σε συνεργασία με τον πελάτη ένα χρονικό όριο, με μέγιστο διάστημα τους 3 μήνες, μετά το οποίο το site θα πρέπει να ενημερωθεί σε ασφαλή έκδοση του WordPress.

  60'
  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ CORE ΦΑΚΕΛΩΝ
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Την αποκατάσταση των core αρχείων του WordPress σου.

  15'
  WHITE SCREEN ERROR
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Διάγνωση του προβλήματος που προκαλεί εμφάνιση white screen στο WordPress και απόπειρα επίλυσης του προβλήματος.

  Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Τα URL των σελίδων που έχεις εντοπίσει το πρόβλημα.

  30'
  500 INTERNAL SERVER ERROR
  (65€ ανά εργατοώρα)
  Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν:

  Διάγνωση του προβλήματος που προκαλεί 500 Internal Server Error στο WordPress και απόπειρα επίλυσης του προβλήματος.

  Από εσένα θα χρειαστούμε:

  Τα URL των σελίδων που έχεις εντοπίσει το πρόβλημα.

  15'