Web Hosting Domain Names dnHost Site
Προηγμένη αναζήτηση Αναζητήστε τη γνωσιακή βάση

Τι εξυπηρετούν όλοι αυτοί οι φάκελοι (directories) μέσα στο Plesk file manager;

Προβολές: 5750 Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2010 12:08 0 Βαθμολογία/ Χρήστες

Όταν συνδέεστε με τον server μέσω FTP, SFTP ή SSH, ή μπήκατε στο File Manager στο Plesk, θα δείτε μια σειρά έτοιμων κατάλογων κάτω από το home του domain σας (συνήθως /var/www/vhosts/domain.tld/, όπου domain.tld είναι το όνομα του domain σας). Καθένα από αυτά έχει διαφορετικό σκοπό και όλα δημιουργούνται από Plesk για το domain σας, προκειμένου να παρέχουν διάφορες λειτουργίες.

Δεν μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε οποιοδήποτε από αυτούς τους καταλόγους, ούτε επιτρέπεται η προσθήκη αρχείων σε έναν κατάλογο αν δε βρίσκεται μέσαα σε έναν από τους καταλόγους με τις απαιτούμενες άδειες (π.χ. httpdocs/ για τα κύρια αρχεία του site σας), καθώς περιέχουν αρχεία σημαντικά για τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Με τη διαχείριση των αρχείων αυτών μέσω του Plesk αποτρέπονται τα ατυχήματα, όπως η τοποθέτηση ενός αρχείου σε λάθος μέρος, η διαγραφή ενός αρχείου ή η αλλαγή στο περιεχόμενο ενός αρχείου, όταν δεν πρέπει. Αν κάνατε κάτι λάθος στον κατάλογο conf/ για παράδειγμα, η ιστοσελίδα σας θα μπορούσε να εξαφανιστεί από το διαδίκτυο!

Η Δομή Καταλόγων του Plesk

Οι ακόλουθοι κατάλογοι ελέγχονται από το Plesk για το λογαριασμό σας και δεν μπορούν να αλλάξουν από εσάς:

bin/ conf/ error_docs/ etc/ lib/ pd/ statistics/ usr/ var/ Δεν μπορείτε να δείτε όλους αυτούς τους καταλόγους. Η νεότερη έκδοση του Plesk έχει μειώσει τον αριθμό των καταλόγων που δημιουργούνται αυτόματα.

Αυτοί που παρέμειναν προορίζονται για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας. Η λίστα που ακολουθεί εξηγεί το νόημα πίσω από κάθε κατάλογο:

bin/, etc/, lib/, pd/, tmp/, usr/, var/ Κάθε ένας από αυτούς τους καταλόγους, αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος για το domain, όταν συνδέεστε στο σύστημα χρησιμοποιώντας SSH, SFTP ή SCP. Όλoι ελέγχονται από το διακομιστή και δεν μπορούν να δεχθούν εγγραφή αρχείου, εκτός από το tmp/, στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες/υπηρεσίες σχετικές με το σύστημα (έχει άδεια εγγραφής κι ανάγνωσης για όλους). Αυτά δεν είναι σημαντικές για την καθημερινή χρήση από το λογαριασμό σας. Στη νεότερη έκδοση του Plesk, ορισμένοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι.

anon_ftp/ Αυτός ο κατάλογος είναι όπου βασίζεται ο ανώνυμος λογαριασμό σας FTP (είναι πάντα εκεί, ανεξάρτητα από το αν οι λογαριασμοί σας το υποστηρίζουν ή μη, είναι/δεν είναι ενεργοποιημένο). Σε αυτό τον κατάλογο, pub/ μπορούν να μπούν τα αρχεία για κατέβασμα σε, ενώ κάθε μεταφόρτωση αρχείων θα μπαίνει στο φάκελο incoming/.

conf/ Αυτός ο κατάλογος έχει την βασική διαμόρφωση για το domain σας, που απαιτείται από τον web server. Το μόνο που μπορεί να τον αλλάξει είναι το Plesk ή το προσωπικό μας.Εάν χρειάζεστε μια αλλαγή σε αυτόν τον κατάλογο (για παράδειγμα, για να αλλάξετε τη ρύθμιση open_basedir), θα πρέπει να στείλετε ένα email στην Ομάδα Υποστήριξης της dnHost.

cgi-bin/ Αυτός είναι ο βασικός κατάλογος cgi-bin για την ιστοσελίδα σας και μπορεί να προσπελαστεί από τη διεύθυνση http://www.example.com/cgi-bin/. Όλα τα αρχεία που τρέχουν σε ένα cgi-bin/ θα υπόκεινται στο μηχανισμό ασφαλείας suEXEC στο διακομιστή. Κάθε script πρέπει να υποβάλλεται σε μία σειρά ελέγχων ασφαλείας κάθε φορά που τρέχει.

error_docs/ Αυτός ο κατάλογος κρατά τα προεπιλεγμένα έγγραφα λάθους για το site σας (οι σελίδες που εμφανίζονται σε σφάλματα τύπου 404 ή Σελίδα Δεν Βρέθηκε για παράδειγμα). Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτόν τον κατάλογο - μπορείτε να αλλάξετε μόνο το περιεχόμενο των αρχείων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα αρχεία ή να διαγράψετε αυτά που ήδη υπάρχουν.

statistics/ Αυτός ο κατάλογος περιέχει όλα τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και σφαλμάτων για το domain σας, καθώς και στατιστικές για τον ιστότοπό σας (στατιστικά Webalizer), αν έχουν ενεργοποιηθεί. Όπως ο conf/, έτσι και εδώ δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό τον κατάλογο άμεσα - μόνο μέσα από το Plesk Control Panel, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Διαχείριση Λογαριασμού κάτω από κάθε domain.

httpdocs/, httpsdocs/ Aυτοί οι κατάλογοι περιέχουν τα κύρια αρχεία της ιστοσελίδας σας. Ο httpdocs/ χρησιμεύει για τον κανονικό σας δικτυακό τόπο (http://www.example.com/) και ο httpsdocs/ χρησιμεύει για την ασφαλή ιστοσελίδα σας (https://www.example.com/). Σημειώστε ότι το SSL δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, και δεν θα λειτουργήσει σωστά όταν ενεργοποιηθεί εάν ένα πραγματικό πιστοποιητικό δεν έχει ήδη εγκατασταθεί στο domain σας. Επίσης, από το Plesk 7.5 και μετά, το Plesk έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μόνο ένα κατάλογο (httpdocs/) και για τις δύο (ασφαλείς και μη-ασφαλείς) περιοχές. Για τους περισσότερους δικτυακούς τόπους, το μόνο που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε είναι ο κατάλογος httpdocs/.

subdomains/ Αν δημιουργήσετε οποιαδήποτε υπο-τομείς (sub-domains) στο Plesk, τα αρχεία τους θα αποθηκευτούν σε αυτόν τον κατάλογο, κι όχι κάτω από τον httpdocs/. Κάθε υπο-domain έχει το δικό του φάκελο (π.χ. subdomains/test/ για το http://test.example.com/), κάτω από τον οποίο βρίσκονται οι αντίστοιχοι κατάλογοι httpdocs/, conf/ και cgi-bin/. Και οι τρεις έχουν τον ίδιο σκοπό με εκείνους στον κατάλογο home, όπου ο subdomains/test/httpdocs/ περιέχει όλα τα αρχεία για το http://test.example.com/ και ο subdomains/test/cgi-bin / χρησιμοποιείται για το http://test.example.com/cgi-bin /.

web_users/ Εάν θέλετε να δημιουργήσετε «προσωπικούς» χώρους για τους φίλους, την οικογένεια, τους υπαλλήλους σας, κ.λπ., ή να τους δώσετε ένα sub-domain, αλλά δεν θέλετε να τους αφήσετε να έχουν απευθείας πρόσβαση στο δικτυακό τόπο σας, μπορείτε να τους αφήσετε να τον δημιουργήσουν με το δικό τους λογαριασμό Web User.

Κάθε λογαριασμός χρήστη στο Web, θα πρέπει να αποθηκεύεται υπό τον κατάλογο webusers/. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε ένα «username» του χρήστη, τα αρχεία τους, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο webusers / username / και μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο τους χρησιμοποιώντας το http://www.domain.tld/ όνομα χρήστη ~ /. (Οι λογαριασμοί Web User μπορούν μόνο να είναι προσβάσιμοι με τη χρησιμοποίηση του σήματος ~, το οποίο λέει στο διακομιστή να τους μεταχειριστεί ως Web User).

private/ Ο τελικός κατάλογος, private /, χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται τα αρχεία που θέλετε, και μπορούν μόνο να προσεγγιστούν μόνο από τον κύριο FTP λογαριασμό για το domain σας (δηλαδή, εάν δημιουργήσετε ξεχωριστούς λογαριασμούς FTP για κάθε επιμέρους sub-domain, χρηστη, κ.λπ. αυτοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο).

Επίσης, δεν μπορούν να είναι προσβάσιμοι από οποιαδήποτε προγραμματα / scripts, εκτός από όσα CGI scripts εκτελούνται στο cgi-bin / του κύριου ιστότοπου. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών αρχείων ή χρειάζεστε ένα μέρος για την προσωρινή αποθήκευσης/ αντιγραφής αρχείων, ο κατάλογος private/ είναι ένα καλό μέρος για να το κάνετε.