Λαμβάνω επιστροφή μηνύματος με σφάλμα: 553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts 5.7.1

AA-00259

Εάν λάβετε το παρακάτω μήνυμα από τον διαχειριστή συστήματος θα πρέπει να επιλέξετε από τον POP client σας (Thunderbird, Outlook, MacMail κλπ)την ρύθμιση "Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας SMTP απαιτεί έλεγχο ταυτότητας". 

Το μήνυμά σας δεν έφτασε σε μερικούς ή σε όλους τους παραλήπτες στους οποίους απευθυνόταν. 

     Θέμα: Email subject

     Αποστολή:   1/1/2008 00:00

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τους παρακάτω παραλήπτες: 

       'email@domain_paralipti.gr' στις 1/1/2008 00:00

      553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)