Δεν μπορώ να ανοίξω το Plesk Control Panel, γιατί;

AA-00390

Το δίκτυο, το τείχος ασφαλείας και ο υπολογιστής σας πρέπει να επιτρέπει τις συνδέσεις προς τη θύρα 8443.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας σε περίπτωση που είναι απαγορευμένη η πρόσβαση στην θύρα 8443.