Πως μπορώ να διαχειριστώ τους web users του domain μου;

AA-00426

Ο web user είναι ένας λογαριασμός χρήστη μέσα στον web server. Χρησιμοποιείται για να ορίζει τοποθεσίες σε προσωπικές 
ιστοσελίδες με ατομική FTP πρόσβαση. Το αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός web user είναι ένας υποκατάλογος μέσα στο  
domain σας(π.χ. domain.com/~webuser).

Δημιουργία λογαριασμού web user:

Επιλέξτε το εικονίδιο Web Users στη σελίδα διαχείρισης του domain. 
Πατήστε το εικονίδιο Preferences για να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης του web user και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε scripting δυνατότητες. 
για να επιτρέψετε τη πρόσβαση στις σελίδες του web user μέσω URLs όπως webuser@domain.com επιλέξτε το αντίστοιχο checkbox. 
Επιλέξτε το  checkbox "Allow the web users scripting"  για να ενεργοποιήσετε scripting για τις σελίδες του web user.

Πατήστε OK για να υποβάλλετε τις αλλαγές.

Για να προσθέσετε ένα  web user, επιλέξτε  Add Web User. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα διαχείρισης των  Web User. 
Ορίστε το όνομα του νέου  web user, εισάγετε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης του web user, ορίστε το όριο του σκληρού δίσκου, 
και επιλέξτε τις διαθέσιμες scripting επιλογές για το δοσμένο domain (Εάν έχει ενεργοποιηθεί  στο  Preferences).

Σημείωση 
Κάθε web user δημιουργεί ένα λογαριασμό συστήματος μέσα στο web server,με αποτέλεσμα,να μην είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο web users με πανομοιότυπο όνομα στον ίδιο server.

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεσμευμένες λέξεις συστήματος , όπως "mailman" για ονόματα χρηστών.

Σημείωση 
Μη χρησιμοποιήτε κενά, ειδικούς χαρακτήρες (π.χ.") και εθνικούς χαρακτήρες (GR) στο κωδικό πρόσβασης. 
Το μήκος του κωδικού πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 14 χαρακτήρων και δε πρέπει να είναι το ίδιο με το login name.


Μόλις συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία πατήστε OK. 
Καθώς δημιουργείτε web users ,τα user names εμφανίζονται σε λίστα στη σελίδα των Web Users.

Σημείωση 
Νέοι web users έχουν πρόσβαση στο κατάλογο χρησιμοποιώντας λογισμικό FTP εισάγοντας το όνομα του domain κάτω από εκεί που δημιουργήθηκε ο web user λογαριασμός 
και χρησιμοποιώντας το κατάλληλο web user name and password.

Αλλαγή στις ιδιότητες του λογαριασμού web user 
Για να αλλάξετε το κωδικό πρόσβασης του web usert ή για διορθώσετε scripting δυνατότητες, πατήστε στο user name 
στη λίστα web user . Θα μεταφερθείτε στη σελίδα διαχείρισης των  Web User. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Διαγραφή λογαριασμού web user 
Για να διαγράψετε έναν υπάρχον web user επιλέξτε τους χρήστες που επιθυμήτε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας τα checkboxes,και επιλέξτε 
Remove Selected.Θα σας ζητηθεί επιβεβαίση πριν τη διαγραφή του επιλεγμένου web user.