Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα domain;

AA-00438

Ένα Όνομα Χώρου [.gr] αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) έως εξήντα (60) χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης [.gr]. Παρόμοιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος και για τα .com και .eu domain names. Για τα Ονόματα με ελληνικούς χαρακτήρες, ο περιορισμός των εξήντα (60) χαρακτήρων αφορά στο μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (punycode).

Κατοχύρωσε domain στην DNHOST και πάρε δώρο hosting