Γιατί δεν μπορώ να προσθέσω δεύτερο web application στο domain μου;

AA-00516

Δεν μπορώ να προσθέσω δεύτερη Δωρεάν εφαρμογή στο domain μου μέσα από το Plesk! Γιατί;

Αν έχετε εγκαταστήσει ήδη μια εφαρμογή (πχ Joomla) στο root του domain σας (/httpdocs) και όχι σε κάποιο υποφάκελό του (πχ /httpdocs/joomla/) τότε το κακό Plesk :) ΔΕΝ θα σας αφήσει να εγκαταστήσετε άλλη εφαρμογή στο domain σας.

Υπάρχει όμως λύση! Να μεταφέρετε τα αρχεία σας μέσα από το Plesk, από τον File Manager >> /httpdocs επιλέγοντας ΌΛΑ τα αρχεία της εφαρμογής σας και μεταφέροντάς τα (επιλογή MOVE - όχι copy) σε ένα υποφάκελο του domain σας!

Έτσι θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε κι άλλες δωρεάν προεγκατεστημένες εφαρμογές στο domain σας.