Μπορώ να κατοχυρώσω domain names με Ελληνικούς χαρακτήρες;

AA-00530

Κατοχύρωση domain names με Ελληνικούς χαρακτήρες.

Μπορείτε να κατοχυρώσετε domains με Ελληνικούς χαρακτήρες, πχ ελληνικό-όνομα.gr ή ελληνισμός.eu, ελληνικά.com, τα οποία υποστηρίζονται από τους σύγχρονους Πλοηγούς (Firefox, IE, Chrome κλπ) και είναι μια καλή εναλλακτική για τις ανάγκες σας.

Στην dnhost, υποστηρίζουμε την online κατοχύρωση .GR domain με Ελληνικούς χαρακτήρες μέσα από το site μας


Kατοχύρωση .GR domains στα Ελληνικά:

 • Εάν κατοχυρώσετε ένα τονισμένο .GR domain με Ελληνικούς χαρακτήρες (πχ όνομα.gr), κατοχυρώνετε ταυτόχρονα & δωρεάν και την άτονη μορφή του (πχ oνομα.gr).

 • Εάν κάνετε αίτηση για την άτονη μορφή του domain, δε σας εκχωρείται και η τονισμένη μορφή (αν και δεσμεύεται για εσάς).
  Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το τονισμένο domain, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον για την ενεργοποίησή του.

 • Δεν υποστηρίζονται ονόματα χώρου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα π.χ. hotσποτ.gr

 • Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χαρακτήρων σ και ς, π.χ. γενοσ.gr και γενος.gr

 • Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων και μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων π.χ. ματινα.gr, MATINA.GR, ματίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR

 • Τέλος αν κατοχυρώσετε πχ το domain ματίνα.gr (και μαζί με αυτό την άτονη μορφή ματινα.gr), δεσμεύονται ταυτόχρονα και οι παρακάτω μορφές του: 
  - Ονόματα με σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής του domain, π.χ. μάτινα.gr και ματινά.gr 
  - Ομόγραφα domains, δηλαδή όσα ταυτίζονται οπτικά με το εκχωρηθέν όνομα χώρου στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους, π.χ. ΜΑΤΙΝΑ.gr (με ελληνικούς χαρακτήρες) και ΜΑΤΙΝΑ.gr (με λατινικούς χαρακτήρες).


Για κατοχύρωση .ΕU, .COM, .NET. domains με Ελληνικούς χαρακτήρες στείλτε μας ένα email με το/τα domains που επιθυμείτε (γράφοντας και το username σας).