Δημιουργία Nameservers για VPS ή Dedicated Servers hosting

AA-00572

Αν έχετε  VPS ή Dedicated server μπορείτε να φτιάξετε εύκολα τους Nameservers που θα δηλώνετε σε όσα domains θα φιλοξενήσετε εκεί.

Δηλώστε το domain με το οποίο θα φτιάξετε τους Nameservers που θα δηλώνετε στα domains που θα φιλοξενήσετε στο server σας. 

Απλά ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες!


1ο Βήμα: Δημιουργία Nameservers στο Plesk του VPS/Dedicated server


Kάντε είσοδο στο Plesk panel σας > Aριστερή στήλη: Server Management > Tools & Settings >> πατήστε 'DNS Template Settings'


Από εδώ, θα φτιάξετε τις απαραίτητες εγγραφές για να δημιουργηθούν οι Nameservers που θα δηλώνετε σε όσα domains φιλοξενήσετε στο VPS σας.

Παρατηρήστε την DNS εγγραφή:  <domain>     NS      ns.<domain>.Σε αυτό το σημείο, πρέπει:

1. να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα εγγραφή σε <domain>      NS       ns1.<domain>.   για να φτιάξετε τον ns1 (1ο Nameserver)

> Πατήστε πάνω στην εγγραφή  <domain>      NS       ns.<domain>.
>> αλλάξτε το ns. σε ns1.
>> αντικαταστήστε το <domain> με το domain στο οποίο θα βασιστούν οι Nameservers σας
>> πατήστε 'ΟΚ'2. Nα προσθέσετε μια πανομοιότυπη DNS εγγραφή  <domain>      NS      ns2.<domain>.   
για να φτιάξετε τον ns2 (τον δεύτερo Νameserver σας)

> Πατήστε στο 'Αdd DNS Record'


Επιλέξτε Record Type: NS 
>> στο Name server γράψτε ns2.mydomain.gr 3. Nα διαγράψετε την DNS εγγραφή:  ns.<domain>.      A      <ip>

> Eπιλέξτε την DNS εγγραφή  ns.<domain>.      A      <ip>  και πατήστε στο 'Remove' για να τη διαγράψετε.Ανάλογα με τη ρύθμιση του VPS/Dedicated server σας, μπορεί να δείτε και DNS εγγραφή για ipv6  ns.<domain>.      A      <ip>  

Διαγράψτε και αυτή την DNS εγγραφή.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Καλό είναι να κάνετε αυτή τη διαδικασία ΠΡΙΝ φιλοξενήσετε το 1ο (πρώτο) domain στο server σας.

Αν δημιουργήσετε τους Nameservers, ΑΦΟΥ φτιάξατε το 1ο hosting στο Plesk, τότε μετά την παραπάνω διαδικασία, πατήστε στο 'Apply DNS Template Changes'.
Μόλις δημιουργήσετε το 1ο domain σας στο Plesk (λογικά αυτό που δηλώσατε σαν domain των Nameservers σας), θα δείτε και τους 2 Nameservers που θα χρησιμοποιείτε στο εξής.
Θα είναι της μορφής:

ns1.mydomain.gr.  IP διεύθυνση: 12.345.678.123
ns2.mydomain.gr.   IP διεύθυνση: 12.345.678.123

... όπου domain.gr = γράψτε το δικό σας domain, 12.345.678.123 = η IP του domain σας στο Plesk

Επιπλέον,αν θέλετε να λειτουργεί το domain που χρησιμοποιήσατε για τους nameservers, θα πρέπει να προσθέσετε τα παρακάτω Α records στις DNS εγγραφές του.

ns1.mydomain.gr.  IP διεύθυνση: 12.345.678.123
ns2.mydomain.gr.   IP διεύθυνση: 12.345.678.1232ο Βήμα: Εγγραφή Nameservers στον Καταχωρητή του domain


Για να ενεργοποιηθούν οι Νameservers που φτιάξατε, θα πρέπει να τους δηλώσετε μέσα από την ιστοσελίδα του Καταχωρητή του domain name σας.

Λογικά θα πρέπει να αναζητήσετε κάποια επιλογή όπως "Δημιουργία Nameservers", "Καταχώριση Εξυπηρετητών Ονοματοδοσίας" κλπ).  Για περισσότερες πληροφορίες μιλήστε με τον Καταχωρητή σας.

... Αν μεταφέρετε σε εμάς (Καταχωρητής dnhost) και την Καταχώρηση του domain name που θα φιλοξενήσετε, τότε μέσα από το http://dnhost.gr  >> "Είσοδος Πελατών", μπορείτε να καταχωρήσετε τους Νameservers του (από το "Δημιουργία Nameservers") κι έπειτα να τους Δηλώσετε σε αυτό ("Τα domains μου" > "Αλλαγή Στοιχείων").

... Το domain σας θα λειτουργήσει σε περίπου 8 (έως 24) ώρες από τη στιγμή που θα του δηλώσετε τους Νame Servers.

... Έλεγχος Name Servers & Στοιχείων Kαταχώρησης για το domain σας:

- http://www.gr                    <<< για .GR 
- http://internic.net/whois.html   <<< για .COM,.NET,.ORG
- http://whois.eu                  <<< για .EU