Υπενθύμιση ή αλλαγή κωδικού του Plesk admin user

AA-00584

Χάσατε τον κωδικό του Plesk server σας; 

Συνδεθείτε μέσω SSH στο VPS ή τον dedicated server σας και τρέξτε μία από τις παρακάτω εντολές.

Για Plesk 10.x και νεώτερο:

Υπενθύμιση κωδικού εισόδου στο Plesk 10/11 σαν admin:
/usr/local/psa/bin/admin --show-password

Αλλαγή κωδικού εισόδου στο Plesk 10/11 σαν admin:
/usr/local/psa/bin//init_conf -u -passwd <new_password>

Για Plesk 9.5:


Υπενθύμιση κωδικού εισόδου στο Plesk 9 σαν admin:
cat /etc/psa/.psa.shadow