Πως βάζω ελληνικά στο Joomla μου;

AA-00596

Για να αλλάξτε τη γλώσσα του διαχειριστικού (administration panel) του Joomla σας, επιλέξτε Εxtension Μanager > Install Languages, επιλέξτε την Ελληνική γλώσσα και πατήστε στο Install.

Έπειτα, από το Administrator > Edit account > Basic Settings > Backend Language επιλέξτε τα Ελληνικά.

Δείτε αναλυτικότερα για ελληνικά στο Joomla.