Κάλυψη κενού ασφαλείας TinyMCE < 4.1.6 (WordPress, Joomla)

AA-00625


Aν χρησιμοποιείς τον TinyMCE θα πρέπει να τον αναβαθμίσεις στην τελευταία έκδοση 4.1.6


Είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο script αν μείνει σε παλιά έκδοση.