Τι σημαίνει το domain status "Hold" ή "ServerHold"

AA-00654

Ο κωδικός κατάστασης (status) Hold ή ServerHold, σημαίνει ότι το domain είναι ανενεργό (από το Μητρώο ICANN) για οικονομικούς, νομικούς ή λειτουργικούς λόγους.