Τι σημαίνει το domain status "PendingDelete";

AA-00655

Ο κωδικός κατάστασης PendingDelete ενός domain (.com, .net κτλ), σημαίνει ότι έχει ήδη περάσει από την κατάσταση RedemptionPeriod για περίοδο 30 ημερών, θα παραμείνει σε PendingDelete για 5 ημέρες.

Tο domain δε λειτουργεί και πρόκειται να διαγραφεί από το Μητρώο ICANN.