Γιατί να μην κάνω forward αλλά fetch τα email μου στο gmail, yahoo κτλ;

AA-00671

Αν φιλοξενείτε τα email σας με την DNHOST, αλλά θέλετε να τα παίρνετε και σε κάποια άλλη εξωτερική υπηρεσία email, πχ Gmail.com, Yahoo.gr, Outlook.com), τότε ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να τα προσθέσετε σαν νέο λογαριασμό (fetch) και όχι να το ανακατευθύνετε (forward) εκεί.

Ο λόγος είναι γιατί η προώθηση των email σε κάποιον δωρεάν email provider (πχ Gmail, Yahoo, Outlook) μπορεί να προκαλέσει το blacklisting του mail server του αποστολέα (του δικού μας δηλαδή), απευθείας από το Gmail, Yahoo, Outlook αν του προωθούνται και τα spam μαζί με τα κανονικά email ή όταν ο χρήστης μαρκάρει σαν spam όσα είναι ανεπιθύμητα.

Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες για το πως να συνδέσετε το email σας με μια εξωτερική υπηρεσία email:

Gmail:

Σύνδεση email με λογαριασμό στο Gmail και Έλεγχος email από άλλους λογαριασμούς στο Gmail


Outlook:

Προσθήκη email λογαριασμών στο Outlook.com


Yahoo: (δεν ισχύει ακόμα)

Χρήση άλλων email λογαριασμών στο Yahoo Mail