Απομακρυσμένη σύνδεση (remote connection) στην mySQL

AA-00678

Απομακρυσμένη σύνδεση στην mySQL, σε VPS

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που έχουν VPS hosting, να κάνουν απομακρυσμένη σύνδεση στην mySQL μέσω SSH, με έναν mySQL client όπως τα  MySQL Workbench και το SequelPro (δωρεάν και τα δύο).

Oι ρυθμίσεις πχ για το mySQL Wordbenck είναι οι παρακάτω:

SSH Hostname: η διεύθυνση IP του server σας
SSH Username: το SSH username σας
SSH Password: o SSH κωδικός σας
SSH Keyfile:
αφήστε κενό
SSH Port:
ζητήστε μας τη θύρα
MySQL Hostname:
η IP του VPS σας
MySQL Port: 3306
Username: το όνομα χρήστη της βάσης σας
Password: ο κωδικός του χρήστη της mySQL

Πατήστε στο Test Connection για να δείτε αν λειτουργεί η απομακρυσμένη σύνδεση στην mySQL του μέσω SSH στο VPS σας.