Απενεργοποίηση plugin στο Joomla μέσω phpMyAdmin

AA-00726

Aν εγκαταστήσατε ένα plugin στο Joomla και το website σταμάτησε να λειτουργεί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το plugin μέσα από τo phpmyadmin και το site θα ξαναλειτουργήσει.

Συνδέεστε στο Plesk panel --> κάνετε κλικ στο domain σας --> Databases ---> επιλέγετε τη βάση mysql του Joomla ---> Ανοίγετε το phpMyAdmin ---> Επιλέγετε το plugin από το table  "ΧΧΧ_extensions" ---> αλλάζετε την τιμή του πεδίου "enabled" σε "0" ---> πατάτε στο κουμπί "Go".

- όπου ΧΧΧ είναι το πρόθεμα της βάσης
- "ΧΧΧ_plugins" για Joomla 1.x
- "published" για Joomla 1.x