Βοηθήματα και Οδηγοί Χρήσης για Plesk 12.5

AA-00769

Βοηθήματα Video για το Plesk 12.5: https://docs.plesk.com/en-US/12.5/video-tutorials/

Τεκμηρίωση και Οδηγοί Χρήσης για το Plesk 12.5: https://docs.plesk.com/en-US/12.5/

Ξεκινώντας με το Plesk: https://docs.plesk.com/en-US/12.5/quick-start-guide/plesk-tutorial.74376/

Συχνές ερωτήσεις για το Plesk 12.5: https://docs.plesk.com/en-US/12.5/faq/