Δημιουργία CSR στο Plesk 9.5

AA-00774

Η δημιουργία Certificate Signing Request (CSR) στο Plesk 9.5 γίνεται με αυτό τον τρόπο:

1. Συνδεθείτε στο Plesk Panel σας.

2. Πατήστε στο Domain name που θέλετε να καλύψετε με SSL.


3. Πατήστε στο κουμπί Certificates.


4. Πατήστε στο κουμπί Add New Certificate και θα ανοίξει η σελίδα για την έκδοση του CSR.


5. Εισάγετε τις πληροφορίες που σας ζητούνται με Λατινικούς χαρακτήρες.


 (ΟΛΑ τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά)

6. Πατήστε στο κουμπί Request στα δεξιά της φόρμας με τα στοιχεία για το CSR.

7. To Plesk θα δημιουργήσει το CSR και το RSA Private Key.

8. Μόλις εκδοθεί το SSL θα πρέπει να ανοίξετε τα αρχεία που το αποτελούν με το Notepad και να επικολλήσετε τα CA και το Certificate στα αντίστοιχα πεδία και να πατήσετε στο κουμπί "Send Text".