Εγκατάσταση Trusted Site Seal σε website

AA-00779

Για να ενσωματώσετε το Trusted Site Seal που συνοδεύει το Thawte SSL σας, θα το διαμορφώσετε και θα το λάβετε από τη σελίδα https://www.thawte.com/ssl/secured-seal/installation-agreement/

Προσοχή: Στο πεδίο "Common name" πρέπει να γράψετε το domain name όπως ακριβώς έχει δηλωθεί στο SSL σας (με ή χωρίς τα www.)


Απόκτησε το δικό σου Thawte SSL