×

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς BF .eu & .ευ domains

  • Η προσφορά .eu & .ευ domain ισχύει για υφιστάμενους και νέους πελάτες, για παραγγελίες που θα γίνουν και θα εξοφληθούν από 25/11/2020 έως και 2/12/2020 στις 16:00.
  • Η τιμή προσφοράς ισχύει για νέες κατοχυρώσεις .eu & .ευ και για το 1ο έτος κατοχύρωσης.
  • Η προσφορά δεν ισχύει για ανανεώσεις ή μεταφορές .eu & .ευ domains στην DNHOST.

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς BF web hosting

  • Οι προσφορές ισχύουν για όσες παραγγελίες γίνουν και εξοφληθούν από 25/11/2020 έως και 2/12/2020 στις 16:00.
  • Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορά νέων πακέτων hosting Grow, Expand & Scale και για χρονική διάρκεια ενός έτους, όχι για ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων πακέτων.
  • Με το πέρας του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, τα πακέτα ανανεώνονται στις τρέχουσες τιμές του εκάστοτε τιμοκαταλόγου, όπως είναι αναρτημένες στο https://dnhost.gr

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς BF Comodo SSL

  • Η προσφορά για το Comodo Essential SSL ισχύει για υφιστάμενους και νέους πελάτες, για παραγγελίες που θα γίνουν και θα εξοφληθούν από 25/11/2020 έως και 2/12/2020 στις 16:00.
  • Η τιμή προσφοράς ισχύει για νέες κατοχυρώσεις Comodo Essential SSL και για 1 ή έτη διάρκεια προστασίας του domain name.