Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλλαγή έκδοσης PHP στο web hosting

Στα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων της DNHOST έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ποια έκδοση της PHP (5.x, 7.x, 8.x) θέλετε σε κάθε domain σας.

Συνδέεστε στο Plesk panel σας (Onyx ή Obsidian) και αφού επιλέξετε το domain σας πατήστε στο PHP Settings.

change PHP version

Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε την επιθυμητή έκδοση PHP από το αναπτυσσόμενο μενού της επιλογής "PHP support (PHP version [___________]".

change PHP version select

 

Αλλαγή έκδοσης PHP στα πακέτα Linux Hosting

Εναλλακτικά αν θέλετε άλλη έκδοση PHP ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Δημιουργήστε ένα αρχείο .htaccess στον httpdocs φάκελο του domain σας (συνδεθείτε στο Plesk > domain-sas.gr > File Manager > Add New File > File creation) και εισάγετε μέσα σε αυτό την παρακάτω γραμμή κώδικα:  

Ενεργοποίηση PHP 7.0:

AddType application/x-httpd-php70 php php3 php4 php5 phtml

Ενεργοποίηση PHP 7.1:

AddType application/x-httpd-php71 php php3 php4 php5 phtml

Ενεργοποίηση PHP 7.2: 

AddType application/x-httpd-php72 php php3 php4 php5 phtml  


Για εκτέλεση cronjob, χρησιμοποιήστε τα εξής paths:

Επιλογή PHP 7.0: /usr/bin/php70

Επιλογή PHP 7.1: /usr/bin/php71

Επιλογή PHP 7.2: /usr/bin/php72

Aν έχετε ήδη .htaccess αρχείο μέσα στο φάκελο httpdocs, απλά προσθέστε την παραπάνω γραμμή στην αρχή του αρχείου .htaccess.


Αλλαγή έκδοσης PHP για τους πελάτες σε LEGACY Linux hosting

  • Για να επιλέξετε την PHP 4 (php 4.4.9):

AddType application/x-httpd-php4 php php3 php4 php5 phtml

  • Για να επιλέξετε την PHP 5.2:

AddType application/x-httpd-php5 php php3 php4 php5 phtml

  • Αν θέλετε να τρέξετε κάποιο cronjob με την αντίστοιχη έκδοση PHP χρησιμοποιείτε τα εξής paths:
  • Για να καλέσετε την PHP 4: /usr/local/bin/php
  • Για να καλέσετε την PHP 5.2: /usr/bin/php

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aν έχετε ήδη .htaccess αρχείο μέσα στο φάκελο httpdocs απλά προσθέστε την παραπάνω γραμμή στην αρχή του αρχείου .htaccess.