Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ρύθμιση Email στο Microsoft Outlook και Thunderbird

1. Ανοίξτε το Outlook κι επιλέξτε την καρτέλα File > Account Information > Add Account

2. Επιλέξτε Manually configure server settings or additional server types > Next

έπειτα επιλέξτε: 

Internet E-Mail > Νext

3. Στο User Information: Υour Name: το όνομά σας E-mail Address: η διεύθυνση email σας (πχ info@domain.gr)

4. Στο Server Information: Account Type: επιλέξτε POP3 (ή ΙΜΑP)

Incoming mail server (Διακομιστης εισερχόμενης αλληλογραφίας): mail.domain.gr

Outgoing mail server (SMTP) (Διακομιστης εξερχόμενης αλληλογραφίας): mail.domain.gr

5. Στο Logon Information: User name (όνομα χρηστη): user@domain.gr Password (κωδικός): ο κωδικός του email σας

[ ΠΡΟΣΟΧΗ ] Όπου domain.gr = το δικό σας domain, όπου user@domain.gr = η δικιά σας email διεύθυνση
 

6. Πατήστε στο More Settings και στην καρτέλα Οutgoing Server επιλέξτε: 

My server requires authentication

 > Use same settings as my incoming mail server

(Περισσότερες ρυθμίσεις > Διακομιστής Εξερχόμενων > Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή > Χρήση των ίδιων ρυθμίσεων με τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας)

7. Tέλος, στην καρτέλα Advanced Server Port Numbers:

Incoming server (POP3): 110

Outgoing server (SMTP): 587

Aν χρησιμοποιείτε IMAP αντί για POP3, τότε το 

IMAP Port (Θύρα ΙΜΑP) : 143

Πατήστε στο ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο Internet Email Settings, επιλέξτε το Test Account Settings by clicking the Next button κι έπειτα πατήστε στο Νext.

Θα γίνει ο έλεγχος των ρυθμίσεων και θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του email σας στο Outlook!

Εγκατάσταση email στο Thunderbird

Για να ρυθμίσετε το email σας στο Thunderbird ακολουθήστε τις οδηγίες : Ρύθμιση Email στο Thunderbird

Θέλεις περισσότερα domain; Κατοχύρωσε ένα νέο domain στη DNHOST και πάρε δωρεάν hosting 

Δείτε ακόμα:

Ρύθμιση email στο iphone και το ipad

Ρύθμιση email στο Mac Mail