Μετάβαση στο περιεχόμενο

Plesk Onyx - Video Tutorials και Οδηγοί χρήσης

Τα παρακάτω εγχειρίδια χρήσης, βίντεο και τεχνικές απαντήσεις θα σε βοηθήσουν να εξοικειωθείς και να αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις του πίνακα ελέγχου φιλοξενίας ιστοσελίδων, Plesk Obsidian.

Plesk Obsidian video tutorials

Τα παρακάτω βίντεο μαθήματα βοηθήματα θα σου δείξουν τις βασικές λειτουργίες του Plesk Obsidian.

Δημιουργία email λογαριασμού (email Account) στο domain σου

 

Δημιουργία ανακατεύθυνσης email διεύθυνσης (mail alias)

Δημιουργία domain alias (ανακατεύθυνση/ψευδώνυμο) στο website σου

Δημιουργία βάσης δεδομένων (database) και χρηστών (users)

Δημιουργία sub-domain σε ένα domain

Δημιουργία φιλοξενίας του domain σου

Προσθήκη/αλλαγή/διαγραφή λογαριασμών FTP

Δημιουργία Password-Protected Directory (κλείδωμα φακέλο ιστότοπου με κωδικό)

Διαχείριση αρχείων ενός website με τον File Manager

Διαχείριση WordPress με την εργαλειοθήκη WordPress του Plesk

Εγχειρίδια χρήσης Plesk Onyx

Όλοι οι οδηγοί χρήσης για το Plesk Onyx 

Τι νέο υπάρχει στο Plesk Onyx

Οδηγοί για χρήστες:

Για διαχειριστές dedicated servers:

  Απαντήσεις και λύσεις σε τεχνικά ζητήματα του Plesk Onyx υπάρχουν εδώ.