Μετάβαση στο περιεχόμενο

WordPress, Αποστολή e-mail με SMTP authentication

Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το plugin easy-wp-smtp Σας προσφέρει τη δυνατότητα να καθορίσετε:

  • όνομα κεντρικού υπολογιστή SMTP
  • αριθμό θύρας SMTP
  • SMTPauth (ταυτότητα)
  • όνομα χρήστη SMTP
  • κωδικός πρόσβασης SMTP
  • εάν η σύνδεση SMTP πρέπει να τρέχει σε SSL ή TLS

Όπου εμφανίζεται η λέξη "todomain.mou" εσείς θα εισάγετε το δικό σας domain name (πχ dnhost.gr).     Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα και το e-mail του πεδίου "From:" για όλα τα εξερχόμενα e-mails και έτσι θα πρέπει να ορίσετε ένα email στο domain που είναι εγκατεστημένο το WordPress σας. Mε το κουμπί δοκιμής μπορείτε να στείλετε ένα τεστ e-mail στον εαυτό σας για να ελέγξετε αν η αποστολή e-mail έχει ρυθμιστεί σωστά για το blog σας. Προσοχή:

Αν ΔΕ χρησιμοποιείτε τον email server της dnhost για τα emails σας, αλλά έχετε αλλάξει τις εγγραφές MX του domain σας κι έχετε email μέσω της google (gmail.com) ή της microsoft (outlook.com), τότε θα πρέπει να μας ζητήσετε μέσω email στο support@dnhost.gr να φτιάξουμε ένα email χρήστη στο server μας για να μπορείτε να στέλνετε email μέσα από το site σας.

Έτσι θα μπορεί το WordPress σας να στέλνει e-mail με SMTP Authentication.