Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κλείδωμα φακέλου domain με κωδικό μέσα από το Plesk panel

Προστασία φακέλων με κωδικό μέσα από το Plesk

Μπορείτε να προστατεύσετε/

κλειδώσετε ένα φάκελο στο domain σας (ή ολόκληρο το domain), έτσι ώστε όποιος τον επισκέπτεται να πρέπει να εισάγει όνομα χρήστη και κωδικό για να εισέλθει.

Κλείδωμα φακέλου στο Plesk 12/Onyx

Σημείωση: Ο καθορισμένος φάκελος θα δημιουργηθεί αυτόματα από το Plesk, αν δεν υπάρχει ήδη.

Στο Plesk, βρείτε τον κατάλογο που είναι ο κατάλογος Root Document για τον τομέα στο Domains > example.com > Hosting Settings > Document root: /httpdocs

Μεταβείτε στο Domains > example.com > Password-Protected Directories και κάντε κλικ στην επιλογή Add Protected Directory.

Πληκτρολογήστε τη διαδρομή στο φάκελο που θέλετε να προστατεύσετε (σε σχέση με τον ριζικό κατάλογο του domain) και, προαιρετικά, έναν τίτλο που θα εμφανίζεται στους επισκέπτες. Σε αυτήν την περίπτωση, περιορίζουμε την πρόσβαση στο φάκελο / httpdocs / img ( example.com/img ). Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Βάζοντας μόνο "/" μπορείτε να προστατεύσετε ολόκληρο τον ιστότοπο με έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης. Τώρα, κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου.

Κάντε κλικ στην επιλογή Add user για να δημιουργήσετε έναν χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στον κατάλογο με κωδικό πρόσβασης, αλλιώς κανείς δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση εκεί. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Προσθέστε και άλλους χρήστες εάν απαιτείται.

Ανοίξτε την τώρα προστατευμένη διεύθυνση URL σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (σε αυτό το παράδειγμα, example.com/img) και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δώσατε προηγουμένως.

Δείτε περισσότερα για το κλείδωμα φακέλου στο Plesk Onyx.