Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι σημαίνει το domain status "ClientDeleteProhibited"

Η κατάσταση ClientDeleteProhibited ανατίθεται σε ένα όνομα από τον Καταχωρητή, όταν το domain name είναι κλειδωμένο.

Ο κωδικός λέει στο Μητρώο ICANN να απορρίψει όλα τα αιτήματα για τη διαγραφή του τομέα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το domain έχει λήξει.

Domains με τον κωδικό αυτό περιλαμβάνονται στα αρχεία ζώνης και μπορούν να ενημερώνονται, μεταφέρονται και να ανανεώνονται.

Είναι ίδιο με το ServerDeleteProhibited με τη διαφορά ότι αυτό εφαρμόζεται απευθείας από το Μητρώο ICANN.