Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι σημαίνει το domain status "PendingUpdate"

Ο κωδικός κατάστασης PendingUpdate ανατίθεται σε ένα domain όταν βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης και η ενημέρωση δεν έχει ολοκληρωθεί.

28/04/2021

Τι σημαίνει το domain status "ClientHold"

Το domain status ClientHold σημαίνει πως δεν έχει γίνει η εξόφληση της ανανέωσής του αλλά μπορούν να ενημερωθούν τα στοιχεία του.

28/04/2021
Αποτελέσματα 1 - 10 από 21