Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι σημαίνει το domain status "PendingCreate"

Ο κωδικός κατάστασης PendingCreate ανατίθεται σε domain από το Μητρώο όταν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αίτηση καταχώρισης του domain

28/04/2021

Τι σημαίνει το domain status "ClientHold"

Το domain status ClientHold σημαίνει πως δεν έχει γίνει η εξόφληση της ανανέωσής του αλλά μπορούν να ενημερωθούν τα στοιχεία του.

28/04/2021
Αποτελέσματα 1 - 10 από 21