Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι σημαίνει το domain status "PendingTransfer"

Ο κωδικός κατάστασης PendingTransfer ανατίθεται σε ένα όνομα τομέα από το Μητρώο, όταν έχει υποβληθεί αίτηση μεταφοράς του domain από έναν Καταχωρητή σε έναν άλλο (αλλαγή καταχωρητή σε εξέλιξη).