Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημιουργία email λογαριασμού στο Plesk

Η δημιουργία και διαχείριση email λογαριασμών στα πακέτα Web Hosting μας είναι μια εύκολη υπόθεση.

Παρακάτω δείχνουμε πώς γίνεται μέσα από το Plesk (πίνακας διαχείρισης hosting).

Plesk Obsidian

Οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν και online στον Οδηγό Πελάτη Plesk.

Plesk 12-12.5

Για το Plesk 10-11

Kάντε είσοδο στο Plesk, αφού δημιουργήσετε το domain που φιλοξενείτε εκεί. 

Πατήστε στο domain σας ή στο σύνδεσμο Manage Hosting (Διαχείριση Φιλοξενίας).

Πατήστε στην καρτέλα Mail ή στο σύνδεσμο Create E-mail Address (λίγο παρακάτω στην περιοχή Mail).

  

Πατήστε στο κουμπί Create E-mail Address.

 

Στο πεδίο E-mail address, γράψτε το όνομα χρήστη του email σας (πχ info, sales, kostas κλπ) και στο Password/Confirm password εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό εισόδου στο email σας.

[ht_message mstyle="alert" title="ΠΡΟΣΟΧΗ: " show_icon="true" id="" class="" style="" ]Βάλτε 12 ψήφιους κωδικούς στα email σας, που να περιέχουν πεζά & κεφαλαία λατινικά, αριθμούς και σύμβολα (πχ &$%#@!). Για να θυμάστε τους κωδικούς σας, εγκαταστήστε το http://keepass.info στον Η/Υ σας ή αποθηκεύστε τον κωδικό στο κινητό σας σαν επαφή ή σημείωση.[/ht_message] 

Aφού πατήσετε στο ΟΚ, θα δείτε το παρακάτω μήνυμα: E-mail address info@testdomain.gr was created.

Aπό αυτή τη σελίδα, έχετε τη δυνατότητα:

  • να αλλάξετε Όνομα Χρήστη ή Κωδικό στο email σας
  • να δημιουργήσετε νέους email λογ/σμούς
  • να διαγράψετε ένα υπάρχον email
  • να ανοίξετε το Webmail σε νέο παράθυρο ή
  • να δείτε οδηγίες για 

    εγκατάσταση του email σας σε έναν Η/Υ (πχ Outlook, Thunderbird κ.α.)

    .

Δείτε τις οδηγίες και ρυθμίσεις για την εγκατάσταση του email λογ/σμού σας σε ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας.

 

Για το Plesk 9.5 (free hosting)

Ανοίξτε το Plesk Control Panel σας.

Επιλέξτε σε ποιο domain θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα e-mail διεύθυνσή σας.

Κάντε κλικ στo εικονίδιο Mail και στη συνέχεια 

στο εικονίδιο με τίτλο Add New Mail Name.

Δώστε το όνομα που θα έχει το νέο e-mail (email username) και στη συνέχεια τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (email password) και π

ατήστε ΟΚ.

Πατήστε στο εικονίδιο Mailbox και ρυθμίστε τη χωρητικότητα της θυρίδας της διεύθυνσης αλληλογραφίας που μόλις φτιάξατε.

Το νέο e-mail σας, είναι έτοιμο! 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο email σας μέσω webmail (http://webmail.my-domain.gr), όπου my-domain.gr γράφετε το domain σας) ή να το εγκαταστήσετε σε ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας στον H/Υ σας (πχ Thunderbird, Outlook, Mac Mail κλπ).