×

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών DNHOST.gr

1. Εισαγωγή

1.1 Παρουσίαση Εταιρίας και βασικών όρων

Η ιστοσελίδα https://dnhost.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος διάθεσης ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου (διαχείριση ονομάτων χώρου (domain names), φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting), παροχή email και ψηφιακών πιστοποιητικών (SSL), που δημιούργησε η εταιρεία "DNHOST IKE", η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως "η Εταιρία"

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του δικτυακού τόπου https://dnhost.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Οι χρήστες/επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας θα αναφέρονται στο εξής ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας. Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της DNHOST θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών μας, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου ή/και των υπηρεσιών μας. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του dnhost.gr και των υπηρεσιών της Εταιρίας, υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών που έχει θέσει η Εταιρία. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου dnhost.gr και των υπηρεσιών/προϊόντων που παρέχονται δια μέσω αυτού.

Με την εγγραφή σας στο https://dnhost.gr δηλώνετε, υπευθύνως και σύμφωνα με το νόμο 1599/86, πως τα στοιχεία σας είναι αληθή, ακριβή και δεν παραβιάζετε εν γνώσει σας δικαιώματα τρίτων. Επίσης, δηλώνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη χρήση το προσωπικών σας δεδομένων (και τυχόν δεδομένα τρίτων, για λογαριασμό των οποίων ενεργείτε) και στη λήψη email & τηλεφωνικών κλήσεων για τεχνική υποστήριξη & σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

2. Γενικοί Όροι Hosting

2.1 Περιγραφή Υπηρεσιών

2.1.1 Περιγραφή Υπηρεσίας

Η DNHOST χρησιμοποιεί τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις Kέντρων Δεδομένων (datacenter), τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (διαδικτυακοί εξυπηρετητές & τα εξαρτήματά τους, καμπίνες τοποθέτησης εξυπηρετητών, δρομολογητές, καλωδίωση, συστήματα ασφαλείας, παρακολούθησης, ηλεκτροδότησης, πυρόσβεσης κλπ), το δίκτυο διασύνδεσης από και προς τις εγκαταστάσεις καθώς και Λογισμικά διαχείρισης των υποδομών της, που της παρέχουν τρίτοι Προμηθευτές στην Ευρώπη, με τους οποίους έχει συνάψει Γραπτές Συμβάσεις.

H DNHOST μέσω του διαδικτυακού τόπου https://dnhost.gr παρέχει στους πελάτες της, την πρόσβαση και τη χρήση των υποδομών της μέσω του Διαδικτύου, με τη μορφή συνδρομών σε υπηρεσίες φιλοξενίας διαδικτυακών ιστοσελίδων και εφαρμογών εμπορικής ή εκπαιδευτικής χρήσης.

Με αυτές τις συνδρομές υπηρεσιών, οι Πελάτες μπορούν να αποστέλλουν, να αποθηκεύουν και να μεταφορτώνουν στους εξυπηρετητές της DNHOST, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διαδικτυακή τους προβολή, επικοινωνία και λειτουργία της επιχείρησής τους ή για κάθε νόμιμη (κι επιτρεπόμενη από την DNHOST όπως ορίζεται με τους Παρόντες Όρους Χρήσης) ιδιωτική χρήση.

Οι εξυπηρετητές (web servers) της DNHOST διανέμουν στο διαδίκτυο το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της (ιστοσελίδες, οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά έγγραφα, φόρμες παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ).

Η διακίνηση των δεδομένων (ηλεκτρονικών αρχείων) γίνεται με τη χρήση των καθιερωμένων Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων (Internet Protocols), TCP (Transmission Control Protocol) και IP (Internet Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol, http://), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer, https://), FTP (File Transfer Protocol), SSH (Secure Shell) και Email.

Τα δεδομένα των πελατών μπορεί να είναι διαθέσιμα στον καθένα μέσω του η/υ του (πχ ιστοσελίδες) ή σε συγκεκριμένους παραλήπτες (πχ email) ή να είναι απόρρητα και προστατευμένα με τη χρήση κωδικών (πχ απόρρητοι ιστότοποι, περιοχή μελών κτλ) ή με την αποθήκευσή τους σε μη δημόσια προσβάσιμες τοποθεσίες του εξοπλισμού της DNHOST (πχ backup servers).

Ο έτερος συμβαλλόμενος (Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει το προσφερόμενο από την DNHOST, τμήμα του εξυπηρετητή για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

2.1.2 Ορολογία υπηρεσιών

 • H υπηρεσία της φιλοξενίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ονομάζεται και θα αναφέρεται γενικά στο εξής και σαν hosting, web hosting, φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενία ιστότοπων, διαδικτυακή φιλοξενία ιστοσελίδας, semi-dedicated, vps hosting, reseller hosting, dedicated server hosting.
 • Οι ειδικά διαμορφωμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιεί η εταιρία για τις υπηρεσίες της θα αναφέρονται στο εξής και σαν διακομιστές, εξυπηρετητές, servers, web servers.
 • Το περιβάλλον διαχείρισης των υπηρεσιών hosting, θα αναφέρεται στο εξής και σαν Πίνακας Ελέγχου, Control Panel, Plesk, Plesk Panel ή cPanel.
 • O διαδικτυακός ιστότοπος, θα αναφέρεται στο εξής και σαν ιστότοπος, ιστοσελίδα, website, web site, site ή domain.
 • Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα αναφέρονται και σαν web applications, web εφαρμογές ή απλά εφαρμογές.
 • H ηλεκτρονική αλληλογραφία θα αναφέρεται στο εξής και σαν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail ή email.
 • Ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναφέρεται και σαν διεύθυνση email, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απλά email.
 • Η αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αναφέρεται και σαν μαζικά μηνύματα email, μαζικά emails, μαζική αλληλογραφία, newsletter, mass email.
 • Ο σκληρός δίσκος σε ένα server θα αναφέρεται και σαν δίσκος, χώρος δίσκου, hard disk ή disk space.
 • Το όνομα χώρου στο διαδίκτυο θα αναφέρεται και σαν όνομα τομέα, domain name ή domain.
 • Μια διεύθυνση ιστού θα αναφέρεται και σαν διαδικτυακή διεύθυνση, διεύθυνση URL, URL ή απλά διεύθυνση.
 • H Κοινόχρηστη Διαδικτυακή Φιλοξενία Ιστοσελίδων (φιλοξενία ιστοσελίδων στον ίδιο server) θα αναφέρεται και σαν κοινόχρηστη φιλοξενία ιστοσελίδων, κοινόχρηστο hosting, απεριόριστο hosting, shared hosting, web hosting, hosting, unlimited web Ηοsting.
 • Η Διαδικτυακή Φιλοξενία Ιστοσελίδας σε αποκλειστικής χρήσης server, θα αναφέρεται και σαν dedicated server hosting, Dedicated-Hosting, managed server hosting, managed dedicated server hosting.
 • Η δημιουργία και η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε ένα server, θα αναφέρεται στο εξής σαν backup ή back up. Η επαναφορά/ανάκτηση δεδομένων από ένα αντίγραφο ασφαλείας θα αναφέρεται και σαν restore backup.
 • Η υπηρεσία λήψης και επαναφοράς backup των αρχείων του Πελάτη, σε εξωτερικούς servers υπό τον έλεγχο της Εταιρίας, θα αναφέρεται σαν managed backup.
 • H λειτουργία Προγραμματισμένη Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας θα αναφέρεται σαν Scheduled Backup.
 • Η βάση δεδομένων, θα αναφέρεται στο εξής και σαν database, mySQL ή MS SQL (ανάλογα με τον τύπο της).
 • To online περιβάλλον διαχείρισης για mySQL βάσεις δεδομένων είναι το phpMyAdmin.

2.2 Υπηρεσίες & Υποχρεώσεις της DNHOST

2.2.1 Υπηρεσίες και Ευθύνη της DNHOST

Η DNHOST παρέχει τις υπηρεσίες της ως έχουν, χωρίς άλλη υποχρέωση (όπως την εκπαίδευση για τη χρήση τους), πέραν της καλής λειτουργίας τους & της παροχής τεχνικής Υποστήριξης σε περιπτώσεις προβλημάτων του μηχανημάτων, των λογισμικών που έχει εγκαταστήσει σε αυτά της ή του δικτύου της.

Η DNHOST γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του εικονικού διακομιστή του και του Πίνακα Ελέγχου του.

Η DNHOST αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες και σταθερές/συμβατές εκδόσεις των Plesk Panel, Virtuozzo Containers, Sitebuilder, PHP, mySQL, SQL Server, ASP.net, Zend, Ioncube κλπ.

Η DNHOST επιλέγει ημέρες και ώρες με τη λιγότερη δυνατή χρήση του διαδικτύου σε ώρα Ελλάδος για τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και του δικτύου της, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό δεδομένων των συνθηκών και των απαιτήσεων των εργασιών της.

Πριν από κάθε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η DNHOST στέλνει ειδοποιήσεις στους πελάτες της. Σε περιπτώσεις έκτακτης ή επείγουσας αναβάθμισης ή εργασίας συντήρησης/αποκατάστασης, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για την έγκαιρη ενημέρωση των Πελατών της.

Η DNHOST δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του στις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων λογισμικών, διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών διαδικτύου που έχουν εγκατασταθεί στους servers της DNHOST.

2.3 Υποχρεώσεις Πελατών

2.3.1 Γενικές Υποχρεώσεις

O Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους Χρήσης:

 • Με την πρόσβαση στο σύστημα της DNHOST, την εγγραφή, ή με οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την DNHOST, ο Συνδρομητής, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την πρόσβαση, την εγγραφή ή τη χρήση των υπηρεσιών, με την παρούσα δηλώνει και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει σε σχέση με την εν λόγω εγγραφή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με κυριότητα των δικτυακών τόπων, domain names και λογαριασμών, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις σε κάθε λεπτομέρεια. Σε άλλη περίπτωση και αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αληθινά ή πραγματικά, η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη, τις παραγγελίες και τυχόν ενεργοποιημένες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί προς τον χρήστη.
 • Ο Πελάτης βεβαιώνει και συμφωνεί ότι 1) το υλικό που θα "ανεβάζει" στους εξυπηρετητές της DNHOST θα είναι καθαρό από ηλεκτρονικούς ιούς και κενά ασφαλείας στον προγραμματιστικό του κώδικα 2) δε χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την DNHOST για να λειτουργήσει 3) θα είναι νόμιμο και δε θα παραβιάζει καμία διεθνή ή εγχώρια νομοθεσία και πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 • Η εξοικείωση και η εκμάθηση των λειτουργιών του Plesk Panel, του Η/Υ του πελάτη, του Outlook Express και λοιπών προγραμμάτων email, των Internet Explorer/ Firefox/ Chrome κλπ, των FTP προγραμμάτων, του Joomla/WordPress κλπ είναι αποκλειστική ευθύνη κι υποχρέωση του Πελάτη.
 • Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην DNHOST, ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η DNHOST δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η DNHOST θα μπορούσε καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν (εάν η ίδια το επιθυμεί) να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.
 • Για να κάνει ο Πελάτης ένα εύκολο και καλό ξεκίνημα, θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο στη γνωριμία με τις λειτουργίες των ιστότοπων της DNHOST και των υπηρεσιών της web hosting και domain names, να διαβάσει προσεκτικά κάθε email με οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθεί πιστά.
 • O Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της DNHOST για την κατασκευή, συντήρηση, καθαρισμό από Ιούς και κενά ασφαλείας, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο φιλοξενίας που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας.
 • Ο Πελάτης φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη ως προς την επιλογή Ονομάτων Πρόσβασης (user names) και Κωδικών Πρόσβασης, όπως επίσης για τη χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και μόνο για τις ανάγκες του. Οι Κωδικοί Πρόσβασης επιβάλλεται να μην είναι προβλέψιμοι και οι Χρήστες πρέπει να διαφυλάσσουν το απόρρητο των Κωδικών Πρόσβασής τους και να μην τους γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας, διαρροής ή κλοπής των κωδικών πρόσβασης των Χρηστών που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής, η DNHOST δε φέρει ουδεμία ευθύνη και ο Πελάτης έχει την απόλυτη ευθύνη απενεργοποίησης του κωδικού που εκλάπη, απωλέσθη, ή διέρρευσε. O Πελάτης υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε θετική και αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανωτέρω αιτία στην DNHOST ή και σε τρίτους.
 • Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mySQL queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η DNHOST) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της DNHOST.
 • Είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του Πελάτη να δημιουργεί και να αποθηκεύει (σε τοποθεσία εκτός των servers της DNHOST), ένα backup των ιστοσελίδων του ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά πριν από κάθε επερχόμενη συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η DNHOST.
 • Ο Πελάτης οφείλει να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας στις ιστοσελίδες του έπειτα από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η DNHOST.
 • O Πελάτης οφείλει να κάνει τακτικό έλεγχο της συνολικής χρήσης του χώρου και της κίνησης του domain του και ειδικά των αρχείων που κάνουν την περισσότερη χρήση. Έτσι αν διαπιστώσει απότομη ή ανεξήγητη αύξηση στο χώρο του δίσκου ή στην κίνηση δεδομένων του site του, θα μπορέσει να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει την αιτία. Ο λόγος μπορεί να είναι πχ hotlinking ενός αρχείου του site του από ένα άλλο website (κλοπή traffic) ή ότι ο λογαριασμός web hosting του έχει πέσει θύμα κακόβουλου χρήστη/hacker (επειδή πχ έχει βάλει πολύ εύκολους κωδικούς στο FTP του ή χρησιμοποιεί παλιά και ανασφαλή έκδοση του Joomla/OsCommerce κ.α.) και έχουν ανεβάσει και διακινούνται αρχεία στο web hosting πακέτο του που είναι άσχετα με το site του.
 • O Πελάτης οφείλει να κρατάει τις mySQL βάσεις του βελτιστοποιημένες (optimized, ψάξτε στην Google για "optimize mySQL" και "optimize mySQL queries") και σε μικρό μέγεθος και τα ερωτήματα προς τις βάσεις δεδομένων (mySQL queries) απλές και σύντομες, για το καλό της απόδοσης του server και της ιστοσελίδας του.
 • Ανάλογα με τον τύπο hosting που έχει ο Πελάτης, συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται τους Ειδικούς Όρους που διέπουν κάθε είδους υπηρεσία hosting (Shared/ Reseller/ VPS/ Dedicated Server Hosting) που περιγράφονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

2.5 Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)

2.5.1 Υποχρέωση Πελάτη

O Πελάτης οφείλει να δημιουργεί και να αποθηκεύει σε τοποθεσία εκτός των servers της DNHOST, backup των ιστοσελίδων του ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του (ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, αρχεία, emails) μέσα από τον πίνακα ελέγχου Plesk και να το κατεβάσει άμεσα στον Η/Υ του για κάθε χρήση (βλέπε άρθρο 2.5.4).

O Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι σε καμία περίπτωση δε θα βασίζεται μερικώς ή αποκλειστικώς στην DNHOST για backup των αρχείων του ή να αξιώνει από την DNHOST να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του.

2.5.2 Περιορισμός ευθύνης

Η DNHOST δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία λήψης ή επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του Πελάτη ή παροχής υποστήριξης σε σχετικά θέματα.

Ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος και τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της DNHOST, ότι δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της DNHOST (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "back up"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει υπενοικιάσει -εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την DNHOST για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

2.5.3 Παροχή Μanaged Backup

Η DNHOST κρατάει ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων όσων ιστοτόπων φιλοξενούνται σε επιλεγμένες συνδρομές hosting (Linux Shared Hosting, Reseller & Linux VPS Hosting). H λήψη, διατήρηση και επαναφορά των δεδομένων από backup, γίνεται σε διαφορετικούς servers από αυτούς που φιλοξενούν τις συνδρομές αυτές, μέσω ειδικού λογισμικού για τον σκοπό αυτό. Aυτή η υπηρεσία λέγεται managed backup. Λεπτομέρειες για το Managed Backup βρίσκονται στους επιμέρους Όρους Χρήσης για κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία hosting.

2.5.4 Παροχή Plesk Backup

Σε όλους τους τύπους hosting που προσφέρει η DNHOST, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει μόνος του ένα backup του domain του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email) μέσα από το Plesk, να το κατεβάσει στον Η/Υ του και να το χρησιμοποιήσει όποτε επιθυμεί για την επαναφορά του site του. Το backup αυτό (που κάνει χειροκίνητα ο πελάτης) παραμένει διαθέσιμο στο σύστημα μας έως τις 11:55 μ.μ. της ίδια ημέρας, οπότε και διαγράφεται αυτόματα.

Ο Πελάτης μπορεί να πάρει backup των αρχείων του με 2 τρόπους:

 1. Χειρωνακτικά, κατεβάζοντας μέσω FTP τα αρχεία του από το φάκελο httpdocs/ του domain του, εξάγοντας τα αρχεία της βάσης δεδομένων του από το Διαχειριστικό περιβάλλον της βάσης του σε ένα .sql αρχείο. Το Backup των emails γίνεται απλά κατεβάζοντας τα emails που βρίσκονται στο server, μέσω ενός προγράμματος Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (πχ Outlook, Thunderbird, Mac Mail κλπ).
 2. Μέσα από το Plesk και τη λειτουργία Backup, μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του, επιλέγοντας επιπλέον αν θέλει backup των αρχείων, συμπεριλαμβανομένης και της βάσης δεδομένων του (αν έχει) και των emails του ή μόνο ενός ή δυο εξ’αυτών; Το Plesk θα εξάγει ένα μοναδικό αρχείο backup, το οποίο είναι συμβατό μόνο με servers που λειτουργούν με το Plesk Panel.

2.5.5 Επαναφορά Managed Backup

Στο Shared, Reseller & Linux VPS hosting η DNHOST μπορεί να προσφέρει μία (1) δωρεάν επαναφορά το μήνα από δικό της αντίγραφο ασφαλείας. Λεπτομέρειες βρίσκονται στους επιμέρους Όρους Χρήσης για κάθε τύπο υπηρεσίας hosting.

2.5.6 Συχνότητα λήψης Managed Backup:

Λεπτομέρειες βρίσκονται στους επιμέρους Όρους Χρήσης για κάθε τύπο υπηρεσίας hosting.

2.5.6 Επαναφορά λογ/σμού Φιλοξενίας που έχει διαγραφεί

Η επαναφορά δεδομένων από λογαριασμό hosting που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 7 ημέρες ή που έχει διαγραφεί από τους servers της DNHOST, γίνεται σύμφωνα με τους επιμέρους Όρους Χρήσης για κάθε τύπο υπηρεσίας hosting, με το ανάλογο κόστος και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας του λογαριασμού φιλοξενίας στην υποδομή της εταιρίας.

2.6 Απόδοση επιπλέον IP διευθύνσεων

2.6.1 Αιτιολόγηση

Για την απόδοση IP διευθύνσεων αποκλειστικής χρήσης (dedicated/ιδιωτικών) πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται από τον Πελάτη η Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για τη χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από τη RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η DNHOST είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

2.7 Μεταφορά ιστοσελίδων στην DNHOST

2.7.1 Όροι προσφοράς “Transfer & Win”

Η προσφορά ισχύει μόνο για νέα πακέτα Web Hosting, Semi-Dedicated Hosting ή Managed WordPress Hosting και για μεταφορά sites από άλλο πάροχο hosting.

Οι επιπλέον μήνες hosting (1 έως 6 μήνες) παρέχονται στον Πελάτη εφ’όσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να αγοράσει πακέτο Web Hosting, Semi-Dedicated Hosting ή Managed WordPress Hosting διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους
 2. να στείλει ένα email στο billing@dnhost.gr με:
  • το αποδεικτικό αγοράς από τον προηγούμενο πάροχο (τιμολόγιο ή απόδειξη) με εμφανή τα στοιχεία πελάτη
  • το email ή screenshot με τα στοιχεία έναρξης ή ανανέωσης του παλιού πακέτου φιλοξενίας, με εμφανή την ημερομηνία έναρξης και λήξης του
 3. Να αποστείλει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του πακέτου Web Hosting, Semi Dedicated Hosting ή Managed WordPress Hosting .

Οι δωρεάν (ημερολογιακοί) μήνες web hosting, semi-dedicated hosting ή managed WordPress hosting είναι όσοι και οι μήνες που απομένουν στον παλιό πάροχο του πελάτη, με μέγιστο τους 6 μήνες. Αν απομένουν 3 μήνες, κάνουμε 3 μήνες δώρο, αν απομένουν 6 μήνες, δώρο 6 μήνες, αν μένουν 9 μήνες κάνουμε δώρο 6 μήνες. Αν η ημερομηνία λήξης του παλιού πακέτου ξεπερνά σε ημέρες τη διάρκεια ημερολογιακού μήνα, διμήνου, τότε ο πελάτης παίρνει την αμέσως επόμενη κλίμακα δωρεάν μηνών: αν απομένουν 40 ημέρες, παίρνει δώρο 2 μήνες, αν απομένουν 70 ημέρες κάνουμε δώρο 3 μήνες, αν απομένουν 150 ημέρες, 6 μήνες, κ.ο.κ

H προσφορά Transfer & Win δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη προσφορά στα πακέτα hosting της DNHOST.

2.7.2 Όροι μεταφοράς website”

Για τη μεταφορά των ιστότοπων από τεχνικούς της DNHOST ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι για κάθε τύπο πακέτου (πχ web, reseller κτλ), καθώς και οι γενικοί όροι για όλα τα πακέτα φιλοξενίας της εταιρίας.

Ως ξεχωριστά sites προς μεταφορά ορίζονται τα domains (πχ dnhost.gr) που φιλοξενούνται σε ένα πακέτο hosting και τα subdomains τους (πχ blog.dnhost.gr). ‘Όλοι οι υπολογισμοί των δωρεάν μεταφορών sites γίνονται με βάση το άθροισμα των domains και των subdomains που θα ζητηθεί να μεταφερθούν.

Web Hosting

Μεταφέρουμε δωρεάν από 1 έως 10 sites (αρχεία και βάσεις δεδομένων) ανάλογα με το πακέτο web hosting που θα αγοράσει ο πελάτης. Για κάθε επιπλέον site η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο WEB Hosting

Semi Dedicated-Hosting

Στα πακέτα Semi-Dedicated Hosting η μεταφορά του website από άλλο πάροχο είναι δωρεάν. Για κάθε επιπλέον subdomain χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Semi Dedicated-Hosting.

Reseller Hosting

Στο Reseller hosting μεταφέρουμε έως 5 sites δωρεάν. Για κάθε επιπλέον site η χρέωση γίνεται σύμφωνά με τον τιμοκατάλογο Reseller Hosting.

VPS & Dedicated

Στους VPS & Dedicated servers αν έχουμε root πρόσβαση στον παλιό server, οι μεταφορές χρεώνονται με βάση τον τιμοκατάλογο Cloud VPS Hosting και τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting αντίστοιχα.

Γενικοί όροι μεταφοράς Website σε όλους τους τύπους Hosting

Τα email (λογαριασμοί και μηνύματα) ΔΕΝ μεταφέρονται από εμάς. Μπορεί να τα φτιάξει ο Πελάτης στο νέο πακέτο του και να τα μεταφέρει εύκολα με το εργαλείο Mail Importing ή να τα κατεβάσει στον η/υ του (με Thunderbird, Outlook κτλ. ή στο tablet, κινητό του.

Η συμπλήρωση της φόρμας μεταφοράς πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την αγορά του πακέτου φιλοξενίας.

Οι εκδόσεις της βάσης δεδομένων mysql και της γλώσσας προγραμματισμού php πρέπει να είναι οι ίδιες.

Ο πελάτης δεν πρέπει να ακυρώσει ή να αφήσει να λήξει το πακέτο του στον άλλο πάροχο hosting, παρά μόνο 48 ώρες από τη μεταφορά.

Ο πελάτης δεν πρέπει να ακυρώσει ή να αφήσει να λήξει το πακέτο του στον άλλο πάροχο hosting, παρά μόνο 48 ώρες από τη μεταφορά.

Ο Πελάτης ή/και ο προγραμματιστής του πρέπει να ελέγξουν & να επιδιορθώσουν όσα προβλήματα τυχόν προκύψουν μετά τη μεταφορά, συνεργαζόμενοι πρόθυμα με τους τεχνικούς μας.

2.8 Προσφορά Γνωριμίας Grow Hosting για ένα μήνα

Η προσφορά γνωριμίας <<Grow Web Hosting>> με 1€ + ΦΠΑ για ένα μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά λογαριασμό χρήστη ή ανά domain. Στην ανανέωση των υπηρεσιών hosting ισχύουν οι εκάστοτε τιμές τιμοκαταλόγου της DNHOST.

επιστροφή στην κορυφή

3. Όροι χρήσης Shared & SemiDedicated-Hosting

3.1 Περιγραφή υπηρεσίας

3.1.1 Ορισμός

Shared hosting (ή Web hosting, κοινόχρηστη φιλοξενία ιστοσελίδων, κοινόχρηστο hosting), είναι η φιλοξενία δεκάδων ή εκατοντάδων ιστοσελίδων στον ίδιο server.

Όλα τα sites μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ (CPU, cores) τη μνήμη (RAM, swap), τους σκληρούς δίσκους (χώρος, I/O), την κίνηση δεδομένων (traffic) και τον Web/Μail/FTP/mySQL server, συνυπάρχοντας αρμονικά στο ίδιο μηχάνημα.

Οι όροι χρήσης που διέπουν το Shared Web Hosting, ισχύουν και για το Semi-Dedicated Hosting (εκτός των πόρων server που έχουν τα πακέτα).

3.1.2 Καθορισμός όρου "unmetered κίνηση*"

H DNHOST διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές φιλοξενία ώστε να παρέχει περισσότερο bandwidth από τα συνηθισμένα” Unmetered” πακέτα της τάξης των 10GB ή 20 GB των άλλων παρόχων.

Προσφέρουμε σε κάθε domain χρήση πόρων παρόμοια με το 99% των sites που φιλοξενούνται στον ίδιο shared hosting server ( κατά μέσο όρο +30GB). Επειδή πραγματικά unmetered δε σημαίνει να υπόσχεσαι άπειρους πόρους αλλά να προσφέρεις τους περισσότερους πόρους στην αγορά με βάση τις ανάγκες των πελατών σου.

* και συναφείς όροι: απεριόριστη κίνηση δεδομένων, unmetered traffic.

3.1.3 Ποια sites καλύπτoνται;

Η υπηρεσία εξυπηρετεί άνετα τις ανάγκες λειτουργίας ΜΙΚΡΩΝ ιστοσελίδων (πολύ μικρών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών, bloggers κτλ).

Το Shared hosting ΔΕΝ ταιριάζει σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ειδησεογραφικά sites, blogs και forum με δεκάδες/εκατοντάδες ταυτόχρονους επισκέπτες (υψηλή επισκεψιμότητα), υψηλή χρήση χώρου στο δίσκο, CPU, RAM, I/O.

3.2 Πολιτική Ορθής Χρήσης

3.2.1 Σκοπός

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης ισχύει για την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου μας και την προστασία της ποιότητας του Shared Hosting.

Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

3.2.2 Mέγιστα επιτρεπόμενα όρια

Τα παρακάτω μέγιστα όρια χρήσης είναι αρκετά για ένα website χαμηλής κίνησης στο κοινόχρηστο hosting:

 • Συνολική RAM ανά domain: 1 GB
 • Όριο I/O ανά σελίδα: 5~6 ΜΒ/sec
 • RAM για εκτέλεση PHP ανά domain: 128MB *
 • PHP max_execution_time: 60" *
 • Έως και 50% χρήση ενός CPU Core συνεχόμενα για 20" *
 • Ταυτόχρονες διεργασίες (processes) ανά domain: 15
 • Μέγιστο μέγεθος για κάθε mySQL βάση: 500MB
 • Μέγιστη Κίνηση δεδομένων: 100 GB/domain
 • Μέγεθος βάσης mySQL: 500 MB
 • Χώρος θυρίδας e-mail: 100 MB, 500 MB, 1000ΜΒ και 1500ΜΒ στα πακέτα BEGINNER, GROW, EXPAND, SCALE αντίστοιχα
 • Μέγεθος αρχείου: 100 MB
 • Μέγιστoς αριθμός inodes (δημιουργημένα αρχεία)/domain: 50.000

Ιστοσελίδες που προσεγγίζουν τα Μέγιστα Όρια στην κίνηση ή τη χρήση CPU, RAM, I/O κτλ για περισσότερο από 30 ημέρες θα πρέπει να μετακομίζουν σε Semi-Dedicated, VPS ή Dedicated-Hosting (βλ. παρακάτω).

Οποιαδήποτε αρχεία (πχ software, video, mp3, φωτογραφίες κτλ) που δε χρησιμοποιούνται από το site, θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

* Mε δυνατότητα αλλαγής μέσα σε λογικά πλαίσια.

3.2.3 Υπέρβαση ορίων

Aν η DNHOST εντοπίσει domain που φτάνει τα Μέγιστα Όρια χρήσης πόρων του server ή έχει τη δυναμική να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των μηχανημάτων της, θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστεί μαζί του για να λύσει το ζήτημα.

Αν το domain προκαλέσει πρόβλημα στο server, η DNHOST θα απενεργοποιήσει εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση (http, email, php script, mySQL ή και όλο το domain) και θα ενημερώσει τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος (με όσες πληροφορίες έχει συλλέξει), ώστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα (πχ να βελτιώσει τον php κώδικά του, να χρησιμοποιήσει caching κ.α.).

O πελάτης μπορεί να αγοράσει ένα Semi-Dedicated, VPS ή dedicated server από την DNHOST για να μεταφέρει άμεσα το site του (ή πχ μόνο την mySQL βάση) εκεί και να επαναφέρει την ιστοσελίδα του σε πλήρη λειτουργία.

3.2.4 Πρόσβαση στη διαχείριση hosting

H DNHOST παρέχει στον πελάτη τον πίνακα ελέγχου των Υπηρεσιών Hosting (που ονομάζεται Plesk panel) και μαζί, τους σχετικούς Οδηγούς Χρήσης.

Η λειτουργία πρόσβασης σε ξεχωριστό πίνακα ελέγχου (Plesk Panel) για κάθε φιλοξενούμενο domain στα πακέτα κοινόχρηστου hosting "Pro" είναι απενεργοποιημένη, για την αποτροπή της χρήσης του πακέτου σαν λύση Mεταπώλησης Υπηρεσιών Hosting (Reseller Hosting).

3.2.5 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Εάν ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων (shared web hosting) της DNHOST, έχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων που κατέβαλε εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Το περιθώριο των 90 ημερών ισχύει για το πρώτο πακέτο φιλοξενίας που αγόρασε από την DNHOST και όχι για επιπλέον πακέτα που αγόρασε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αν ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή των χρημάτων του, θα πρέπει να αναφέρει στην DNHOST μέσω email προς το support@dnhost.gr το λόγο που δεν ικανοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της και η DNHOST θα διασταυρώσει το αληθές της καταγγελίας της σύμβασης, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή ποσού.

Εάν ο λόγος ακύρωσης, αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα το περιστατικό τεχνικής υποστήριξης στο οποίο η DNHOST δεν έδωσε αποτελεσματική λύση, παρέχοντάς το domain του και περιγραφή του περιστατικού.

Αν ο λόγος αφορά ένα περιστατικό μη αποτελεσματικής εξυπηρέτησης από εκπρόσωπο της DNHOST, θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου, την ημέρα και ώρα και το περιστατικό (με βάση το αναγνωριστικό του αιτήματος που έστειλε ο πελάτης μέσω e-mail/live chat), ώστε να διερευνηθεί τι συνέβη.

Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτραπεί η κακόβουλη χρήση της εγγύησης, να κρατηθεί η Παροχή των Υπηρεσιών της DNHOST στο ύψιστο επίπεδο και να βελτιωθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες και ο τρόπος εξυπηρέτησής πελατών της. Ο σκοπός της DNHOST είναι να βελτιώνεται και να έχει ικανοποιημένους πελάτες και όχι δυσαρεστημένους και δέσμιους σε συνδρομές που δεν απολαμβάνουν.

Αν η DNHOST αποφανθεί ότι ο Πελάτης όντως δεν έλαβε ικανοποιητικές υπηρεσίες ή εξυπηρέτηση ή ότι η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη για τον πελάτη, και δικαιούται να λάβει την επιστροφή χρημάτων, θα προβεί στην επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη παρακρατώντας όποιο χρηματικό ποσό χρησιμοποιήθηκε για αγορά άλλης σχετικής υπηρεσίας (πχ κατοχύρωση domain name, αγορά SSL, IP κτλ) που τυχόν έγινε κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες της DNHOST καθώς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη συναλλαγή (πχ προμήθειες τραπεζών για χρέωση κάρτας κτλ).

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει πακέτα φιλοξενίας που φιλοξένησαν ιστοσελίδες που αφορούν την πολιτική ζωή της χώρας σε περίοδο εκλογών.

3.3 Μη επιτρεπτές χρήσεις και περιεχόμενο στο Shared Hosting

3.3.1 Mη επιτρεπτοί τύποι ιστοσελίδων:

Ιστοσελίδες που απαιτούν και καταναλώνουν πολύ περισσότερους πόρους από ότι ένα σύνηθες προσωπικό ή επαγγελματικό site, χρειάζονται hosting σε δικό τους μονωμένο χώρο φιλοξενίας δηλ. VPS ή dedicated server, όπου θα έχουν το δικαίωμα ως μοναδικοί χρήστες του server να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους του.

Παράδειγμα:

 • sites με εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες email λογ/σμών κι εταιρικών εφαρμογών
 • portals, e-shops, news sites, blοgs ή forums, streaming sites με εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες
 • sites με πολύ απαιτητικές web εφαρμογές σε php και mySQL ή με μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων ήχου ή εικόνας για video, radio streaming ή πολλούς ενεργούς χρήστες
 • εφαρμογές για Facebook κλπ

3.3.2 Μη επιτρεπτές χρήσεις υπηρεσίας:

Οι παρακάτω τύποι χρήσεις και καταχρηστικές ενέργειες εις βάρος των υπηρεσιών φιλοξενίας της DNHOST δεν επιτρέπονται:

 • H αρχειοθέτηση (backup) των αρχείων της τρέχουσας ή παλαιότερης έκδοσης του ιστότοπου (πχ domain.gr/old ή /οldsite κτλ). Αυτά θα διαγράφονται αυτόματα, χωρίς άλλη ενημέρωση. Η επιτρεπτή χρήση του χώρου φιλοξενίας είναι η εξυπηρέτηση της κίνησης και όχι η φύλαξη αντιγράφων των ιστοσελίδων.
 • H χρήση χώρου από απενεργοποιημένες (suspended, disabled) ιστοσελίδες για πάνω από 15 ημέρες. Tα αρχεία αυτά θα διαγράφονται αυτόματα με ή χωρίς προειδοποίηση. Επιτρέπονται μόνο ενεργά και παραγωγικά websites.
 • H χρήση χώρου από websites που δεν είναι δημόσια προσβάσιμα (πχ προσωπικά blogs κτλ).
 • H χρήση χώρου για development (ανάπτυξη κώδικα, δοκιμές) ιστοσελίδων για το ίδιο ή άλλα domains ή subdomains. Η χρήση των υπηρεσιών προορίζεται αποκλειστικά για ιστοσελίδες σε παραγωγή (production sites).
 • H φιλοξενία ιστότοπων που εξυπηρετούν σκοπούς φόρτωσης (upload), διαμοιρασμού/διανομής (file sharing/distribution), αποθήκευσης/αντιγράφων ασφαλείας (archive/backup, πχ Owncloud, Nextcloud, pCloud, Cozy, SyncThing, Pydio, SeaFile κτλ) ή καθρεπτισμού (mirroring) αρχείων.
 • H φιλοξενία αρχείων multimedia (video, mp3, φωτογραφίες, pdf) που δε χρησιμοποιούνται από το ίδιο domain ή υπερβαίνουν τα 100 ΜΒ θα διαγράφονται άμεσα και χωρίς άλλη ενημέρωση.
 • H χρήση των πόρων (χώρος δίσκου, MySQL κλπ) του hosting (δωρεάν ή επί πληρωμή) σε domains που δε φιλοξενούνται στον ίδιο server στην DNHOST ή που φιλοξενούνται σε άλλο Πάροχο.
 • H χρήση του χώρου για τη φιλοξενία αρχείων άλλων ιστοσελίδων (domains) που δεν έχουν σχέση με αυτό, μέσω ανακατεύθυνσης DNS.
 • H φιλοξενία ιστότοπων με κύριο σκοπό να οδηγήσουν κίνηση σε ένα άλλο site.
 • H διάθεση των πόρων του hosting (χώρος/κίνηση), δωρεάν ή επί πληρωμή στο κοινό.
 • H ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ των πακέτων κοινόχρηστου web hosting σε τελικούς πελάτες. Για αυτή τη χρήση παρέχουμε ειδικά διαμορφωμένα πακέτα RESELLER hosting και VPS hosting.
 • H αποστολή κάθε είδους newsletter (μαζική αποστολή προωθητικών/διαφημιστικών email) μέσα από τους mail servers μας. Επιτρέπεται μόνο η διακίνηση της καθημερινής αλληλογραφίας. Η αποστολή newsletters επιτρέπεται μόνο σε συνδρομές Bronze VPS (και εφόσον η αποστολή γίνεται μόνο σε χρήστες που έχουν συναινέσει στη αποστολή τους) ή σε μια υπηρεσία διαμορφωμένη ειδικά για αυτό τον σκοπό (βλ. άρθρο 3.6.3).
 • H αποθήκευση στο server email παλαιότερων των 30 ημερών. Η επιτρεπτή χρήση του χώρου είναι η διακίνηση της καθημερινής αλληλογραφίας και όχι η αποθήκευση/αρχειοθέτηση τους.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων και η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Search Engine Optimization (SEO) farms ή παρόμοιες περιπτώσεις.
 • Υπηρεσίες ανταλλαγής banner (banner rotation) και ανταλλαγής συνδέσμων (link exchanges).
 • Προσφορά αποθήκευσης εικόνων, αρχείων και δεδομένων, καθώς και οι υπηρεσίες ελεύθερης φιλοξενίας ιστοσελίδων αλληλογραφίας (free hosting and email).
 • Εκτέλεση proxy server είτε αυτός είναι δημόσιος είτε προστατευόμενος.
 • Σύνδεση ή απόπειρα σύνδεσης σε βάση(εις) δεδομένων εξωτερικά, βάσεις δηλαδή που δεν ανήκουν/υπάγονται εντός του ιδίου λογαριασμού φιλοξενίας.
 • Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.
 • Παραπομπές σε ιστοχώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην DNHOST.
 • Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη, η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου της εταιρίας και η εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών.
 • H φιλοξενία οποιουδήποτε προγράμματος εκτελεί port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop.
 • Η εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου web Spider ή Indexer.
 • Η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX),PhpShell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.
 • Η εκτέλεση Background Processes. Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή όσα από αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.
 • Η εκτέλεση Scripts με κλήσεις προς αρχείο εκτός του εξυπηρετητή που χρησιμοποιεί. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή διεύθυνσης url σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή πρέπει να δηλώνεται στην DNHOST όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η DNHOST έχει δικαίωμα να καταργήσει τέτοιες ενέργειες χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση στον πελάτη.
 • Η λειτουργία gaming servers όπως battlefield1942, counter strike, half life, κ.α.
 • Η απόκτηση από τον πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέσω του λογαριασμού του Πελάτη, μή εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον server και η επίδοση μέσω αυτού σε οποιαδήποτε μή προβλεπόμενη από τους παρόντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια. Τέτοιες περιπτώσεις επισύρουν τη δίωξη του ποινικά και αστικά υπεύθυνου με κάθε δικαστικό μέσο.

3.3.3 Μη επιτρεπτό περιεχόμενο

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της DNHOST για φιλοξενία περιεχόμενου που κατά την κρίση της Εταιρίας εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες.

Απαγορεύεται αυστηρά και συνεπάγεται άμεση διακοπή ή/και τερματισμό των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή χρημάτων, τα παρακάτω:

 • H αποστολή e-mail με διαφημιστικό, παραπλανητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις.
 • Περιεχόμενα που προωθούν παράνομες ενέργειες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών, απαγορευμένων ουσιών, παρεμπόριο-λαθρεμπόριο-διακίνηση και εμπορία παραποιημένων-απομιμητικών προϊόντων, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking) και ζώων συντροφιάς.
 • Περιεχόμενα που προωθεί την εκμετάλλευση ή πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Περιεχόμενα για ενήλικες, πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 • Περιεχόμενα που προωθούν παράνομες ενέργειες ή παράνομη χρήση λογισμικού (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, pirate softwares, warez, συμβουλές για hacking, spamming κτλ).
 • Δημοσίευση, αποστολή με e-mail περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Δημοσίευση, αποστολή με e-mail περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Δημοσίευση ή αποστολή με e-mail υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, torrents, MP3, ταινιών, βιβλίων και οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, χωρίς τα ανάλογα δικαιώματα ή/και την άδεια του ιδιοκτήτη τους.
 • Δημοσίευση παραπλανητικών ιστοσελίδων που προσομοιάζουν ιστότοπους τραπεζών ή γνωστών ηλεκτρονικών καταστημάτων με σκοπό την εξαπάτηση και την κλοπή/συλλογή προσωπικών δεδομένων, στοιχείων πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών ή χρηματικών ποσών.
 • Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κ.λπ.).

3.3.4 Συνέπειες εντοπισμού μη επιτρεπτής χρήσης ή περιεχομένου

Σύμφωνα με τα παραπάνω (3.3.1, 3.3.2 και 3.3.3), σε περίπτωση που η DNHOST λάβει γνώση (κατόπιν τυχαίου ελέγχου ή προβλήματος που δημιουργηθεί σαν συνέπεια, στα πλαίσια των εργασιών της ή κατόπιν γραπτής στοιχειοθετημένης όχλησης ή καταγγελίας τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που βλάπτεται από το εν λόγω περιεχόμενο) ότι η χρήση ή το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας παραβιάζει τους όρους χρήσης μας , τότε η Εταιρία κατά την κρίση της προχωρά σε άμεση, προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση/διαγραφή των μη μη επιτρεπόμενων αρχείων ή ολόκληρου του ιστότοπου που τα φιλοξενεί, μέχρι την επίλυση του προβλήματος (αν αυτό είναι εφικτό) ή την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και στην άμεση ενημέρωση με τις απαραίτητες συστάσεις προς τον πελάτη, ενώ κατά περίπτωση και όπου κρίνεται ότι συντελείται ποινικό αδίκημα ή ζημία στην Εταιρία θα γίνεται ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ή/και των νομικών συμβούλων της.

Σε τέτοιες περιπτώσεις το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει και ακολουθούνται οι τυχόν προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την αναφορά των γεγονότων που υπέπεσαν στην αντίληψη της DNHOST στις αρμόδιες αρχές.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη ή επισκέπτη δικτυακού τόπου που φιλοξενείται στην DNHOST, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης αλλά και για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν για την εταιρία (μεταφορικά, δικηγορικά κ.α.).

3.4 Αντίγραφα σφαλείας (backup)

3.4.1 Υποχρέωση λήψης backup

O Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να βασίζεται μερικώς ή αποκλειστικώς στην DNHOST για backup των αρχείων του ή/και να αξιώνει ή να απαιτεί από την DNHOST να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Η DNHOST ρητά απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά στη λήψη, αποθήκευση ή επαναφορά backup δεδομένων του πελάτη, η οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να διατηρεί ένα πρόσφατο backup των δεδομένων του.

3.4.2 Περιορισμός ευθύνης

Η DNHOST δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του Πελάτη ή και Τεχνικής υποστήριξης σε σχετικά θέματα.

Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος και τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της DNHOST, ότι δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της DNHOST: ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (back up) του πελάτη -εφ' όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη και κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο.

3.4.3 Υπηρεσία managed backup

Η DNHOST κρατάει αντίγραφα ασφαλείας των Linux Shared Hosting servers. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.3 Παροχή Μanaged Backup.

Η συχνότητα λήψης managed backup από την DNHOST στο Shared Hosting είναι κάθε μέρα, έως και 14 ημέρες πίσω.

Επίσης, αν κάποια βάση mySQL πελάτη, έχει ζημιά (πχ crashed tables), είναι πιθανόν να μη συμπεριληφθεί στο backup έως ότου επιδιορθωθεί (από τον πελάτη ή από τα αυτόματα εργαλεία επιδιόρθωσης βάσεων mySQL της Εταιρίας).

3.4.4 Δωρεάν επαναφορά δεδομένων

H DNHOST παρέχει μία (1) δωρεάν επαναφορά backup το μήνα από δικό της αντίγραφο ασφαλείας σε ΕΝΕΡΓΕΣ συνδρομές φιλοξενίας. Ο Πελάτης πρέπει να αιτηθεί την επαναφορά backup μέσω email, προσδιορίζοντας ακριβώς τι θέλει να επαναφερθεί: (domain, αρχεία, βάσεις δεδομένων, email ή ποιό συνδυασμό τους) και από ποιά ημερομηνία. Για επαναφορά ληγμένων ή διεγραμμένων συνδρομών δείτε το 3.4.6

Κάθε επιπλέον επαναφορά backup για το ίδιο λογαριασμό φιλοξενίας ή domain, μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, θα επιβαρύνει τον πελάτη σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Web Hosting και τον τιμοκατάλογο Semi Dedicated-Hosting αντίστοιχα.

3.4.5 Backup με αυτοεξυπηρέτηση

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μόνος του ένα backup του domain του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email) μέσα από το Plesk και να το κατεβάσει στον Η/Υ του ή να το χρησιμοποιήσει την ίδια ημέρα. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.4 Παροχή Backup με Αυτοεξυπηρέτηση, της παρούσας ιστοσελίδας.

3.4.6 Επαναφορά διαγραμμένου πακέτου

Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 7 ημέρες ή που έχει διαγραφεί από τους servers της DNHOST, παρέχετε με βάση τον τιμοκατάλογο Web Hosting συν το κόστος της συνδρομής φιλοξενίας του για ένα μήνα, και εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας του λογ/σμού του.

Ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 7 ημέρες μετά τη λήξη της συνδρομής του, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως (πριν τη λήξη της συνδρομής του) και εγγράφως την DNHOST και να έχει λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της DNHOST. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για τα αρχεία και τα email του πελάτη που διαγράφονται λόγω λήξης της συνδρομής του.

3.4.7 Περιορισμοί

 • Τα αρχεία backup που φτιάχνει ο Πελάτης μέσα από το Plesk (χειροκίνητα ή μέσω της λειτουργίας Scheduled Backup) παραμένουν εκεί έως το τέλος της ημέρας κι έπειτα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.
 • To Plesk Scheduled Backup φτιάχνει backup μόνο μέσα στην ίδια ημέρα και όχι σε μελλοντική ημερομηνία.

3.5 Εφαρμογές ανοικτού κώδικα

3.5.1 Προεγκατεστημένες εφαρμογές ανοιχτού κώδικα

Η DNHOST παρέχει τις Δωρεάν Προεγκατεστημένες Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα (Joomla, WordPress, phpBB κλπ) μέσα από το Plesk "ως έχoυν" και δεν τις υποστηρίζει τεχνικά, ούτε παρέχει εκπαίδευση στη χρήση τους, καθώς είναι τρίτων κατασκευαστών και όχι της DNHOST. Η DNHOST θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην επίλυση κάποιου προβλήματος που τυχόν αντιμετωπίζει ο Πελάτης με κάποιο από αυτά. Η DNHOST δεν είναι υπεύθυνη για τη μη ομαλή λειτουργία κάποιου script που περιέχεται στο Plesk Applications, εκτός και πρόκειται για θέμα που αφορά αποδεδειγμένα τον server ή το Plesk και τη διάρθρωση/δομή/δικαιοδοσία των αρχείων του domain ή τις γενικότερες ρυθμίσεις του server.

3.5.2 Υποχρέωση πελάτη

Ο πελάτης οφείλει να εγκαθιστά και να παραμετροποιεί μόνος του, να ελέγχει τακτικά για νέες ενημερώσεις στον κώδικά τους και να αναβαθμίζει άμεσα όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές τρίτων (web applications, web scripts) που έχει εγκαταστήσει στο domain του όπως Wordpress, Joomla, κτλ στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους. Συστήνεται στους πελάτες να εγγράφονται στο newsletter των εταιριών ή των online κοινοτήτων που υποστηρίζουν την κάθε web εφαρμογή έτσι ώστε να λαμβάνουν email αμέσως μόλις μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.

3.5.3 Ασφάλεια εφαρμογών

Οι διαδικτυακές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (πχ Joomla, WordPress κ.α.) ή ιδιόκτητες web εφαρμογές που δεν έχουν ενημερωθεί και περιέχουν κρίσιμα κενά ασφαλείας, μπορούν να απενεργοποιηθούν κατά την κρίση της Εταιρίας έως ότου ο πελάτης να κάνει την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση ή/και να κλείσει τα κενά ασφαλείας. Αν ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει την αναβάθμιση, ενδεχομένως να μπορεί να την υλοποιήσει η DNHOST (ανάλογα με τη φύση της αναβάθμισης και τη διαθεσιμότητα των τεχνικών της), με ένα αντίτιμο ( με βάση τον τιμοκατάλογο Web Hosting και τον τιμοκατάλογο Semi Dedicated-Hosting αντίστοιχα). Όταν μια εφαρμογή βρεθεί να περιέχει μολυσμένα/κακόβουλα αρχεία τότε απενεργοποιείται από το προσωπικό της DNHOST και ενημερώνει τον Πελάτη μέσω email ώστε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό και την εξυγείανση της εφαρμογής του.

3.6 Αποστολή E-mail

3.6.1 Χρήση email servers

O Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τους servers της DNHOST για να στείλει/λάβει την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που του στέλνονται με την έναρξη του πακέτου φιλοξενίας του. Επίσης οφείλει να χρησιμοποιεί δυνατούς κωδικούς στα email του και να ελέγχει τακτικά το Αντισπάμ φίλτρο που του παρέχουμε μέσα από τον πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας του (Plesk).

3.6.2 SMTP authentication

O πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί SMTP authentication στις φόρμες εγγραφής (ή επικοινωνίας, παραγγελιοληψίας) και γενικά κάθε εφαρμογής που στέλνει email μέσω των ιστοσελίδων του. Αν ο Πελάτης δε γνωρίζει πώς να κάνει SMTP authentication στις φόρμες των site του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τεχνικό της ιστοσελίδας του. Σε περίπτωση ανάγκης, ο Πελάτης ή ο τεχνικός του Πελάτη μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της DNHOST στο support@dnhost.gr Αναλυτικές Οδηγίες για SMTP Αuthentication υπάρχουν στο: Οδηγίες για SMTP Αuthentication και στη Γνωσιακή Βάση μας.

3.6.3 Aπαγόρευση αποστολής newsletters

Η μαζική αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών email απαγορεύεται αυστηρά στο κοινόχρηστο hosting.

Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη συχνή αποστολή νόμιμου μαζικού ταχυδρομείου σε εκατοντάδες ή χιλιάδες παραλήπτες (που έχουν συναινέσει στην λήψη αυτών των email και που έχουν τη δυνατότητα άμεσης απεγγραφής από τη λίστα παραληπτών) μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία email VPS της (VPS Bronze, πληροφορίες στο support [at] dnhost.gr) ή μια από τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες αποστολής newsletters:

 • Mail Chimp ---> Δωρεάν αποστολή 12.000 email/μήνα σε 2.000 συνδρομητές.
 • SendInBlue ---> Δωρεάν αποστολή 9.000 email/μήνα.
 • Zoho ---> Δωρεάν αποστολή 12.000 email/μήνα σε 2.000 συνδρομητές.
 • Campayn ---> Δωρεάν αποστολή 20.000 email/μήνα σε 500 συνδρομητές.
 • Fresh Mail ---> Απεριόριστη δωρεάν αποστολή email σε 500 συνδρομητές.
 • Mail Jet ---> Δωρεάν αποστολή 6.000 email/μήνα, 200 τη μέρα.
 • Tiny Letter ---> Δωρεάν αποστολή απλών email σε φίλους, συνεργάτες, fans/followers κτλ: http://goo.gl/lfOMQh

3.7 Απόδοση IP διευθύνσεων ανά υπηρεσία

Για την απόδοση dedicated/Ιδιωτικών IP διευθύνσεων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για τη χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από τη RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η DNHOST είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

3.8 Ασφάλεια υπηρεσίας

Η Εταιρία σαρώνει καθημερινά και εντατικά τους servers της με διαφορετικά λογισμικά antivirus για τον εντοπισμό κακόβουλων αρχείων. Αν κάποιο domain παραβιαστεί (λόγω εκμετάλλευσης κενού ασφαλείας ή αδύναμων κωδικών κάποιου web application) και βρεθεί να περιέχει κακόβουλα προγράμματα (viruses, malware) ή παραπλανητικές ιστοσελίδες (phishing sites) ή προκαλεί επιθέσεις spam/ddos σε άλλους ιστότοπους (λόγω ύπαρξης κακόβουλων/ευπαθών αρχείων), τότε θα απενεργοποιηθεί άμεσα από την DNHOST προκειμένου να σταματήσει άμεσα κάθε κακόβουλη ενέργεια. Γίνεται προσπάθεια αυτόματου καθαρισμού των μολυσμένων αρχείων και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μετακινούνται σε καραντίνα. Το προσωπικό μας ενημερώνεται για τη λίστα των μολυσμένων αρχείων που εντοπίστηκαν, αξιολογεί και επαληθεύει τον κίνδυνο και απενεργοποιεί τα domains που είναι ευπαθή.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ WEB HOSTING - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SEMI Dedicated-Hosting

επιστροφή στην κορυφή

4. Γενικοί Όροι Reseller Hosting

4.1 Μεταπώληση Hosting

4.1.1 Περιγραφή υπηρεσίας

Ο Μεταπωλητής Υπηρεσιών Hosting, αγοράζοντας ένα πακέτο Reseller Hosting έχει το δικαίωμα να παρέχει στους πελάτες του, υπηρεσίες όμοιες με τις υπηρεσίες Shared Hosting της DNHOST, δίνοντάς τους πρόσβαση σε πίνακα ελέγχου με το δικό του λογότυπο και τους δικούς του nameservers.

4.1.2 Υποχρεώσεις μεταπωλητή

Πέραν των γενικών υποχρεώσεων του πελάτη που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης, ο Μεταπωλητής web hosting, οφείλει επιπλέον να:

 • Υποστηρίζει ο ίδιος τους πελάτες του και να μην τους παραπέμπει στην DNHOST, η οποία δεν παρέχει υποστήριξη στους πελάτες των μεταπωλητών της.
 • Διατηρεί το domain name του λειτουργικό και να φροντίζει για την ανανέωση των domain names που χρησιμοποιούν οι πελάτες του και το domain name από το οποίο έχουν δημιουργηθεί οι προσωπικοί nameservers του. Σε περίπτωση λήξης του domain των nameservers του, η Εταιρία μπορεί να επιβαρύνει τον Μεταπωλητή με χρεώσεις αντικατάστασης nameservers σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Reseller Hosting
 • Να επικοινωνεί άμεσα με την DNHOST και να αναφέρει λεπτομερώς οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχει με τις υπηρεσίες της.

4.2 Πολιτική Ορθής Χρήσης

4.2.1 Σκοπός

H DNHOST, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της, εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για τις υπηρεσίες Reseller Hosting της DNHOST, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται).

4.2.2 Μέγιστα επιτρεπόμενα όρια

Τα παρακάτω όρια χρήσης είναι αρκετά για ένα συνηθισμένο website που φιλοξενείται σε πακέτο Reseller hosting:

 • Έως και 10% χρήση της CPU για 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα της ώρας. Βέβαια, δε θα απενεργοποιήσουμε ένα site που ξεπερνά το όριο αυτό, αν δε δημιουργεί φόρτο/καθυστερήσεις στη λειτουργία του server.
 • Μέγιστη επιτρεπτή χρήση RAM από την PHP είναι 128MB για το κάθε domain.
 • Tο max_execution_time της PHP είναι 60 δευτερόλεπτα, με δυνατότητα αλλαγής σε λογικά πλαίσια.
 • Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη RAM είναι 384ΜΒ για κάθε domain.
 • Μέγιστοι επιτρεπόμενοι ταυτόχρονοι επισκέπτες σε κάθε domain είναι 30.
 • H εκτέλεση cron tasks (scheduled tasks) ανά χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 15 λεπτών.
 • Φιλοξενία έως και 20 domains στο πακέτο Pro Hosting.
 • Μέγεθος βάσης δεδομένων ΜySQL: 300ΜB ανά βάση
 • Μέγιστα επιτρεπόμενα 50.000 inodes (δημιουργημένα αρχεία σε ένα domain)

4.2.3 Χρήσεις που δεν επιτρέπονται

Ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και προβλέπονται οι ίδιες ενέργειες με το shared hosting (βλ. 3.3.3).

4.2.4 Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ

Ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και προβλέπονται οι ίδιες ενέργειες με το shared hosting (βλ. 3.3.3).

4.2.5 Sites με υψηλό φόρτο/απαιτήσεις

Aν η DNHOST εντοπίσει ένα λογαριασμό Reseller hosting, που δε συμβαδίζει με τους Κανονισμούς Χρήσης της ή που έχει τη δυναμική να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των μηχανημάτων της, θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστεί μαζί του για να λύσει το ζήτημα.

Αν ο λογ/σμός Reseller hosting, προκαλέσει πρόβλημα στο server, η DNHOST θα απενεργοποιήσει εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση (http, email, php script, mySQL ή και όλες) και θα ενημερώσει τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος (με όσες πληροφορίες έχουμε συλλέξει), ώστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα (πχ να βελτιώσει τον php κώδικά του, να χρησιμοποιήσει caching κ.α.).

O πελάτης μπορεί να αγοράσει ένα VPS ή dedicated server απο την DNHOST, να μεταφέρει άμεσα το site (ή πχ μόνο τη mySQL βάση) του εκεί και να επαναφέρει την ιστοσελίδα του σε πλήρη λειτουργία.

4.3 Αντίγραφα Ασφαλείας

4.3.1 Υποχρέωση πελάτη για λήψη backup

O Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι καμία περίπτωση δε θα πρέπει να βασίζεται μερικώς ή αποκλειστικώς στην DNHOST για backup των αρχείων του ή/και να αξιώνει ή να απαιτεί από την DNHOST να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του.

4.3.2 Περιορισμός ευθύνης

Η DNHOST δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του Πελάτη ή και Τεχνικής υποστήριξης σε σχετικά θέματα.

Ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος και τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της DNHOST, ότι δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της DNHOST (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "back up"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει υπενοικιάσει -εφ' όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την DNHOST για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

4.3.3 Υπηρεσία managed backup

Η DNHOST κρατάει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των Linux Shared Hosting servers. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.3 Παροχή Μanaged Backup.

Η συχνότητα λήψης managed backup από την DNHOST στο Reseller Hosting είναι κάθε μέρα, έως και 14 ημέρες πίσω.

4.3.4 Δωρεάν επαναφορά managed backup

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μόνος του ένα backup του domain του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email) μέσα από το Plesk και να το κατεβάσει στον Η/Υ του ή να το χρησιμοποιήσει την ίδια ημέρα. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.4 Παροχή Backup με Aυτοεξυπηρέτηση της παρούσας ιστοσελίδας.

4.3.6 Επαναφορά διεγραμμένου λογ/σμού φιλοξενίας

Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό Reseller Hosting που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 7 ημέρες ή που έχει διαγραφεί από τους servers της DNHOST, παρέχεται με κόστος σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Reseller Hosting συν το μηνιαίο κόστος της συνδρομής του, και εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας του λογ/σμού του.

Ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 7 ημέρες μετά τη λήξη της συνδρομής του, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως (πριν τη λήξη της συνδρομής του) και εγγράφως την DNHOST και να έχει λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της DNHOST.

4.3.7 Περιορισμοί

 • Τα αρχεία backup που φτιάχνει ο Πελάτης μέσα από το Plesk (χειροκίνητα ή μέσω της λειτουργίας Scheduled Backup) παραμένουν εκεί έως το τέλος της ημέρας κι έπειτα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.
 • To Plesk Scheduled Backup φτιάχνει backup μόνο μέσα στην ίδια ημέρα και όχι σε μελλοντική ημερομηνία.

4.4 Εφαρμογές ανοικτού κώδικα

4.4.1 Προεγκατεστημένες εφαρμογές Α. Κ.

Η DNHOST παρέχει τις Δωρεάν προεγκατεστημένες εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα (Joomla, WordPress, phpBB κλπ) μέσα από το Plesk "ως έχoυν" και δεν τις υποστηρίζει τεχνικά, ούτε παρέχει εκπαίδευση στη χρήση τους, καθώς είναι τρίτων κατασκευαστών και όχι της DNHOST. Η DNHOST θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην επίλυση κάποιου προβλήματος που τυχόν αντιμετωπίζει ο Πελάτης με κάποιο από αυτά. Η DNHOST δεν είναι υπεύθυνη για τη μη ομαλή λειτουργία κάποιου script που περιέχεται στο Plesk Applications, εκτός και πρόκειται για θέμα που αφορά αποδεδειγμένα τον server ή το Plesk και τη διάρθρωση/ δομή/ δικαιοδοσία των αρχείων του domain ή τις γενικότερες ρυθμίσεις του server.

4.4.2 Υποχρέωση αναβάθμισης εφαρμογών

Ο Πελάτης οφείλει να εγκαθιστά και να παραμετροποιεί μόνος του, να ελέγxει τακτικά για νέες ενημερώσεις των εφαρμογών του και να αναβαθμίζει άμεσα όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές τρίτων ( applications, scripts) που έχει εγκαταστήσει στο domain του όπως Joomla, phpBB2 κλπ, στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους. Συστήνεται στους πελάτες να εγγράφονται στο newsletter των εταιριών ή των online κοινοτήτων που υποστηρίζουν την κάθε web εφαρμογή έτσι ώστε να λαμβάνουν email αμέσως μόλις μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.

4.4.3 Ευπαθείς Ιστοσελίδες

Όσα domains φιλοξενούν εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα (πχ Joomla, WordPress κ.α.) ή ιδιόκτητες web εφαρμογές που δεν έχουν ενημερωθεί και περιέχουν κώδικα με κενά ασφαλείας, ανιχνεύονται από το προσωπικό της DNHOST και απενεργοποιούνται έως ότου ο πελάτης να κάνει την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση ή/και να κλείσει τα κενά ασφαλείας. Εάν ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει την αναβάθμιση, μπορεί να την υλοποιήσει η DNHOST, με ένα μικρό αντίτιμο (Tιμοκατάλογος Reseller Hosting).

4.5 Αποστολή E-mail

4.5.1 Χρήση email servers

O Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τους servers της DNHOST για να στείλει/λάβει την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που του στέλνονται με την έναρξη του πακέτου φιλοξενίας του. Επίσης, οφείλει να χρησιμοποιεί δυνατούς κωδικούς στα email του και να ελέγχει τακτικά το Αντισπάμ φίλτρο που του παρέχουμε μέσα από τον πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας του (Plesk).

4.5.2 SMTP authentication

4.5.2 SMTP authentication O πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί SMTP authentication στις φόρμες εγγραφής / επικοινωνίας / παραγγελιοληψίας και γενικά κάθε εφαρμογής που στέλνει email μέσω των ιστοσελίδων του. Αν ο Πελάτης δε γνωρίζει πώς να κάνει SMTP authentication στις φόρμες των site του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τεχνικό της ιστοσελίδας του. Σε περίπτωση ανάγκης, ο τεχνικός σας ή ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της DNHOST στο support [at] dnhost.gr Αναλυτικές Οδηγίες για SMTP Αuthentication υπάρχουν στο: https://blog.dnhost.gr/smtp-authentication-για-τις-web-εφαρμογές-σας/ και στη Γνωσιακή Βάση μας: https://dnhost.gr/kb/category/ασφάλεια/spamfilter.

4.6 Αποστολή Μαζικών E-mail

4.6.1 Mέγιστα επιτρεπόμενα όρια

Δεν επιτρέπεται σε λογαριασμούς reseller hosting να στέλνουν μαζικά ενημερωτικά ή διαφημιστικά email. Επιτρέπεται μόνο η ταυτόχρονη αποστολή σε 50 ταυτόχρονους παραλήπτες ανά email λογ/σμό. Η αποστολή σε περισσότερους από 50 παραλήπτες θα απορρίπτεται αυτόματα από το server. Οποιοδήποτε email λογ/σμός υπερβεί αυτά τα όρια, τα email πέραν του επιτρεπτού αριθμού θα διαγράφονται αυτόματα και χωρίς άλλη ενημέρωση.

4.6.2 Χρήση άλλων υπηρεσιών για μαζική αλλ/φία

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί τη συχνή αποστολή νόμιμου μαζικού ταχυδρομείου σε εκατοντάδες ή χιλιάδες παραλήπτες, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την DNHOST για να βρει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες του. Η DNHOST συνιστά την υπηρεσία email VPS της (πληροφορίες στο support@dnhost.gr) ή την εγγραφή στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο "3.6.3 Aπαγόρευση αποστολής newsletters", οι οποίες επιτρέπει την αποστολή emails σε παραλήπτες που έχουν αποδεχτεί την παραλαβή διαφημιστικών emails.

4.6.3 Απαγορεύεται AΥΣΤΗΡΑ:

 1. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση (προς άλλο δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τα δικά μας) όπως και η προσπάθεια παράκαμψης πιστοποίησης χρήστη ή της ασφάλειας του εξυπηρετητή, του δικτύου ή του λογαριασμού χρήστη.
 2. Η μαζική αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών email από ένα domain επειδή προκαλεί καθυστερήσεις ή και αδυναμία αποστολής και παραλαβής της αλληλογραφίας στους άλλους χρήστες στον ίδιο server αλλά και λόγω του σοβαρού κινδύνου αποκλεισμού των mail servers μας από διάφορες blacklists, αν κάποιο από τα email αυτά θεωρηθεί ή καταγγελθεί σαν ανεπιθύμητο (spam).

4.7 Απόδοση IP διευθύνσεων

4.7.1 Αιτιολόγηση για απόδοση επιπλέον IP

Για την απόδοση dedicated/Ιδιωτικών IP διευθύνσεων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για τη χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από τη RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η DNHOST είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

4.8 Ασφάλεια υπηρεσίας

Η Εταιρία σαρώνει καθημερινά και εντατικά τους servers της με διαφορετικά λογισμικά antivirus για τον εντοπισμό κακόβουλων αρχείων. Αν κάποιο domain παραβιαστεί (λόγω εκμετάλλευσης κενού ασφαλείας ή αδύναμων κωδικών κάποιου web application) και βρεθεί να περιέχει κακόβουλα προγράμματα (viruses, malware) ή παραπλανητικές ιστοσελίδες (phishing sites) ή προκαλεί επιθέσεις spam/ddos σε άλλους ιστότοπους (λόγω ύπαρξης κακόβουλων/ευπαθών αρχείων), τότε θα απενεργοποιηθεί άμεσα από την DNHOST προκειμένου να σταματήσει άμεσα κάθε κακόβουλη ενέργεια. Γίνεται προσπάθεια αυτόματου καθαρισμού των μολυσμένων αρχείων και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μετακινούνται σε καραντίνα. Το προσωπικό μας ενημερώνεται για τη λίστα των μολυσμένων αρχείων που εντοπίστηκαν, αξιολογεί και επαληθεύει τον κίνδυνο και απενεργοποιεί τα domains που είναι ευπαθή.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RESELLER HOSTING

επιστροφή στην κορυφή

5. Όροι χρήσης Cloud VPS Hosting

5.1 Περιγραφή Υπηρεσιών

5.1.1 Oρισμός υπηρεσίας

Ο Virtual Private Server (VPS) είναι ένα απομονωμένος, εικονικός, αυτόνομος server μέσα σε έναν γονικό dedicated server. Αντίθετα με το κοινό shared hosting, οι Cloud VPS είναι πλήρως απομονωμένοι μεταξύ τους, προστατεύοντας τα δεδομένα τους κι έχουν το δικό τους μερίδιο στο χώρο δίσκου, CPU, RAM, κίνηση δεδομένων του γονικού Server. Κανένας VPS δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους του server, αφού ορίζονται ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα χρήσης πόρων για κάθε έναν Cloud VPS.

5.1.2 Τρόπος λειτουργίας

Το Isolation Container κάνει την κατάτμηση και εικονικοποίηση ενός φυσικού dedicated server σε μικρότερους αυτόνομους servers (Virtual Private Servers/VPS) κάνοντας χρήση όλου του διαθέσιμου hardware προς όφελος των φιλοξενούμενων domains στο VPS & μοιράζοντας σε κάθε έναν από αυτούς:

 • Το hardware του φυσικού server (την ισχύ των επεξεργαστών, τη μνήμη RAM, την ταχύτητα των δίσκων, το disk I/O) και το bandwidth.
 • Τα κατάλληλα δικαιώματα (permissions) και τα εργαλεία για τις διαχειριστικές ενέργειες του συστήματος, για μέγιστη αποδοτικότητα κι ασφάλεια.
 • Το υλικό του server (RAM, CPU, I/O) που είναι αδρανές, αξιοποιείται και χρησιμοποιείται από όποιο VPS χρειάζεται επιπλέον πόρους από τους προκαθορισμένους.

5.1.3 Δυνατότητες

Το Cloud VPS hosting προσφέρει την υψηλότερη απόδοση και μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης.

Κάθε Cloud VPS server μπορεί να:

 • Διαθέτει το δικό του χώρo και αρχεία, τους δικούς του χρήστες και processes και το δικό του πλήρες root access.
 • Έχει τις δικές του IP διευθύνσεις, port numbers, tables και αυτόνομους κανόνες filtering και routing.
 • Έχει τα δικά του αρχεία διαμόρφωσης του διακομιστή (server configuration) files για το λειτουργικό σύστημά του και μπορεί να στεγάζει κάθε είδους εφαρμογές και λογισμικά (software).
 • Έχει τις δικές του εκδόσεις των βιβλιοθηκών του συστήματος (system libraries) και ο διαχειριστής του μπορεί να αλλάζει τα ήδη υπάρχοντα libraries.
 • Διαγράψει, να προσθέσει ή να αλλάξει οποιοδήποτε αρχείο, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων του /root, να εγκαταστήσει τις δικές του εφαρμογές ή να αλλάξει τις ήδη υπάρχουσες root εφαρμογές. Για παράδειγμα, στον ίδιο φυσικό server, κάθε Cloud VPS μπορεί να τρέχει διαφορετική διανομή του Linux.
 • Έγκαταστήσει οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή ανοικτού κώδικα (open source web application) κι οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή θέλει ο διαχειριστής του, αρκεί να είναι συμβατή με το Λειτουργικό και τις επιμέρους τεχνολογίες που τρέχουν στο Cloud VPS.
 • Επανεκκινήσει/διακόψει τη λειτουργία του όποτε θέλετε μέσα από το VPS Control Panel.
 • Έχει τον E-mail Server που θέλει ο Πελάτης, πχ τον Qmail ή τον Postfix.
 • Μπορεί να έχει τον Web Server που προτιμά o Πελάτης (πχ τον Apache web server ή τον LiteSpeed web server).

5.1.4 Oρισμός managed υπηρεσιών

Η managed (διαχειριζόμενη) υπηρεσία (στο vps hosting) σημαίνει μια δέσμη μέτρων κατά την αρχική εγκατάσταση του server και συγκεκριμένο τρόπο στη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του server.

5.1.5 Καθήκοντα DNHOST

Σε κάθε νέο Cloud VPS server που παρέχει στους πελάτες της, η DNHOST φροντίζει για τα παρακάτω:

 • Αρχική εγκατάσταση server και μέτρων ασφαλείας στα υψηλότερα standards της αγοράς (δείτε περισσότερα στο https://dnhost.gr/hosting/web-hosting/security-backup-antispam)
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση firewall APF (Advanced Policy Firewall) και BFD (Brute Force Detection).
 • Η εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου web Spider ή Indexer.
 • Ενημέρωση με τα νέα micro-updates του Plesk.
 • Κατ' απαίτηση αναβαθμίσεις σε OS, Plesk, php, mySQL (και όπου δεν προβλέπεται ασυμβατότητα μεταξύ τους). Η αναβάθμιση των kernel, php, mySQL κ.α. μπορεί να γίνει και από τον πελάτη με την εντολή: yum update (από το command line), κατόπιν επικοινωνίας με την DNHOST (για να ΜΗΝ αναβαθμιστούν, πχ το kernel ή η php, υπάρχει η εντολή: yum --exclude=php\* update και yum --exclude=kernel\* update αντίστοιχα).
 • Τεχνική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που αφορούν στo υλικό/δικτύωση/λογισμικό του server.

5.1.6 Υποχρεώσεις πελάτη

 • Αναβάθμιση των ανοιχτού λογισμικού εφαρμογές (πχ Joomla, WordPress κλπ) και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates).
 • Απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη να κρατάει σε εβδομαδιαία βάση OFFLINE αντίγραφα ασφαλείας για τα sites που φιλοξενεί στο server του (δηλαδή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των sites του μέσα από το server του και να τα αποθηκεύει στον τοπικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).
 • Υποστήριξη των πελατών που φιλοξενεί στο server του. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη απευθείας στους πελάτες του Ενοικιαστή server αλλά μόνο στον ίδιο τον Ενοικιαστή server.
 • Να αναβαθμίζουν τακτικά κι άμεσα όλες τις web εφαρμογές (πχ Joomla, WordPress, OsCommerce κλπ) που έχουν στο server τους στην τελευταία τους έκδοση,
 • να αναβαθμίζουν όλα τα plugins, add-ons, themes, extensions που έχουν εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε Joomla, Drupal, WordPress κλπ site στο server τους
 • Να ελέγχουν και να αλλάζουν σταδιακά όπου χρειάζεται τους κωδικούς τους (email, ftp, κωδικοί εισόδου σε Admin κλπ) ώστε να συμμορφώνονται στον κανόνα: τουλάχιστον 10 με 12 χαρακτήρες με λατινικά γράμματα, αριθμούς, σύμβολα (@, #, %, &, * κλπ)
 • Να ελέγχουν τον προγραμματιστικό κώδικα των sites που φιλοξενούν (php, mySQL, asp κλπ) και να διορθώσουν κενά ασφαλείας που τυχόν περιέχουν.
 • Να ασφαλίσουν με κωδικό και να περιορίσουν την πρόσβαση σε όποιες φόρμες επικοινωνίας, φόρμες ανεβάσματος αρχείων ή σελίδες εισόδου στη διαχείριση εφαρμογών (πχ Joomla admin) που έχουν στα sites τους.
 • Να ελέγχουν συχνά και να καθαρίζουν τους Η/Υ που έχουν πρόσβαση στο server τους για τυχόν ύπαρξη ιών και malware (Spybot Search & Destroy κλπ).
 • Nα συμβουλεύονται τα Εγχειρίδια χρήσης του Plesk/linux server ή να μας συμβουλεύονται πριν κάνουν επεμβάσεις στο server τους.

5.1.7 Oρισμός unmanaged υπηρεσιών

Στην εξαιρετική περίπτωση που η Εταιρία συμφωνήσει να παρέχει έναν unmanaged (μη διαχειριζόμενο από την ίδια) VPS ή Dedicated server στον Πελάτη, αυτό σημαίνει την παροχή μιας δέσμης μέτρων κατά την αρχική εγκατάσταση του server και κατόπιν, την πλήρη απουσία τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του server σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και εγκατεστημένων λογισμικών του server, παρά μόνο για θέματα μηχανικής ή δικτυακής βλάβης, κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη.

5.2 Τεχνική Υποστήριξη

5.2.1 Γενικοί όροι παροχή τεχνικής υποστήριξης

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι για Τεχνική Υποστήριξη που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας ιστοσελίδας.

5.2.2 Servers που έχουν παραβιαστεί ή αλλοιωθεί λόγω κενών ασφαλείας

Η τεχνική υποστήριξη της DNHOST σε θέματα καλής λειτουργίας του Plesk, php/mySQL, δικτύου συνδέσεων και hardware του server παρέχονται κανονικά & Δωρεάν σε Yγιείς servers. Σε Παραβιασμένους servers θα παρέχεται στον βαθμό του εφικτού, εφ' όσον το πρόβλημα ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο server δεν τον έχει επηρεάσει με τρόπο που να τον καθιστά εξαιρετικά δυσλειτουργικό ή μη βιώσιμο.

Αν ο server βρεθεί να φιλοξενεί κακόβουλα προγράμματα (αν προκαλεί επιθέσεις spam/ddos σε άλλους χρήστες ή διαμοιράζει μολυσμένο (ιούς, κακόβουλα προγράμματα) υλικό σε χρήστες ή φιλοξενεί παραπλανητικές ιστοσελίδες (internet phishing), τότε ολόκληρος ο server ή μεμονωμένα domains που φιλοξενούνται από αυτόν, μπορούν να απενεργοποιηθούν κατά βούληση από την DNHOST προκειμένου να σταματήσει άμεσα κάθε κακόβουλη ενέργεια από το server αυτό.

Όταν αναφερθεί ή υποπέσει στην αντίληψη της DNHOST, ένα περιστατικό κενού ασφάλειας σε έναν VPS server, το προσωπικό της ελέγχει το ιστορικό εξυπηρέτησης (μέσα από το helpdesk της) και τις σημειώσεις που υπάρχουν στον λογαριασμό του Πελάτη. Αν ο VPS server βρεθεί να έχει ήδη άλλο ένα σοβαρό περιστατικό παραβίασης ασφαλείας/hacking, τότε ο server είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να καλυφθεί από τη Δωρεάν τεχνική υποστήριξη της DNHOST και να χαρακτηριστεί σαν "Παραβιασμένος".

5.2.3 Ενδεικτικά προβλήματα ασφαλείας

Ενδεικτικά προβλήματα ασφαλείας σε ένα Cloud VPS είναι:

 • το ανέβασμα και η εκτέλεση κακόβουλου κώδικα/malware στο server (λόγω εκμετάλλευσης ευπαθούς κώδικα σε site)
 • ο εντοπισμός κακόβουλων αρχείων (ιοί, worms, phishing sites) σε domain ή στο server
 • το επαναλαμβανόμενο deface ιστοσελίδων
 • η επαναλαμβανόμενη αποστολή Spam emails από το server
 • η επίθεση DDoS από το server του πελάτη προς άλλο server

5.2.4 Διαβαθμίσεις παραβιασμένων Cloud VPS

 • "Παραβιασμένος σε επίπεδο εφαρμογής" (compromised at application level) όταν η διείσδυση έχει επεκταθεί πέρα από ένα domain σε ένα application, δηλαδή έχει πειραχτεί πχ ο Apache web server ή το /tmp directory, ή κάποιο service όπως php, mySQL κλπ
 • "Παραβιασμένος σε επίπεδο root" (compromised at root level) αν οι κακόβουλοι χρήστες απέκτησαν μερικό ή τον πλήρη έλεγχο του server.

5.2.5 Κόστος ελέγχου/επιδιόρθωσης

Για να γίνει περαιτέρω έλεγχος σε έναν Παραβιασμένο server και εργασίες καθαρισμού (αν είναι εφικτό) και ενίσχυσης της ασφάλειας τέτοιου server ή επαναφοράς backup ή επανεγκατάστασης του Λειτουργικού συστήματος ή του Plesk κλπ, θα πρέπει να προκαταβληθεί ποσό σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Cloud VPS Hosting, με βάση την εκτίμηση που θα σας δοθεί από τον τεχνικό που θα αναλάβει το θέμα σας. Το υψηλό κόστος για τέτοια περιστατικά οφείλεται στο ότι πρέπει να απασχοληθεί υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της DNHOST (Eξειδικευμένος Μηχανικός Ασφαλείας Διαδικτυακών εφαρμογών), το οποίο θα πρέπει να αποσπαστεί από τις τρέχουσες εργασίες του στις υποδομές της εταιρίας ειδικά για το περιστατικό.

5.2.6 Περιορισμός ευθύνης

H DNHOST δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ότι:

 • ο Παραβιασμένος server θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά (όπως πριν το περιστατικό)
 • ότι δε θα προκύψουν ξανά παρόμοια θέματα μετά τις μισθωμένες εργασίες μας
 • ότι θα μπορέσουμε να επέμβουμε αποτελεσματικά και να επιλύσουμε πλήρως το πρόβλημα.

Βέβαια, σε περίπτωση που επανεγκαταστήσουμε το Λειτουργικό σύστημα και το Plesk panel από την αρχή, αναμένεται να επαναλειτουργήσει καλά ο server, αλλά σίγουρα θα πρέπει ο πελάτης να καλύψει ο ίδιος τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στο περιστατικό, αλλιώς είναι αναπόφευκτο ότι θα ξανασυμβεί το ίδιο ή χειρότερο συμβάν.

5.2.7 Προβλήματα από λάθος χειρισμό

Αιτήματα υποστήριξης προς την DNHOST έπειτα από λάθος χειρισμό του Πελάτη, όπως ενδεικτικά:

 • αναβάθμιση Plesk, php, mySQL ή άλλου λογισμικού του server από τον πελάτη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της Εταιρίας
 • επέμβαση στον τρόπο λειτουργίας του Plesk ή της βάσης δεδομένων του
 • κατά λάθος διαγραφή ζωτικών αρχείων του Plesk μέσω SSH
 • εφαρμογή λάθος chοwn/chmod (δικαιωμάτων) σε πολλά αρχεία του server
 • εν γένει, σοβαρά λάθη από διαχειριστικές ενέργειες στο server λόγω απειρίας ή απροσεξίας του χειριστή κλπ.

των οποίων η επίλυση ξεπερνά τα 20 λεπτά, θα χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Cloud VPS Hosting ή απλά θα παρέχεται στον πελάτη ο τρόπος ή μια μέθοδος επίλυσης του προβλήματος για να τον ακολουθήσει ο ίδιος. H πολιτική αυτή, αποτελεί μέρος του κανονισμού όλων των μεγάλων εταιριών web hosting ανά τον κόσμο κι εφ' όσον ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της DNHOST, την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

5.2.8 Περιορισμός ευθύνης Cloud VPS

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό θέμα ως συνέπεια της μη τήρησης των παραπάνω κανόνων, η DNHOST διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή και οριστικής παύσης των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή του ποσού που εισέπραξε για αυτές.

Η DNHOST δε φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων των sites του Κατόχου server, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server, σε αστοχία του συστήματος λήψης κι επαναφοράς backup, είτε σε ενέργειες του προσωπικού της DNHOST ή εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η DNHOST προκειμένου να εγκαταστήσει, να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει τις εφαρμογές που τρέχουν στον server του πελάτη.

5.2.9 Σκοπός της πολιτικής υποστήριξης

Ο σκοπός της πολιτικής αυτής δεν είναι η DNHOST να εκμεταλλευτεί οικονομικά τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις αλλά να διασφαλίσει την ίδια υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης σε όλους τους πελάτες της ανεξαιρέτως και να πιέσει προς την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Δυστυχώς, αρκετοί Πελάτες/ενοικιαστές servers αφήνουν χωρίς επαρκή ή τη στοιχειώδη κάλυψη (διορθώσεις σε κενά ασφαλείας, αναβαθμίσεις σε τελευταία έκδοση, χρήση εύκολων κωδικών, χρήση Η/Υ μολυσμένων με ιούς/malware) τα sites και τις εφαρμογές που φιλοξενούν. Θεωρούν ότι ο Πάροχος του Hosting, είναι ο υπεύθυνος για την ανίχνευση, μελέτη και επίλυση των θεμάτων ασφαλείας. Αυτή η θεωρία είναι λάθος, άδικη προς τον Πάροχο και μη αποδεκτή. Η ασφάλεια ενός server επηρεάζεται από το περιεχόμενο που ανεβάζει ο Πελάτης και από τις πρακτικές που ακολουθεί (ισχυροί κωδικοί email/ftp/admin, συχνές αναβαθμίσεις, συγγραφή ασφαλούς κώδικα).

Η τήρηση αυστηρότατων κανόνων ασφαλείας σε ένα server και στους Η/Υ που έχουν πρόσβαση σε αυτόν, είναι το Α και το Ω για την εύρυθμη λειτουργία των sites που φιλοξενεί και οι Πελάτες καλούνται να τους εφαρμόζουν διαρκώς, σε συνεργασία με το διαχειριστή του δικτύου ή/και τον προγραμματιστή τους. Το προσωπικό της DNHOST θα είναι πάντα στο πλευρό των πελατών της για ότι χρειαστούν σε θέματα τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης, αλλά πρέπει όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν στο σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας των συστημάτων που διαχειρίζονται.

5.3 Αντίγραφα Ασφαλείας

5.3.1 Παροχή managed backup

Η Eταιρεία κρατάει ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων των ιστοτόπων, που φιλοξενούνται σε συνδρομές Cloud VPS Ηosting σε Ελληνικό Datacenter. Λεπτομέρειες δείτε στο άρθρο 2.5.3 Παροχή Μanaged Backup των Όρων Χρήσης.

5.3.2 Παροχή Remote FTP Backup

O πελάτης που φιλοξενείται σε Γερμανικό Datacenter, εφόσον επιθυμεί να διατηρεί backup των αρχείων και της βάσης του, θα πρέπει να αγοράσει ως επιπλέον υπηρεσία το Storage Box. Στη συνέχεια σε συνεργασία με την τεχνική μας υποστήριξη θα παραμετροποιηθεί η συχνότητα λήψης και αποθήκευσης των backup.

5.3.3 Συχνότητα λήψης

VPS Ελληνικό Datacenter: Κάθε 7 ημέρες, έως και 21 ημέρες πίσω.
VPS Γερμανικό Datacenter : Με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

5.3.4 Υποχρέωση Πελάτη

Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και να αξιώνει ή να απαιτεί από την DNHOST να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Λεπτομέρειες δείτε στο άρθρο 2.5.1 Υποχρέωση Πελάτη για λήψη Backup των Όρων Χρήσης.

5.3.5 Επαναφορά διαγραμμένου hosting

Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό Cloud VPS hosting που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 7 ημέρες ή που έχει διαγραφεί από τους servers της DNHOST, παρέχεται με κόστος σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Cloud VPS Hosting συν το κόστος της μηνιαίας συνδρομής του και εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας του λογ/σμού του.

Ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 7 ημέρες μετά τη λήξη της συνδρομής του, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως (πριν τη λήξη της συνδρομής του) και εγγράφως την DNHOST και να έχει λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της DNHOST.

5.4 Απόδοση IP διευθύνσεων

5.4.1 Αιτιολόγηση

Για την απόδοση dedicated/Ιδιωτικών IP διευθύνσεων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για τη χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από τη RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η DNHOST είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

5.5 Μεταφορές ιστοσελίδων

5.5.1 Περιγραφή και τιμολόγηση μεταφορών

Στη Managed τεχνική υποστήριξη των Cloud VPS δε συμπεριλαμβάνονται μεταφορές ιστοσελίδων (migrations) από άλλους servers.

Κατά τη μεταφορά ενός domain μεταφέρονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του domain και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και συστάσεις προς τον πελάτη, προκειμένου το website να λειτουργήσει σωστά στο νέο server.

Τα subdomains λογίζονται σαν κανονικά sites .

Οι email λογαριασμοί και τα περιεχόμενά τους ΔΕ μεταφέρονται, παρά μόνο αν μας ζητηθεί από τον πελάτη. Θα πρέπει να μας δοθεί κεντρική (root) πρόσβαση στον άλλο server, ο οποίος θα πρέπει να είναι Plesk ή cPanel.

Όλες οι μεταφορές χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Cloud VPS Hosting

5.5.2 Αποστολή newsletters

Η αποστολή μαζικού ταχυδρομείου στους VPS επιτρέπεται εφ' όσον οι λίστες παραληπτών είναι έγκυρες και οι παραλήπτες έχουν δηλώσει οικειοθελώς το email τους και αποδεχτεί τη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών email από το συγκεκριμένο αποστολέα, με δυνατότητα άμεσης απεγγραφής τους από αυτή.

5.5.3 Συμμόρφωση λιστών παραληπτών

Κάθε λίστα παραληπτών μαζικών email στους Cloud VPS servers της DNHOST θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ΔΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λίστες με email χρηστών που έχουν αγοράσει από τρίτους, ΧΩΡΙΣ χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών.

Επίσης, Θα πρέπει κάθε εγγεγραμμένος χρήστης στη λίστα παραληπτών, να έχει αποδεχτεί την αποστολή newsletters από τον κάτοχο της λίστας, διά της μεθόδου double opt-in, δηλ. με επιβεβαίωση της εγγραφής του στο newsletter κάνοντας κλικ σε σχετικό σύνδεσμο που θα του σταλεί μετά το αρχικό αίτημα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε οποιοδήποτε μαζικό ταχυδρομείο και λίστα παραληπτών δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση του αποστολέα του.

Ο πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί λίστες τρίτων για να αποστέλλει ανεπιθύμητα emails σε οποιονδήποτε. Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και απαλλάσσει την DNHOST, ενδεικτικά, για τυχόν βλάβες, απώλειες, ευθύνες, και έξοδα σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που, κατά περίπτωση, διέπει τη χρήση των email υπηρεσιών.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Cloud VPS HOSTING

επιστροφή στην κορυφή

6. Όροι χρήσης Dedicated Servers

6.1 Περιγραφή Υπηρεσίας

6.1.1 Ορισμός

Η υπηρεσία αποκλειστικής φιλοξενίας σε διακομιστή (dedicated server, Dedicated-Hosting ή managed hosting) είναι το είδος φιλοξενίας στo οποίo ο πελάτης μισθώνει ένα ολόκληρο server για αποκλειστική χρήση από τον ίδιο (άρα δε φιλοξενούνται άλλοι πελάτες), καλυπτόμενος από την τεχνική υποστήριξη της DNHOST. Ο πελάτης έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο server, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του λειτουργικού συστήματος, του υλικού κτλ και παρέχει πολλαπλάσιους πόρους από ότι το shared/reseller/semi-dedicated ή vps hosting.

Οι dedicated servers συνήθως στεγάζονται σε κέντρα δεδομένων τρίτων εταιριών σε Ελλάδα και Ευρώπη, προσφέροντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας και συστήματα HVAC. Το υλικό του server ανήκει και υποστηρίζεται από τον πάροχο του εξυπηρετητή (κέντρα δεδομένων τρίτων).

Η Εταιρία παρέχει 90 λεπτά τεχνικής υποστήριξης το μήνα με κάθε Dedicated server, στον οποίο χρόνο περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις ενημερώσεις λογισμικού στο server ή/και την εξυπηρέτηση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης του πελάτη. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό ζήτημα, αυξημένος αριθμός αιτημάτων υποστήριξης του πελάτη, ο χρόνος αυτός ξεπεραστεί, ο πελάτης θα χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting και θα λαμβάνει το σχετικό τιμολόγιο προς εξόφληση στο τέλος του ημερολογιακού μήνα.

6.1.2 Διαχείριση

Η διαχείριση του server (πχ εγκατάσταση εφαρμογών, δημιουργία email λογαριασμών, ftp χρηστών κτλ) δεν περιλαμβάνεται στη Managed υπηρεσία και συμφωνείται ότι θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τον Πελάτη. Τέτοια υπηρεσία αλλά μπορεί να παρέχεται από την Εταιρεία ως πρόσθετη υπηρεσία με επιπλέον χρέωση, η οποία θα συμφωνηθεί κατόπιν προσφοράς προς τον πελάτη.

Η DNHOST προκειμένου να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια της υπηρεσίας καθώς και τα συμφέροντά της, επιφυλάσσεται και μπορεί να αρνηθεί για ευνόητους λόγους: να κοινοποιήσει ολική ή μερική πρόσβαση στη διαχείριση όλων ή ορισμένων των υπηρεσιών του server στον Πελάτη (πχ root πρόσβαση, Plesk, LiteSpeed κτλ), να καλύπτει δωρεάν προβλήματα που προκύπτουν από αλλαγές ρυθμίσεων από τον ίδιο τον πελάτη, να απαντάει σε ερωτήσεις που παρέχονται ελεύθερα από τα σχετικά εγχειρίδια χρήσης ή αποτελούν προϊόν της εμπειρίας των στελεχών της (εξειδικευμένη τεχνογνωσία).

6.1.3 Υποχρέωση ενημέρωση διακοπής υπηρεσίας

Αν ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την υπηρεσίας Αποκλειστικού Διακομιστή, υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρία ΓΡΑΠΤΩΣ στο billing [at] DNHOST [dot] gr ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ημέρες πριν την επόμενη ανανέωση της υπηρεσίας. Αν όχι, η διακοπή της υπηρεσίας και των σχετικών χρεώσεων θα γίνει τη μεθεπόμενη ημ/νία λήξης της συνδρομής και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει την τρέχουσα αμοιβή για την υπηρεσία.

6.2 Τεχνική Υποστήριξη

6.2.1 Γενικοί όροι παροχής τεχνικής υποστήριξης

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι για Τεχνική Υποστήριξη που αναφέρονται στο άρθρο "10. Τεχνική Υποστήριξη" της παρούσας.

6.2.2 Oρισμός managed υπηρεσιών

To managed support στους vps και dedicated servers, σημαίνει την τεχνική υποστήριξη του server από την Εταιρία, με μια δέσμη μέτρων κατά την αρχική εγκατάσταση του server και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του.

H διαχειριζόμενη υπηρεσία παρέχεται στον Πελάτη δωρεάν για 90 λεπτά το μήνα, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει αλλοιώσει ή επηρεάσει αρνητικά με οποιοδήποτε τρόπο τη λειτουργία του server.

Αν ο πελάτης ξεπεράσει τα δωρεάν 90 λεπτά υποστήριξης (εξαιρετικά σπάνιο ενδεχόμενο), μπορεί να αγοράσει επιπλέον χρόνο support με βάση τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting.

-

Μεταφορές δεδομένων σε νέο server και τεχνικές εργασίες συντήρησης server (πχ rebuild RAID, αλλαγή δίσκου/RAM κτλ) γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-17:30 και Σάββατο 10:00-14:00, δωρεάν στο πλαίσιο των 90 λεπτών υποστήριξης/μήνα. Εκτός αυτού του ωραρίου (ή αν ο χρόνος τους υπερβεί τα 90 δωρεάν λεπτά υποστήριξης/μήνα), χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting

-

Εργασίες εγκατάστασης επιπλέον λογισμικού γίνονται κατόπιν συμφωνίας και χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting

6.2.3 Υποχρεώσεις εταιρίας

Σε κάθε νέο VPS ή Dedicated server που παρέχει στους πελάτες της, η DNHOST φροντίζει για τα παρακάτω:

 • Αρχική εγκατάσταση server και μέτρων ασφαλείας στα υψηλότερα standards της αγοράς (δείτε περισσότερα στο https://dnhost.gr/hosting/web-hosting/security-backup-antispam)
 • Eγκατάσταση και ρύθμιση firewall APF (Advanced Policy Firewall) και BFD (Brute Force Detection).
 • Eγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση Plesk backup τοπικά ή σε απομακρυσμένο χώρο/backup server και ενημέρωση πελάτη για τυχόν αδυναμία λήψης backup όταν δεν επαρκεί ο χώρος δίσκου στο server
 • Αναβάθμιση με τα νέα micro-updates του Plesk, με προτεραιότητα στα security fixes
 • Κατ' απαίτηση αναβαθμίσεις σε OS, plesk, php, mySQL (και όπου δεν προβλέπεται ασυμβατότητα μεταξύ τους)
 • Τεχνική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που αφορούν στo υλικό/δικτύωση/λογισμικό του server
 • Κάλυψη κρίσιμων κενών ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα και στο Plesk panel.
 • Αναβάθμιση του kernel (μπορεί να το εκτελεί και ο τεχνικός του πελάτη με την εντολή: yum update kernel (από το command line ώς root) μία φορά την εβδομάδα. Aπαιτεί επανεκκίνηση του server με την εντολή: reboot
 • Αναβάθμιση των πακέτων λογισμικού (kernel, php, mySQL κ.α.) στο server. Αυτά μπορεί να τα εκτελεί και ο πελάτης με την εντολή: yum update, ενώ για να ΜΗΝ αναβαθμιστούν, πχ το kernel ή η php: yum --exclude=php\* update και yum --exclude=kernel\* update

6.2.4 Υποχρεώσεις πελάτη

Ο Πελάτης που ενοικιάζει έναν Dedicated Server έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

 • Αναβάθμιση των ανοιχτού λογισμικού εφαρμογές (πχ Joomla, WordPress κλπ) και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates).
 • Απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη να δημιουργεί συχνά αντίγραφα ασφαλείας των sites/email που φιλοξενεί στο server του και να τα αποθηκεύει σε άλλη, εξωτερική τοποθεσία (η/υ, σκληρό δίσκο κτλ).
 • Να ρυθμίσει το backup του Plesk/cPanel server του (αν δεν επιθυμεί να του το ρυθμίσει η Εταιρία), ώστε να έχει πάντα ένα πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας του server του, αλλά και να φροντίζει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τη λήψη των backup στη συχνότητα που επιθυμεί.
 • Να υποστηρίζει τους πελάτες που φιλοξενεί στο server του. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη στους πελάτες του Ενοικιαστή server/Πελάτη αλλά μόνο στον ίδιο.
 • Να αναβαθμίζει τακτικά κι άμεσα όλες τις web εφαρμογές (πχ Joomla, WordPress, OsCommerce κλπ) που έχει στο server του στην τελευταία τους έκδοση.
 • Να αναβαθμίζει όλα τα plugins, add-ons, themes, extensions που έχει εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε Joomla, Drupal, WordPress κλπ site στο server του
 • Να ελέγχει και να αλλάζει σταδιακά όπου χρειάζεται τους κωδικούς του (email, ftp, κωδικοί εισόδου σε Admin κλπ) ώστε να συμμορφώνονται στον κανόνα: τουλάχιστον 10 με 12 χαρακτήρες με λατινικά γράμματα, αριθμούς, σύμβολα (@, #, %, &, * κλπ)
 • Να ελέγχει τον προγραμματιστικό κώδικα των sites που φιλοξενεί (php, mySQL, asp κλπ) και να διορθώνει τα κενά ασφαλείας που τυχόν περιέχουν.
 • Να ασφαλίσει με κωδικό και να περιορίσουν την πρόσβαση σε όποιες φόρμες επικοινωνίας, φόρμες ανεβάσματος αρχείων ή σελίδες εισόδου στη διαχείριση εφαρμογών (πχ Joomla admin) που έχει στα sites του.
 • Να ελέγχει συχνά και να καθαρίζει τους Η/Υ που έχουν πρόσβαση στο server του για τυχόν ύπαρξη ιών και malware (Spybot Search & Destroy).
 • Nα συμβουλεύεται τα εγχειρίδια χρήσης του Plesk/linux server ή την DNHOST πριν κάνει επεμβάσεις στο server του.

Προσοχή: Ο πελάτης οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας εντός των προθεσμιών που του δίνονται, για θέματα που αφορούν το λειτουργικό σύστημα (operative system/OS, πχ CentOS Linux) του dedicated server του. Όταν το λειτουργικό σύστημα φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του (End-of-life / EOL) πρέπει να προγραμματίζει -σε συνεργασία με την Εταιρία- την έγκαιρη αναβάθμισή του OS στην επόμενη έκδοση, πχ τη μετάβαση σε νέο μηχάνημα με νέα έκδοση λειτουργικού, αν η αναβάθμιση στον ίδιο server δεν είναι εφικτή. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την περίπτωση του CentOS 6, το οποίο δεν επιδέχεται αναβάθμισης στο ίδιο μηχάνημα αλλά είναι αναγκαία η μετάπτωση των δεδομένων σε νέο server με CentOS 7.

Η DNHOST δε φέρει καμία ευθύνη για ζητήματα ασφαλείας, απόδοσης ή σταθερότητας της υπηρεσίας που τυχόν προκύψουν σε dedicated servers με Λειτουργικό Σύστημα που πλησιάζει ή έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του ή με λογισμικό τρίτων (πχ WordPress, Joomla, Drupal κτλ) παλαιότερης έκδοσης.

6.2.5 Προβλήματα hardware

Πριν την αντικατάσταση κάποιου υλικού θα πρέπει να γίνει πλήρες hardware check (διάρκεια: έως και 8 με 10 ώρες) κατά τη διάρκεια του οποίου το μηχάνημα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 • Γίνεται επανεκκίνηση του Server σε Rescue Mode και έλεγχος του δίσκου που έχει γίνει Degraded. Αν το πρόβλημα είναι στο Raid τότε θα προχωρήσουμε σε Rebuild και θα επανεκκινήσουμε τον Server κανονικά. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 10-45 λεπτά.
 • Αν το πρόβλημα είναι στον δίσκο τότε το Operation Center θα στείλει τεχνικό στον Server για να τον αλλάξει και έπειτα θα μας τον παραδώσουν για να προχωρήσουμε εμείς με το Rebuild του Raid. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 1-6 ώρες.

Προσοχή: Οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες της Εταιρίας (Δευτέρα-Παρασκευή από 9:30πμ-17:30μμ και Σάββατο 10:00-14:00), δωρεάν στο πλαίσιο των 90 λεπτών υποστήριξης/μήνα. Εκτός αυτού του ωραρίου (ή αν ο χρόνος των εργασιών υπερβεί τα 90 δωρεάν λεπτά υποστήριξης/μήνα), χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting

6.2.6 Oρισμός unmanaged υπηρεσιών

Στην εξαιρετική περίπτωση που η Εταιρία συμφωνήσει να παρέχει έναν unmanaged (μη διαχειριζόμενο από την ίδια) ή Dedicated server στον Πελάτη, αυτό σημαίνει την παροχή μιας δέσμης μέτρων κατά την αρχική εγκατάσταση του server και κατόπιν, την πλήρη απουσία τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του server σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και εγκατεστημένων λογισμικών του server, παρά μόνο για θέματα μηχανικής ή δικτυακής βλάβης, κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη.

6.3 Ορθή Χρήση Υποστήριξης

6.3.1 Servers με κενά ασφαλείας

Η τεχνική υποστήριξη της DNHOST σε θέματα καλής λειτουργίας του Plesk, της php/mySQL, του δικτύου συνδέσεων και του hardware του server παρέχονται κανονικά & Δωρεάν σε Yγιείς servers. Σε servers που έχουν παραβιαστεί από κακόβουλους χρήστες (λόγω κενών ασφαλείας στις εφαρμογές που έχει ανεβάσει στο server ο Πελάτης) ή έχουν υποστεί βλάβες από κακή χρήση του Πελάτη, η υποστήριξη της DNHOST παρέχεται στον βαθμό του εφικτού, εφ' όσον το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο server δεν τον έχει επηρεάσει με τρόπο που να τον καθιστά ιδιαίτερα δυσλειτουργικό ή μη βιώσιμο.

Αν ο server βρεθεί να φιλοξενεί κακόβουλα προγράμματα (αν προκαλεί επιθέσεις spam/ddos σε άλλους χρήστες ή διαμοιράζει μολυσμένο (ιούς, κακόβουλα προγράμματα) υλικό σε χρήστες ή φιλοξενεί παραπλανητικές ιστοσελίδες (internet phishing), τότε ολόκληρος ο server ή μεμονωμένα domains που φιλοξενούνται από αυτόν, μπορούν να απενεργοποιηθούν κατά βούληση από την DNHOST προκειμένου να σταματήσει άμεσα κάθε κακόβουλη ενέργεια από το server αυτό.

Όταν αναφερθεί ή υποπέσει στην αντίληψη της DNHOST, ένα περιστατικό κενού ασφάλειας σε έναν Dedicated ή VPS server, ένας εκπρόσωπος της DNHOST θα ελέγξει το ιστορικό εξυπηρέτησης (μέσα από το helpdesk) και τις σημειώσεις που υπάρχουν στον λογαριασμό του Πελάτη.

Αν ο Dedicated ή VPS server βρεθεί να έχει ήδη άλλο ένα σοβαρό περιστατικό παραβίασης ασφαλείας/hacking ή άλλο περιστατικό βλάβης από επέμβαση/κακή χρήση του Πελάτη, τότε ο server είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να καλυφθεί από τη Δωρεάν τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας και να χαρακτηριστεί σαν "Παραβιασμένος" ή "Αλλοιωμένος".

6.3.2 Ενδεικτικά προβλήματα

Ενδεικτικά προβλήματα ασφαλείας σε ένα dedicated server είναι:

 • το ανέβασμα και η εκτέλεση κακόβουλου κώδικα/malware στο server (λόγω εκμετάλλευσης ευπαθούς κώδικα σε site)
 • ο εντοπισμός κακόβουλων αρχείων (ιοί, worms, phishing sites) σε domain ή στο server
 • το επαναλαμβανόμενο deface ιστοσελίδων
 • η επαναλαμβανόμενη αποστολή Spam emails από το server
 • η επίθεση DDoS από το server του πελάτη προς άλλο server

6.3.3 Διαβαθμίσεις παραβιασμένων servers

 • "Παραβιασμένος σε επίπεδο εφαρμογής" (compromised at application level) όταν η διείσδυση έχει επεκταθεί πέρα από ένα domain σε ένα application, δηλαδή έχει πειραχτεί πχ ο Apache web server ή το /tmp directory, ή κάποιο service όπως php, mySQL κλπ
 • "Παραβιασμένος σε επίπεδο root" (compromised at root level) αν οι κακόβουλοι χρήστες απέκτησαν μερικό ή τον πλήρη έλεγχο του server.

6.3.4 Κόστος ελέγχου/επιδιόρθωσης

Για να γίνει περαιτέρω έλεγχος σε έναν Παραβιασμένο server και εργασίες καθαρισμού (αν είναι εφικτό) και ενίσχυσης της ασφάλειας τέτοιου server ή επαναφοράς backup ή επανεγκατάστασης του Λειτουργικού συστήματος ή του Plesk κλπ, θα πρέπει να προκαταβληθεί ποσό σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting , με βάση την εκτίμηση που θα σας δοθεί από τον τεχνικό που θα αναλάβει το θέμα σας. Το υψηλό κόστος για τέτοια περιστατικά οφείλεται στο ότι πρέπει να απασχοληθεί υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της DNHOST (Eξειδικευμένος Μηχανικός Ασφαλείας Διαδικτυακών εφαρμογών), το οποίο θα πρέπει να αποσπαστεί από τις τρέχουσες εργασίες του στις υποδομές της Eταιρίας ειδικά για το περιστατικό.

6.3.5 Περιορισμός ευθύνης

Η DNHOST δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ότι:

 • ο Παραβιασμένος server θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά (όπως πριν το περιστατικό)
 • ότι δε θα προκύψουν ξανά παρόμοια θέματα μετά τις μισθωμένες εργασίες μας
 • ότι θα μπορέσουμε να επέμβουμε αποτελεσματικά και να επιλύσουμε πλήρως το πρόβλημα.

Βέβαια, σε περίπτωση που επανεγκαταστήσουμε το Λειτουργικό σύστημα και το Plesk panel από την αρχή, αναμένεται να επαναλειτουργήσει καλά ο server, αλλά σίγουρα θα πρέπει ο πελάτης να καλύψει ο ίδιος τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στο περιστατικό, αλλιώς είναι αναπόφευκτο ότι θα ξανασυμβεί το ίδιο ή χειρότερο συμβάν.

6.3.6 Προβλήματα από λάθος χειρισμό

Αιτήματα υποστήριξης προς την Εταιρία έπειτα από λάθος χειρισμό του Πελάτη ή τρίτου (συνεργάτη του), όπως ενδεικτικά:

 • αναβάθμιση Plesk, php, mySQL ή άλλου λογισμικού του server από τον πελάτη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της DNHOST
 • επέμβαση στον τρόπο λειτουργίας του Plesk ή της βάσης δεδομένων του
 • κατά λάθος διαγραφή ζωτικών αρχείων του Plesk μέσω SSH
 • εφαρμογή λάθος chοwn/chmod (δικαιωμάτων) σε πολλά αρχεία του server
 • εν γένει, σοβαρά λάθη από διαχειριστικές ενέργειες στο server λόγω απειρίας ή απροσεξίας του χειριστή κλπ.

των οποίων η επίλυση ξεπερνά τα 20 λεπτά, θα χρεώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω ή απλά θα παρέχεται στον πελάτη ο τρόπος ή μια μέθοδος επίλυσης του προβλήματος για να τον ακολουθήσει ο ίδιος. Ο server θα σημειώνεται σαν "Αλλοιωμένος" διότι θα έχει αλλοιωθεί η δομή και η σύσταση των λογισμικών του server σε μεγάλο βαθμό, διαφοροποιώντας τον σημαντικά από αυτό που μπορεί να υποστηρίξει η DNHOST.

H πολιτική αυτή, αποτελεί μέρος του κανονισμού όλων των μεγάλων εταιριών web hosting ανά τον κόσμο κι εφ' όσον ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της DNHOST, την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

6.3.7 Περιορισμός ευθύνης

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό θέμα ως συνέπεια της μη τήρησης των παραπάνω κανόνων, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή και οριστικής παύσης των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή του ποσού που εισέπραξε για αυτές.

Η DNHOST δε φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων των sites του Κατόχου server, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server, σε αστοχία του συστήματος λήψης κι επαναφοράς backup,είτε σε ενέργειες του προσωπικού της DNHOST ή εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία προκειμένου να εγκαταστήσει, να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει τις εφαρμογές που τρέχουν στον server του πελάτη.

6.3.8 Σκοπός της πολιτικής υποστήριξης

Ο σκοπός της πολιτικής αυτής δεν είναι η DNHOST να εκμεταλλευτεί οικονομικά τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις αλλά να διασφαλίσει την ίδια υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης σε όλους τους πελάτες της ανεξαιρέτως και να πιέσει προς την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Δυστυχώς, αρκετοί Πελάτες/ενοικιαστές servers αφήνουν χωρίς επαρκή ή τη στοιχειώδη κάλυψη (διορθώσεις σε κενά ασφαλείας, αναβαθμίσεις σε τελευταία έκδοση, χρήση εύκολων κωδικών, χρήση Η/Υ μολυσμένων με ιούς/malware) τα sites και τις εφαρμογές που φιλοξενούν. Θεωρούν ότι ο Πάροχος του Hosting, είναι ο υπεύθυνος για την ανίχνευση, μελέτη και επίλυση των θεμάτων ασφαλείας. Αυτό βέβαια δεν ισχύει. Η ασφάλεια ενός server επηρεάζεται από το περιεχόμενο που ανεβάζει ο Πελάτης και από τις πρακτικές που ακολουθεί (ισχυροί κωδικοί email/ftp/admin, συχνές αναβαθμίσεις, συγγραφή ασφαλούς κώδικα) και η Εταιρία θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή οποιασδήποτε επιβλαβούς δραστηριότητας συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί στην υποδομή της.

Η τήρηση αυστηρότατων κανόνων ασφαλείας σε ένα server και στους Η/Υ που έχουν πρόσβαση σε αυτόν, είναι το Α και το Ω για την εύρυθμη λειτουργία των sites που φιλοξενεί και οι Πελάτες καλούνται τους πελάτες μας να τους εφαρμόζουν διαρκώς, σε συνεργασία με το διαχειριστή του δικτύου ή/και τον προγραμματιστή τους. Το προσωπικό της DNHOST θα είναι πάντα στο πλευρό των πελατών της για ότι χρειαστούν σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, αλλά πρέπει όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν στο σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας των συστημάτων που διαχειρίζονται.

6.4 Αντίγραφα Ασφαλείας

6.4.1 Unmanaged backup

Στους Dedicated Servers παρέχεται Unmanaged Backup, δηλ. αποθηκευτικός χώρος σε εξωτερικό FTP server για αποθήκευση backup, με διαχείριση κι ευθύνη του Πελάτη.
Σειρά Πρωτέας: 100GB χώρος για backup.
Σειρά Άτλας: 10GB χώρος για backup.
H DNHOST παρέχει στον Ενοικιαστή Dedicated Server τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παίρνει backup των δεδομένων του server του (μέσω Plesk backup utility ή με cron job).
Αν ο πελάτης χρειαστεί περισσότερο χώρο από τα 100GB, υπάρχει η δυνατότητα για προμήθεια περισσότερου χώρου με επιπλέον αμοιβή.
Αν ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα με την υπηρεσία του απομακρυσμένου χώρουFTP για την αποθήκευση του backup του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την DNHOST, αλλιώς συμφωνεί ότι η DNHOST ουδεμία ευθύνη φέρει για την καλή κατάσταση του backup του server του.

6.4.2 Plesk backup

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μόνος του ένα backup του domain του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email) μέσα από το Plesk και να το κατεβάσει στον Η/Υ του ή να το χρησιμοποιήσει την ίδια ημέρα. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.2 Παροχή Backup με Aυτοεξυπηρέτηση της παρούσας ιστοσελίδας.

6.4.3 Υποχρέωση πελάτη

Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και να αξιώνει ή να απαιτεί από την DNHOST να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Λεπτομέρειες δείτε στο άρθρο 2.5.5 Υποχρέωση Πελάτη για λήψη Backup των Όρων Χρήσης.

Στους dedicated servers, η μόνιμη διακοπή λειτουργίας και η διαγραφή των περιεχομένων ενός dedicated server συνεπάγεται και άμεση οριστική διαγραφή των δεδομένων του backup.

6.5 Απόδοση IP διευθύνσεων

6.5.1 Αιτιολόγηση

Για την απόδοση dedicated/Ιδιωτικών IP διευθύνσεων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για τη χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από τη RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η DNHOST είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

6.6 Μεταφορές ιστοσελίδων

6.6.1 Περιγραφή και τιμολόγηση μεταφορών

Στη Managed τεχνική υποστήριξη ΔΕ συμπεριλαμβάνονται μεταφορές ιστοσελίδων (migrations) από άλλους servers, οι οποίες χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting

Κατά τη μεταφορά ενός domain μεταφέρονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του domain και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και συστάσεις προς τον πελάτη, προκειμένου το website να λειτουργήσει σωστά στο νέο server.

Τα subdomains λογίζονται σαν ξεχωριστά domains .

Οι email λογαριασμοί και τα περιεχόμενά τους ΔΕ μεταφέρονται, παρά μόνο αν μας ζητηθεί από τον πελάτη. Θα πρέπει να μας δοθεί κεντρική (root) πρόσβαση στον άλλο server, ο οποίος θα πρέπει να είναι Plesk (δωρεάν μεταφορά θυρίδων) ή cPanel (με χρέωση 5 Ευρώ ανά mailbox).

6.7 Μεταφορές ιστοσελίδων

6.7.1 Αποστολή newsletters

Η αποστολή μαζικού ταχυδρομείου στους Dedicated Servers επιτρέπεται εφ' όσον οι λίστες παραληπτών είναι έγκυρες και οι παραλήπτες έχουν δηλώσει οικειοθελώς το email τους και αποδεχτεί τη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών email από το συγκεκριμένο αποστολέα, με δυνατότητα άμεσης απεγγραφής τους από αυτή.

6.7.2 Συμμόρφωση Λίστας Παραληπτών

Κάθε λίστα παραληπτών μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Dedicated Servers της DNHOST θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν λίστες με email χρηστών που έχουν αγοράσει από τρίτους, ΧΩΡΙΣ χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών.

Επίσης, Θα πρέπει κάθε εγγεγραμμένος χρήστης στη λίστα παραληπτών, να έχει αποδεχτεί την αποστολή newsletters από τον κάτοχο της λίστας, διά της μεθόδου double opt-in (με επιβεβαίωση της εγγραφής του στο newsletter κάνοντας κλικ σε σχετικό σύνδεσμο που θα του σταλεί μετά το αρχικό αίτημα). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε οποιοδήποτε μαζικό ταχυδρομείο και λίστα παραληπτών δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση του αποστολέα του.

Ο πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί λίστες τρίτων για να αποστέλλει ανεπιθύμητα emails σε οποιονδήποτε. Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και απαλλάσσει την DNHOST, ενδεικτικά, για τυχόν βλάβες, απώλειες, ευθύνες, και έξοδα σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που, κατά περίπτωση, διέπει τη χρήση των email υπηρεσιών.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DEDICATED HOSTING

επιστροφή στην κορυφή

7. Όροι χρήσης δωρεάν hosting

7.1 Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας

7.1.1 Περιγραφή Υπηρεσίας

H DNHOST, με κάθε κατοχύρωση domain name ή αλλαγή καταχωρητή ενός domain name προς την DNHOST, προσφέρει ένα μικρό πακέτο free hosting για δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων για όσο καιρό το domain name θα βρίσκεται στον Καταχωρητή DNHOST.

Συγκεκριμένα στο δωρεάν πακέτο hosting παρέχεται:

 • Δωρεάν web hosting για ένα site
 • 7 MB χώρο δίσκου στο server
 • 1 subdomain
 • Απεριόριστα domain alias
 • 3 GB/μήνα κίνηση δεδομένων
 • 1 E-mail Διεύθυνση
 • Υποστήριξη html/php
 • Δωρεάν σελίδα "Υπό Κατασκευή"
 • Διαχείριση του hosting με το Plesk 9.5 στα Ελληνικά
 • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη μέσω live chat/e-mail

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, δεν παρέχεται και ο Πελάτης αν χρειάζεται κάποια επιπλέον λειτουργία μπορεί να αγοράσει ένα πακέτο shared hosting.

O Πελάτης ειδοποιείται στο email που δήλωσε στον λογαριασμό του με την DNHOST, όταν ο χώρος δίσκου που χρησιμοποιεί το domain του προσεγγίσει το όριο των 7ΜΒ και οφείλει είτε να απελευθερώσει χώρο στο πακέτο του ή να αναβαθμίσει σε ένα πακέτο shared hosting.

7.1.2 Απενεργοποίηση

Λόγω περιορισμού του συστήματος, όταν ο χώρος δίσκου στο δωρεάν πακέτο φτάσει τα 7ΜΒ, η υπηρεσία απενεργοποιείται.

Ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος και τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της DNHOST, ότι δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της DNHOST, αν η υπηρεσία του δωρεάν hosting απενεργοποιηθεί για τον παραπάνω ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

7.2 Μη Επιτρεπτή χρήση

7.2.1 Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 3.3 και 3.6

7.3 Αντίγραφα Ασφαλείας

7.3.1 Ισχύει ότι αναφέρεται στo άρθρo 3.4

7.3.2 Υπηρεσία Backup

Η DNHOST επαναφέρει αντίγραφα ασφαλείας (backup) του Δωρεάν Hosting με χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Free Hosting

7.4 Αποστολή E-mail

7.4.1 Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 3.3 και 3.6

7.5 Αποστολή Μαζικών E-mail

7.5.1 Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 3.3 και 3.6

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ FREE HOSTING

επιστροφή στην κορυφή

8. Ονόματα Χώρου (Domain Names)

8.1 Υποχρεώσεις Πελάτη - Κανονισμοί Mητρώων

Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων .GR υπάρχει σε αυτή τη διεύθυνση.

Στη σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .GR και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

Σημ. Η DNHOST είναι πιστοποιημένος καταχωρητής από την ΕΕΤΤ με Αριθμό Μητρώου: 91056.

Ο πελάτης οφείλει να κατοχυρώνει το domain name στα δικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, email διεύθυνση) τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και στη συνέχεια να τα διατηρεί επικαιροποιημένα) αν πρόκειται για δική του χρήση. Αν κατοχυρώνει domain name για λογαριασμό τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού), οφείλει να δηλώσει σαν κάτοχο το τρίτο πρόσωπο και ΟΧΙ τον εαυτό του (έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα παραβίασης δικαιωμάτων τρίτου), ενώ μπορεί να δηλώσει τον εαυτό του σαν τεχνική, διαχειριστική ή οικονομική επαφή, ώστε να λαμβάνει και αυτός ειδοποιήσεις σχετικά με το domain name (λήξη, ανανέωση, αλλαγή καταχωρητή).

8.2 Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν ο πελάτης κατοχυρώσει κάποιο domain name στα δικά του ή σε λάθος στοιχεία αντί για τα στοιχεία του προσώπου, για λογαριασμό και κατόπιν εντολής του οποίου έκανε την κατοχύρωση. Μάλιστα προειδοποιεί κάθε πελάτη πριν την υποβολή αίτησης για κατοχύρωση domain name με εμφανές παράθυρο ειδοποίησης σχετικά με τα στοιχεία που δηλώνει, στη σελίδα υποβολής της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση, αν το όνομα χώρου έχει κατάληξη .GR, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το σχετικό ποσό για τη μεταβίβαση του domain name στο πρόσωπο που έπρεπε εξαρχής να είναι ο κάτοχός του και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μεταβίβασης μέσα από την ιστοσελίδα μας. Αν πρόκειται για .COM domain, ο Πελάτης πρέπει απλά να αλλάξει το πρόσωπο επαφής κατόχου, σε αυτό του νέου κατόχου και κατόπιν να γίνει η επιβεβαίωση των στοιχείων του νέου κατόχου, πατώντας στον επιβεβαιωτικό σύνδεσμο που θα σταλεί μέσω email στην email διεύθυνση του νέου κατόχου. Στα .EU domains, αρκεί η αλλαγή του προσώπου επαφής κατόχου μέσα από το https://my.dnhost.gr

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν το domain κάποιας ανεξόφλητης παραγγελίας κατοχυρωθεί από τρίτο πρόσωπο πριν ο πελάτης μας ενημερώσει για την πληρωμή του σε τράπεζα (στην πληρωμή μέσω κάρτας η εκχώρηση γίνεται άμεσα). Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain. Η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση μόνο μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη από το λογιστήριο της εταιρίας. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την άμεση κατοχύρωση και ενεργοποίηση των domains του, θα πρέπει να επιλέξει πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μετρητά προς την dnHost.gr

8.3 Σύστημα online διαχείρισης domains

Ο πηγαίος κώδικας που αποτελεί την εφαρμογή παραγγελιοληψιών και διαχείρισης υπηρεσιών (πχ online καταχωρήσεων domain names κτλ), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της dnHost, έχει δοκιμαστεί για την καλή λειτουργία του και την παρεχόμενη ασφάλεια στις συναλλαγές και διατίθεται δημόσια, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά καιρούς, αναβαθμίζεται με νέες λειτουργίες και διορθώσεις σφαλμάτων στον πηγαίο κώδικά της. Πάρ' όλα αυτά, η εφαρμογή παρέχεται ως έχει και η dnHost δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, λάθη, βλάβες ή απώλεια στοιχείων που μπορούν να συμβούν λόγω σφαλμάτων στον πηγαίο κώδικά της ή λόγω προβλημάτων του εξοπλισμού ή/και των δικτύων μέσω του οποίου διακινούνται τα δεδομένα.

H Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (τεχνικό ή άλλο, πέραν των δυνάμεων της DNHOST) δεν είναι διαθέσιμη η εφαρμογή διαχείρισης domains για κάποιο χρονικό διάστημα ή αν κάποια αίτηση για κατοχύρωση ή ανανέωση domain name δεν αποσταλεί σωστά ή εγκαίρως ή καθόλου προς το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης δεν δικαιούται να αξιώσει υλικές ή κανενός άλλου είδους αποζημιώσεις από την Εταιρία, πέραν από την πίστωση του ποσού για την παραγγελία που τυχόν δεν εκτελέστηκε.

Aν o Πελάτης συναντήσει προβλήματα κατά την είσοδό του στο σύστημα ή εντοπίσει κάποιο λάθος ή έλλειψη ή κενό ασφαλείας στον κώδικα (bugs), θα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση αναφορά των προβλημάτων ή των ερωτήσεών των στο support [at] dnhost [dot] gr. Η κακόβουλη ή παράνομη χρήση του συστήματος από χρήστες μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό αυτών και σε τέτοια περίπτωση θα κινηθούν από το Νομικό Τμήμα της εταιρίας μας όλες οι νόμιμες ενέργειες για την αστική και ποινική δίωξη των υπευθύνων και των ηθικών αυτουργών της όποιας παράβασης συντελεστεί εναντίον της DNHOST και των πελατών της.

Ο κωδικός εξουσιοδότησης κάθε domain είναι διαθέσιμος στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του ανά πάσα στιγμή μέσω του site της Εταιρίας, από όπου μπορεί να αιτηθεί την αποστολή του στο email του ιδιοκτήτη του domain.

Η DNHOST έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την EURid ως Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου .GR και .EU αντίστοιχα, και λειτουργεί τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες με βάσει τις σχετικές Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις & νομοθεσίες.

8.4 Mεταφορά domains (αλλαγή καταχωρητή)

Ο Πελάτης μπορεί να μεταφέρει ένα ή περισσότερα .GR ή .EU domains στην DNHOST (αλλαγή καταχωρητή) όποτε το επιθυμεί, ακόμα και αν είναι σε καραντίνα. Αυτό δεν ισχύει για .COM, .NET, .INFO κτλ. domain names, τα οποία δε μπορούν να μεταφερθούν αν είναι σε καραντίνα.

Η διαδικασία μεταφοράς του domain γίνεται από άμεσα (.gr, .eu domains) ή έως 5 ημέρες.

8.5 Διαδικασία & κόστος μεταφοράς domains

.GR domains

Η μεταφορά .GR domain στην DNHOST είναι εντελώς δωρεάν και ολοκληρώνεται άμεσα μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας στο dnhost.gr, συμπληρώνοντας το domain και τον κωδικό εξουσιοδότησης. Αν ο Πελάτης δε γνωρίζει τον κωδικό εξουσιοδότησης, μπορεί να ζητήσει από την Εταιρία να αποστείλει τον κωδικό στο email ιδιοκτήτη που έχει οριστεί κατά την καταχώρηση του domain.

.EU domains.

Η μεταφορά .EU domains κοστίζει και συμπεριλαμβάνει την ανανέωση του domain για 1 χρόνο από την ημερομηνία μεταφοράς. Για τη μεταφορά ενός domain .ΕU ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τον τρέχοντα Καταχωρητή του domain του για να του παραχωρησει τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain. Εναλλακτικά μπορεί να βρεί τον κωδικό εξουσιοδότησης μέσω της Eurid (μητρώο .EU domains) ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ. Όταν ο χρήστης παραλάβει τον κωδικό εξουσιοδότησης, εισέρχεται στη διαχείριση του domain του και συμπληρώνει το domain και τον κωδικό εξουσιοδότησης στην online αίτηση αλλαγής καταχωρητή. Η αίτηση θα σταλεί αυτόματα στην EURid και η μεταφορά του domain θα εγκριθεί μέσα σε 1-2 εργάσιμες μέρες. Ένα email θα σταλεί στο email ιδιοκτήτη που έχει οριστεί για έγκριση της μεταφοράς του domain.

.COM domains

Η μεταφορά .COM, .NET, .INFO κ.α domains κοστίζει και συμπεριλαμβάνει ανανέωση του domain για ένα χρόνο από την ημερομηνία λήξης του. Πρέπει το domain ναι έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν, το status του είναι unlocked και δεν είναι ενεργή η απόκρυψη προσωπικών στοιχείων στην αναζήτηση Whois. 3. Όταν ο Κάτοχος παραλάβει τον κωδικό εξουσιοδότησης, συμπληρώνει την αίτηση αλλαγής καταχωρητή. μέσα από το λογ/σμό του στο site της DNHOST. Θα σταλεί ένα email επιβεβαίωσης στο email ιδιοκτήτη που έχει οριστεί με ένα σύνδεσμο στον οποίο ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να εγκριθεί η μεταφορά.

Η μεταφορά των .com κλπ domain name(s) υπόκεινται στους κανονισμούς της ICANN που είναι διαθέσιμοι στο http://www.icann.org/transfers/, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Επίλυσης Διαφορών σε Μεταφορά Domain: http://www.icann.org/en/transfers/dispute-policy-12jul04.htm

8.6 Εύρεση κωδικού εξουσιοδότησης

Για να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain name σας, ακολουθήστε τις οδηγίες μεταφοράς domain.

8.7 Μεταφορά προσφάτως ανανεωμένων gTLDs

Όσα .COM, .NET, .ORG, .INFO κτλ. domain names (εκτός .GR και .EU) έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον τωρινό καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στην dnhost.gr.

8.8 Mεταφορά domains που έχουν λήξει

Τα .GR και .EU domain names που έχουν λήξει μπορούν να μεταφερθούν. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πληρωθεί το ανάλογο κόστος και να ενημερώσετε την dnhost.gr για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Για τα υπόλοιπα domain names σε .COM, .ΝΕΤ, .ORG κτλ ισχύει ότι θα πρέπει να ανανεωθούν πρώτα και μετά να γίνει η μεταφορά, από τον πελάτη, μέσα από το dnhost.gr.

8.9 Περίοδος χάριτος ληγμένων domains

Ένα domain name από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του μπαίνει σε "Περίοδο Χάριτος" (αλλιώς και "Grace Period", "Reactivation ή Renewal Grace Period" - RP ή "Καραντίνα") για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα την κατάληξη του:

Στην περιόδο χάριτος, το domain name απενεργοποιείται και μπορεί να ανανεωθεί μόνο από το νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Αν η περίοδος χάριτος παρέλθει και το .GR ή .EU domain name δεν ανανεωθεί, τότε ελευθερώνεται και είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση από τον καθένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα gTLD domains (αν και εφ'όσον εισέλθουν σε περίοδο χάριτος), δεν απελευθερώνονται πάντα αμέσως, αλλά μπορεί να μπουν σε μία δεύτερη κατάσταση που λέγεται Redemption Grace Period (RGP) ή να προωθηθούν σε υπηρεσίες δημοπρασίας (auctions) domain names ή να πωληθούν απευθείας σε οποιονδήποτε τρίτο από τον συνεργαζόμενο καταχωρητή (Enom Inc), ανάλογα με τη δημοτικότητα και την εκτιμώμενη αξία του domain.

8.10 Ανανέωση ληγμένων domains

Ληγμένα .GR domains

Τα .gr μπορούν να ανανεωθούν από τον κάτοχό τους έως και 15 ημέρες από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τους στην τιμή που ορίζει ο τρέχοντας pricelist. Ένα όνομα με κατάληξη .gr μπορεί να ανανεωθεί μέσω του Καταχωρητή DNHOST ακόμη και αν το όνομα βρισκόταν έως και τη λήξη του σε άλλο Καταχωρητή, αρκεί ο κάτοχός του να γνωρίζει τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain name.

Ληγμένα .EU domains

Τα .eu domain names αν δεν ανανεωθούν εγκαίρως από τον κάτοχό τους, μπαίνουν αυτόματα σε κατάσταση δέσμευσης (αλλιώς και καραντίνα) και μπορούν να ανανεωθούν με προσαυξημένο κόστος σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Εταιρίας.

Ληγμένα gTLDs, ccTLDs, IDNs

Tα gTLDs, ccTLDs, IDNs (.com, .net, .org κλπ), μετά τη λήξη τους και εφ΄όσον ΔΕΝ ανανεωθούν, περνούν σε κατάσταση λήξης κατοχύρωσης/κράτησης ("EXPIRED" ή "REGISTRAR-HOLD") για διάστημα 1-45 ημερών (ανάλογα με την κατάληξη), ΧΩΡΙΣ αυτό να είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό και μπορούν να ανανεωθούν στην κανονική τιμή, που ορίζει ο τρέχων pricelist.

Εφ'όσον δε γίνει η ανανέωση στο παραπάνω διάστημα, το domain name συνήθως (αλλά OΧΙ εγγυημένα) περνά σε κατάσταση ανάκτησης/εξαγοράς ("Redemption Grace Period" - RGP) για περίπου 30 ημέρες. Το κόστος ενεργοποίησης για domain σε κατάσταση "RGP" είναι αυξημένο και διαμορφώνεται ως εξής:
Κόστος για τις καταλήξεις .com, .net, .org, .info, .biz: 120€ + Κόστος Ανανέωσης + ΦΠΑ.
Κόστος για όλα τα υπόλοιπα gTLDs, ccTLDs, IDNs: 295€ + Κόστος Ανανέωσης + ΦΠΑ.

Αν το gTLD κτλ domain δεν ανανεωθεί και εντός του RGP (και δεν έχει βγει σε δημοπρασία ή παραχωρηθεί σε τρίτους) τότε συνήθως περνάει σε κατάσταση διαγραφής ("PENDING DELETE") η οποία διαρκεί συνήθως 5 ημέρες και κατά την οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μετά το πέρας των 5 ημερών, το domain απελευθερώνεται και διατίθεται προς πώληση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα διάφορα Μητρώα domain names με διεθνείς καταλήξεις (.com, .net, .org κτλ) μπορούν ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη του ονόματος να δεσμεύσουν και να πωλήσουν τα ληγμένα domains σε οποιονδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο ακυρώνοντας οποιαδήποτε άλλη προαναφερόμενη διαδικασία. Ο μόνος εγγυημένος τρόπος να κρατήσει κάποιος το gTLD/ccTLD domain του στην κατοχή του, είναι να το ανανεώνει ΕΓΚΑΙΡΩΣ και πριν τη λήξη του.

Προσοχή: Ακόμη και αν ο πελάτης πληρώσει το αυξημένο κόστος ενεργοποίησης ενός ληγμένου domain σε RGP στην DNHOST και η DNHOST προωθήσει το αίτημα στο αντίστοιχο Μητρώο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το domain θα μπορέσει να ανακτηθεί, ενεργοποιηθεί και ανανεωθεί.

8.11 Ιδιαίτερες προϋποθέσεις ανανέωσης ονομάτων χώρου:

 • Τα .DE domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 10 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .NL domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 10 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .AT domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 35 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .FR domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 9 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .LI domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .CH domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .CO domains πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 12 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία λήξης τους.

8.12 Ανακλήσεις domains

Επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη για υπηρεσίες Διαδικτυακής Ονοματοδοσίας, γίνεται μόνο:

 • αν η αίτηση για καταχώρηση ενός .GR domain απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.
 • αν σταλεί αίτημα στο domains [at] dnhost [dot] gr για ανάκληση της αίτησης για .GR όνομα, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης στην ΕΕΤΤ.

Aνακλήσεις (και άρα επιστροφή χρημάτων) ήδη απεσταλμένων αιτήσεων για όλες τις άλλες καταλήξεις domain (.com, .eu κλπ) ΔΕΝ γίνονται και ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την ορθότητα του domain name που θέλει να καταχωρήσει, πριν υποβάλλει την αίτησή του. Επίσης καμία επιστροφή χρημάτων δε γίνεται κατόπιν της ανανέωσης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης (πχ μεταφορά, μεταβίβαση) ενός ονόματος τομέα οποιασδήποτε κατάληξης.

8.13 Αίτηση διαγραφής domain name

Ο Πελάτης αν το επιθυμεί, μπορεί να αποστείλει στην Εταιρία ένα email με αίτημα διαγραφής του domain name του, από την email διεύθυνση που είναι δηλωμένη σαν επαφή στο domain και συνοδευμόμενο από τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain. Εάν η κατάσταση του domain το επιτρέπει, τότε η διαγραφή του ονόματος προχωρά.

8.14 Μεταφορά domain σε άλλο χρήστη

Ο Πελάτης αν το επιθυμεί, μπορεί να μεταφέρει μόνος του ένα όνομα χώρου που έχει στο λογαριασμό του προς τον λογαριασμό ενός άλλου χρήστη (επίσης πελάτη της DNHOST), εισάγοντας τον κωδικό του λογαριασμού του σαν επιπλέον μέτρο ασφάλειας κατά την εκτέλεση της μεταφοράς και επιβεβαιώνοντας ότι έχει ελέγξει προσεκτικά το domain name που πρόκειται να μεταφέρει.

Η μεταφορά ενός ονόματος χώρου σε άλλο χρήστη είναι αμετάκλητη ενέργεια και σημαίνει την οριστική παραχώρηση της διαχείρισης και ελέγχου του domain στον άλλο χρήστη, ο οποίος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αλλάξει άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας και τον ιδιοκτήτη του domain. Η DNHOST δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν μεταφορά λάθος domain και αυτή η ενέργεια γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης όποιου ζητήματος ή εμπλοκής τυχόν προκύψει από τις ενέργειες του πελάτη, εάν η διευθεύτηση του ζητήματος απαιτεί επιπλέον χειρισμούς επικοινωνιακής ή νομικής φύσης από την Εταιρία. Η χρέωση για τέτοιες ενέργειες τιμολογούνται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Διοικητικών Υπηρεσιών.

8.15 Συχνές ερωτήσεις

Αν έχετε απορίες, διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις για domains.

επιστροφή στην κορυφή

9. Όροι για Πιστοποιητικά SSL

9.1 Υπηρεσία έκδοσης & εγκατάστασης

Η υπηρεσία έκδοσης και εγκατάστασης SSL από τεχνικό της DNHOST, συνοδεύει προαιρετικά την παραγγελία αγοράς ή ανανέωσης ενός πιστοποιητικού SSL και αφορά την έκαστοτε παραγγελία αγοράς ή ανανέωσης για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Για οποιαδήποτε μελλοντική παραγγελία επί του ίδιου ή άλλου πιστοποιητικού SSL, απαιτείται νέα παραγγελία της υπηρεσίας εγκατάστασης για το συγκεκριμένο SSL.

Η υπηρεσία εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • εντολή έκδοσης SSL στην εκδότρια εταιρία (Comodo, Thawte κτλ)
 • καθοδήγηση/βοήθεια και διαμεσολάβηση/συντονισμός πελάτη-εκδότριας εταιρίας, για τη διαδικασία επικύρωσης, αν είναι OV ή EV SSL
 • εγκατάσταση κι ενεργοποίηση του SSL στο πακέτο hosting ή το server του πελάτη.

H ενεργοποίηση του ασφαλούς επιπέδου https:// στο website (πχ Wordpress, Joomla, Opencart κτλ) πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη ή από τον προγραμματιστή του site του, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του φορέα που αιτείται το SSL, η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των OV και EV SSL, πραγματοποιείται από την εκδότρια αρχή του SSL (Thawte, Comodo κτλ) με μέριμνα και ευθύνη του Πελάτη να ακολουθήσει τη διαδικασία επικύρωσης και παροχής των στοιχείων που θα του ζητηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η DNHOST δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων Πελάτη.

9.2 Υπηρεσία επικαιροποίησης

Η υπηρεσία επικαιροποίησης SSL από τεχνικό της DNHOST, συνοδεύει προαιρετικά την παραγγελία αγοράς, ανανέωσης ή επανέκδοσης ενός πιστοποιητικού SSL και αφορά την έκαστοτε παραγγελία αγοράς, ανανέωσης ή επανέκδοσης για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Για οποιαδήποτε μελλοντική παραγγελία άλλου πιστοποιητικού SSL, απαιτείται νέα παραγγελία της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία επικαιροποίησης περιλαμβάνει:

 • Εντολή επικαιροποίησης SSL στην εκδότρια εταιρία (Comodo, Thawte κτλ).
 • Καθοδήγηση/βοήθεια για τη διαδικασία επικαιροποίησης, αν είναι OV ή EV SSL.
 • Εγκατάσταση κι ενεργοποίηση του SSL στο πακέτο hosting ή το server του πελάτη εάν αυτό είναι εφικτό.
 • Απεριόριστες επανεκδόσεις του SSL για το οποίο αγοράστηκε η υπηρεσίες επικαιροποίησης.Εγκατάσταση κι ενεργοποίηση του SSL στο πακέτο hosting ή το server του πελάτη εάν αυτό είναι εφικτό.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από εξειδικευμένο τεχνικό μας κάθε έτος μέχρι τη λήξη της διάρκειας του SSL και η αγορά της υπηρεσίας πρέπει να ανανεώνεται στη λήξη του SSL ή με την ανανέωση του.

H ενεργοποίηση του https:// στο website (πχ Wordpress, Joomla, Opencart κτλ) πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη ή από τον προγραμματιστή του site του, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του φορέα που αιτείται το SSL, η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των OV και EV SSL, πραγματοποιείται από την εκδότρια αρχή του SSL (Thawte, Comodo κτλ) με μέριμνα και ευθύνη του Πελάτη να ακολουθήσει τη διαδικασία επικύρωσης και παροχής των στοιχείων που θα του ζητηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η DNHOST δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων Πελάτη.

9.3 Επανέκδοση & Εγκατάσταση SSL

Αιτήματα επανέκδοσης ενός SSL μπορούν να εκτελεστούν και να εξυπηρετηθούν απευθείας από τον λογαριασμό του πελάτη στο https://my.dnhost.gr και είναι δωρεάν εφ' όσον ο πελάτης το υλοποιήσει μόνος του.

Η επανέκδοση γίνεται σε περιπτώσεις που ο πελάτης δεν έχει το private key του SSL του, είτε θέλει να προσθέσει τον υπολοιπόμενο χρόνο της παραγγελίας του, είτε θέλει να αλλάξει τα στοιχεία της εταιρίας του ή το απαιτήσει η εκδότρια αρχή.

Αν αναλάβει την επανέκδοση και εγκατάσταση του SSL τεχνικός της DNHOST, o πελάτης θα χρεωθεί το ετήσιο κόστος υπηρεσίας επικαιροποίησης που αντιστοιχεί στο εκάστοτε SSL.

9.4 Επιστροφή χρημάτων

Εντός 30 ημερών από την παραγγελία ενός Πιστοποιητικού SSL, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ακύρωση της έκδοσης του SSL και επιστροφή των χρημάτων υπό τη μορφή πίστωσης στον λογαριασμό του στο dnhost.gr.

Για τις υπηρεσίες εγκατάστασης SSL και επικαιροποίησης SSL, ο πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή τους και επιστροφή χρημάτων, αφού οι υπηρεσίες τίθενται σε ισχύ και παρέχονται άμεσα με την εξόφληση του τιμολογίου της παραγγελίας του.

επιστροφή στην κορυφή

10. Τεχνική Υποστήριξη

10.1 Ορισμός

Τεχνική Υποστήριξη ορίζεται η παροχή βοήθειας προς τον πελάτη σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς κάποιας από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία και όχι η δωρεάν παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την κατασκευή/συντήρηση ιστοσελίδων ή τον προγραμματισμό για το διαδίκτυο ή τη χρήση λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

10.2 Διαδικασία

α) Ο Πελάτης πριν επικοινωνήσει με την Εταιρία για τεχνική υποστήριξη, οφείλει να ελέγξει τις παρακάτω διαθέσιμες πηγές άμεσης υποστήριξης:

 • Γνωσιακή Βάση της dnHost: https://dnhost.gr/kb
 • Συχνές Ερωτήσεις: https://dnhost.gr/domains/faq
 • Γλωσσάρι Ορολογίας Ίντερνετ: https://dnhost.gr/kb/article/hosting/γλωσσάρι-όρων-internet

β) Εάν δε βρεί την απάντηση στην ερώτηση ή το θέμα που αντιμετωπίζει, ο πελάτης οφείλει ενημερώσει άμεσα την Εταιρία με ένα σύντομo & περιεκτικό e-mail ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη διεύθυνση https://dnhost.gr/support/new-support-request ή μέσω του εργαλείου ζωντανής συνομιλίας με κείμενο (live chat) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της.

γ) Αφού ο Πελάτης στείλει το e-mail του, θα λάβει μια αυτόματη απάντηση από το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας (helpdesk) με ένα κωδικό της μορφής ABC-1234-678, σαν ένδειξη ότι το email του παραλήφθηκε.

Ο πελάτης οφείλει:

 1. να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του
 2. να εξηγήσει με σαφήνεια και συντομία το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
 3. να διευκρινήσει το domain (τον φάκελο του domain, την περιοχή του Plesk, το e-mail account, όνομα βάσης δεδομένων κλπ) και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το θέμα
 4. να αναφέρει ποιό μήνυμα σφάλματος λαμβάνει, σε ποιά διεύθυνση URL & με ποιά διαδικασία θα το αναπαράγει ο τεχνικός της εταιρίας
 5. να δώσει τους κωδικούς που θα χρειαστούν για πρόσβαση στην υπηρεσία που δίνει σφάλμα
 6. να αναφέρει πλήρως και με συντομία κάθε πληροφορία που αφορά το θέμα που αντιμετωπίζει από την 1η επικοινωνία του με την DNHOST.
 7. να μη στέλνει πολλαπλά e-mail και να μην κάνει αλλεπάλληλες κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο ή το live chat της Εταιρίας για το ίδιο θέμα, διότι έτσι θα απασχοληθούν επιπλέον στελέχη της Εταιρίας για το ίδιο θέμα και θα επιβραδυνθεί η εξυπηρέτηση του θέματος του Πελάτη.
 8. Ο πελάτης οφείλει να είναι συνεργάσιμος και βοηθήσει τον εκπρόσωπο της Εταιρίας ακούγοντάς τον/διαβάζοντας προσεκτικά το e-mail του και παρέχοντάς του όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν.

10.3 Εύρος υποστήριξης

Η τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας για όλους τους τύπους φιλοξενίας ιστοσελίδων καλύπτει αποκλειστικά και μόνο ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με τα δίκτυα συνδέσεων που χρησιμοποιεί (network), το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) που έχει εγκαταστήσει η ίδια (πχ Plesk, web server, mysql, php) στην υποδομή και στον εξοπλισμό της και με την καλή λειτουργία τους.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν υποστηρίζει ζητήματα λειτουργίας web εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών που έχει εγκαταστήσει ο πελάτης (πχ WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Cs-cart, Prestashop και παρόμοιες εφαρμογές ανοικτού ή κλειστού κώδικα), όταν δε σχετίζονται άμεσα με την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ζητήματα όπως: σφάλματα στην εμφάνιση ιστότοπου έπειτα από αναβάθμιση της εφαρμογής του πελάτη, σφάλματα από λάθος/κακό χειρισμό του πελάτη στην εφαρμογή ή στα αρχεία της, σφάλματα ή απενεργοποίηση της web εφαρμογής έπειτα από παραβίαση της λόγω κενού ασφαλείας της (λόγω μη επικαιροποιημένης έκδοσης εφαρμογής, χρήσης αδύναμων κωδικών κτλ).

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση όταν η web εφαρμογή Πελάτη (ακόμα και αν αυτή έχει εγκατασταθεί στο χώρο φιλοξενίας του πελάτη, απευθείας από τον πίνακα ελέγχου Plesk panel) δεν έχει επικαιροποιηθεί στην τελευταία διαθέσιμη έκδοσή της και έτσι καθίσταται ευάλωτη σε κακόβουλες επιθέσεις λόγω γνωστών ή άγνωστων κενών ασφαλείας στον κώδικά της, ή αν καταστεί ασύμβατη με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού (πχ php, mysql κτλ) που η Εταιρία αναβαθμίζει κατά καιρούς, στα πλαίσια της αυστηρής πολιτικής ασφάλειας που ακολουθεί.

Αν ο Πελάτης αδυνατεί να βρει τη λύση στο πρόβλημα που έχει με τη web εφαρμογή του (το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Εταιρίας), τότε η Εταιρία μπορεί να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη και την απόπειρα επίλυσης (ή να υποδείξει τη λύση στον Πελάτη) κατά βούληση και αν διαθέτει το χρόνο για να το πράξει και χωρίς καμία εγγύηση για το αποτέλεσμα, με χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Dedicated-Hosting .

επιστροφή στην κορυφή

11. Οικονομικά Θέματα

11.1 Πληρωμές για Υπηρεσίες

11.1.1 Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα

Η καταχώρηση/ανανέωση/μεταβίβαση domain names και η παραγγελία πακέτου φιλοξενίας ή άλλης υπηρεσίας, εφ΄όσον γίνει με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, σημαίνει ότι τόσο η χρέωση της κάρτας του Πελάτη όσο και η ενεργοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος καθυστέρησης για την κατοχύρωση του domain name ή για το άνοιγμα πακέτων φιλοξενίας, εκτός ακραίων περιπτώσεων (αναφέρουμε ενδεικτικά: πρόβλημα/αδυναμία στην επικοινωνία μέσω Internet της Εταιρικής ιστοσελίδας με τον τραπεζικό οργανισμό μεσω του οποίου χρεώνεται η πιστωτική κάρτα, ανεπαρκές διαθέσιμο ποσό στην κάρτα του Πελάτη, λάθος κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο, η χρέωση της κάρτας του Πελάτη δεν είναι εφικτή κατά τη στιγμή -ή μεταγενέστερη από αυτή της παραγγελίας του- με αποτέλεσμα πχ η αίτηση για κατοχύρωση ή ανανέωση domain name να μην αποσταλεί εγκαίρως προς το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης δε δικαιούται να αξιώσει υλικές αποζημιώσεις ή κανενός άλλου είδους αξιώσεις από την Εταιρία. Σημειώστε ότι ο Πελάτης θα πρέπει να είναι ο κάτοχος της κάρτας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσει την κάρτα για χρέωση μέσω Internet.

Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη τη στιγμή της προσπάθειας χρέωσης του ποσού στην κάρτα του Πελάτη (για τη συγκεκριμένη υπηρεσία) οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την επομένη της ημέρας ανανέωσης του συμβολαίου. Αν δεν είναι δυνατή η χρέωση κάρτας για ανανέωση συνδρομής hosting, τότε ο Πελάτης μπορεί να δώσει στην Εταιρία έγκριση να κάνει τη χρέωση της κάρτας του και πάλι, μόλις την ενημερώσει (μέσω τηλεφώνου, email ή fax) ότι το απαιτούμενο υπόλοιπο είναι διαθέσιμο στην πιστωτική του κάρτα, αλλιώς μπορεί να κάνει την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής του με άλλο τρόπο αφού πρώτα ενημερώσει την Εταιρία.

11.1.2 Άλλοι τρόποι πληρωμής κι εξόφλησης παραγγελιών

Η DNHOST δίνει εναλλακτικά τη δυνατότητα στους χρήστες να εξοφλήσουν το αντίτιμο των παραγγελιών τους με κατάθεση (ή μεταφορά μέσω Internet/Phone/Mobile Banking κλπ) σε έναν από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς μας ή με καταβολή μετρητών στα γραφεία μας και έως νεωτέρας δεν παρέχεται άλλος τρόπος πληρωμής ή πίστωσης.

11.1.3 Eξόφληση παραγγελιών και συνδρομών σε υπηρεσίες

Η αμοιβή για τη διάθεση των υπηρεσιών της Εταιρίας, προπληρώνεται μετρητοίς, με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών, ή κατόπιν άλλου διακανονισμού. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται τη χρονική στιγμή που προκύπτουν, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο της υπηρεσίας.

11.1.4 Αυτόματη χρέωση κάρτας για ανανέωση υπηρεσιών

Για την περίπτωση χρήσης Πιστωτικής Κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η κάρτα του χρεώνεται κάθε μήνα αυτόματα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του) και δίνει το δικαίωμα στην DNHOST να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα (την ίδια μ' αυτή που ανοίχτηκε ο λογαριασμός ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα: 3, 6, 9 ή 12 μήνες κ.α.).

11.1.5 Διακοπή συνδρομής

Εάν ο πελάτης (τελικός ή μεταπωλητής/κάτοχος VPS ή Dedicated) δεν επιθυμεί τη συνέχιση των προπληρωμένων υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση/διακοπή των υπηρεσιών μέσω email στο billing [at] dnhost [dot] gr. Κανένα χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται από ακύρωση υπηρεσιών, πέραν των 90 ημερών από αγορά πακέτου shared hosting (βλέπε 3.2.5 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρία ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη υπό τη μορφή πίστωσης ενός ποσού στο λογ/σμό του πελάτη για προμήθεια άλλων υπηρεσιών από την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την οποιαδήποτε πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη, κατά βούληση.

11.1.7 Πρόσθετα Τέλη

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση του server ή τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

11.1.8 Έλεγχος αξιολόγησης ρίσκου

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους ως προς την προέλευση κάποιας πληρωμής που έχει δεχτεί, αν υποψιαστεί ή έχει βάσιμα στοιχεία ότι πρόκειται για προσπάθεια παραπλάνησης ή εξαπάτησης της εταιρίας με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συνδεθούν με παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων μπορεί μην παρέχει την υπηρεσία άμεσα στον πελάτη, έως ότου ολοκληρώσει τους ελέγχους της ή ακυρώσει ή να μην παρέχει καθόλου τις υπηρεσίες στον πελάτη και να επιστρέψει το ποσό σε ονομαστικό τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

11.2 Επιστροφή χρημάτων

11.2.1 Χρόνος διεκπεραίωσης

Όλες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον Πελάτη, τακτοποιούνται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Πελάτη για την έναρξη της διαδικασίας αυτής και ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email από το billing [at] dnhost [dot] gr την επόμενη εργάσιμη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

11.2.2 Επιφύλαξη Εταιρίας

Οποιαδήποτε γραπτή ένσταση, διαμαρτυρία ή καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων -η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων-, τυχόν υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκοφαντική και δυσφημιστική.

Η Εταιρία σε τέτοια περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας. Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μή επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή πίστωσης.

11.2.3 Eπιστροφή χρημάτων για domain names

Καμία επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την έγκριση αίτησης ενός .gr domain (ή .com.gr, .net.gr, .org.gr, .ελ) όταν παρέλθουν 5 μέρες από την αίτηση κατοχύρωσής του.

Καμία επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά ή μεταβίβαση οποιουδήποτε domain name ασχέτως κατάληξης (.gr, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz κτλ).

11.2.4 Eπιστροφή χρημάτων για Shared Hosting

H εγγύηση επιστροφής χρημάτων στο Web (Κοινόχρηστο/Shared) Hosting ισχύει για τις πρώτες 90 ημέρες χρήσης της υπηρεσίας και ισχύει μόνο για το πρώτο (1ο) πακέτο φιλοξενίας που θα αγοράσει ο πελάτης (βλέπε 3.2.5 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων) από την DNHOST, επεκτείνοντας έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης καταναλωτή (που κανονικά είναι 14 ημερών - άρθρο 4 § 10 ν.2251/1994, ΚΥΑ Ζ1-891/2013), προς όφελος του Πελάτη.

Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων έπειτα από πληρωμή ανανέωσης ή αναβάθμισης οποιουδήποτε πακέτου φιλοξενίας.

Δε γίνεται αλλαγή κύκλου χρέωσης σε μικρότερο διάστημα (πχ από ετήσιο σε μηνιαίο ή τρίμηνο) και επιστροφή του υπολοίπου σε χρήματα, έπειτα από πληρωμή αγοράς, ανανέωσης ή αναβάθμισης οποιουδήποτε πακέτου φιλοξενίας. Τα διαχειριστικά κόστη (υπολογισμός υπολοίπου, ακύρωση και επανέκδοση τιμολογίων, αναζήτηση συναλλαγής, ακύρωσή της και επιστροφή χρημάτων, ενημέρωση λογιστηρίου κτλ) που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία καθιστούν απαγορευτικές τις επιστροφές χρημάτων. Εξαιρείται η περίπτωση ανυπέρβλητου προβλήματος στην υπηρεσία, που δεν επιτρέπει τη χρήση της από τον πελάτη, οπότε και γίνεται ολική ακύρωση συναλλαγής και τιμολογίου κι επιστροφή του ποσού στο αρχικό μέσο πληρωμής.

11.2.5 Eπιστροφή χρημάτων για Reseller, Semi-Dedicated, VPS & Dedicated-Hosting

Το δικαίωμα υπαναχώρησης καταναλωτή των 14 ημερών (άρθρο 4 § 10 ν.2251/1994, ΚΥΑ Ζ1-891/2013) από τη σύμβαση εξ'αποστάσεως για την παροχή υπηρεσιών με την DNHOST, δεν ισχύει όταν:

 • η υπηρεσία έχει παραδοθεί στον πελάτη
 • αφορά εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
 • είναι λογισμικό που έχει μεταφορτωθεί ή ενεργοποιηθεί
 • υπάρχει κάποιο άλλο κώλυμα με βάση το δίκαιο του καταναλωτή που δεν του δίνει πλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης ή επιστροφής χρημάτων εντός των 14 ημερών.

Η DNHOST εκτελεί την παραγγελία των υπηρεσιών που παραγγέλλει ο πελάτης φροντίζοντας να λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Εταιρία, κατά την παραγγελία του πελάτη από τον ιστότοπο της Εταιρίας.

Καμία επιστροφή χρημάτων ή πίστωση στον λογαριασμό του πελάτη δε γίνεται κατόπιν ακύρωσης ή μη χρήσης -για τον οποιοδήποτε λόγο- μιας προπληρωμένης και ήδη ενεργοποιημένης συνδρομής Reseller, Semi-Dedicated και VPS hosting. Αμοιβές για ενοικίαση Dedicated servers έπειτα από την ενεργοποίηση τους από το εκάστοτε Datacenter (ασχέτως αν έχει παραδοθεί ή όχι στον Πελάτη) δεν επιστρέφονται μερικώς ή ολικώς.

Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων έπειτα από πληρωμή ανανέωσης ή αναβάθμισης οποιουδήποτε πακέτου φιλοξενίας.

Δε γίνεται αλλαγή κύκλου χρέωσης σε μικρότερο διάστημα (πχ από ετήσιο σε μηνιαίο ή τρίμηνο) και αντίστοιχα επιστροφή χρημάτων του υπολοίπου, έπειτα από πληρωμή αγοράς, ανανέωσης ή αναβάθμισης οποιουδήποτε πακέτου φιλοξενίας.

11.2.6 Ακύρωση ή αμφισβήτηση συναλλαγής

Αν ο Καρτούχος προβεί σε υποβολή αμφισβήτησης συναλλαγής στην πιστωτική κάρτα προς Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή ή Τραπεζικό ΊΔρυμα ή αν η Εταιρία ακυρώσει οποιαδήποτε χρέωση στην κάρτα του Πελάτη, τότε η επιστροφή του ποσού ενδέχεται να διαρκέσει έως και τρεις εβδομάδες, χωρίς υπαιτιότητα της εταιρίας.

11.2.7 Επιστροφή ποσού λόγω ύπαρξης ρίσκου

Αν η εταιρία δεχτεί μια ανώνυμη κατάθεση (πχ σε ATM τράπεζας) με σκοπό να παράσχει μια υπηρεσία σε πελάτη, για τον οποίο όμως διενεργείται προληπτικός έλεγχος λόγω ύπαρξης ρίσκου, σε περίπτωση που ο έλεγχος υποδείξει υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, η Εταιρία θα επιστρέψει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου τα στοιχεία δικαιούχου θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αρχικά στοιχεία της παραγγελίας ή σε αστυνομικό τμήμα στον δικαιούχο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και της απόδειξης της κατάθεσης που έκανε στο ΑΤΜ.

11.3 Ανανεώσεις Συνδρομών

11.3.1 Ανανεώσεις συνδρομών φιλοξενίας

Οι συνδρομές σε υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελιδων κάθε είδους, ανανεώνονται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη χρονική περίοδο της ανανέωσης. Αν ο πελάτης εξοφλήσει εκπρόθεσμα, τότε η συνδρομή του ανανεώνεται από την επομένη της λήξης της και όχι από την ημερομηνία πληρωμής του πελάτη. Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία πρέπει να την ενημερώσει εγκαίρως (10 ημέρες πριν τη λήξη) μέσω email.

Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων έπειτα από πληρωμή ανανέωσης ή αναβάθμισης οποιουδήποτε πακέτου φιλοξενίας

11.3.2 Υποχρέωση κοινοποίησης πληρωμών

O Πελάτης οφείλει να αποστείλει στην Εταιρία το αποδεικτικό της συναλλαγής με την οποία έχει εξοφλήσει την ανανέωση της συνδρομής του, με ΦΑΞ στο 210 953 6766 ή με email στο billing [at] dnhost [dot] gr, αναγράφοντας ξεκάθαρα στην ειδοποίηση/απόδειξη το domain name του, το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί και τα στοιχεία του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει ότι η εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε.

11.3.3 Μη ενημέρωση Εταιρίας για πληρωμή

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δε δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μη παράδοσης του email ενημέρωσης στην dnhost) τότε η εταιρία μετά την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη των υπηρεσιών, διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση (αντίστοιχα θα αφήσει τυχόν domain name του Πελάτη να λήξουν χωρίς ανανέωση) και χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

11.3.4 Ενημέρωση Πελάτη για λήξη συνδρομών

Ο Πελάτης ενημερώνεται τακτικά για την επερχόμενη λήξη του domain name του μέσω email (από το Ελληνικό Μητρώο και από την Εταιρία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει στο Πρόσωπα Επαφής που σχετίζονται με τα domains αυτά. Ο Πελάτης οφείλει να επικαιροποιεί τα δεδομένα του λογαριασμού του και των Προσώπων Επαφής των domains του και η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη-λήψη των ενημερώσεων λήξης ονομάτων χώρου από τον Πελάτη.

11.3.5 Μη ανανέωση Υπηρεσιών hosting

Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την περαιτέρω χρήση και ανανέωση των υπηρεσιών, θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως και τουλάχιστον 7 ημέρες (για shared/reseller/vps/semi-Dedicated-Hosting) ή τουλάχιστον 20 μέρες (για Dedicated-Hosting) πριν την ημερομηνία λήξης/ανανέωσης της συνδρομής του με email στο billing [at] dnhost [dot] gr ή με υπογεγραμμένο fax στο 210 9536766. Σε αντίθετη περίπτωση (αν δεν λάβουμε την έγκαιρη ενημέρωση) και αν γίνει η ανανέωση των υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του Πελάτη, η Εταιρία έχει το δικαίωμα και θα αρνηθεί την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του χρεωθέντος ποσού στην κάρτα του Πελάτη.

11.3.6 Αδυναμία χρέωσης κάρτας

Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη με σκοπό την ανανέωση υπηρεσιών στις οποίες έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτόματη χρέωση στην κάρτα του πελάτη, οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου. Η Εταιρία ενημερώνει τον πελάτη για την αδυναμία χρέωσης της κάρτας του.

11.3.7 Αίτημα δημιουργίας παραγγελίας αγοράς ή ανανέωσης υπηρεσιών

Ο πελάτης υποχρεούται να δημιουργεί και να εξοφλεί εγκαίρως τις παραγγελίες για αγορές ή ανανεώσεις των υπηρεσιών του. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει να δημιουργήσουμε εμείς την παραγγελία για λογαριασμό του, η DNHOST θα χρεώσει τον αιτούντα με διαχειριστικά έξοδα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Διοικητικών Υπηρεσιών, θα εκδόσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό και κατόπιν της εξόφλησής του θα εκτελέσει το αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση DNHOST δεν αναλαμβάνει κανένα λάθος που μπορεί να γίνει στα στοιχεία της παραγγελίας. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει την παραγγελία, που θα δημιουργήσουμε για αυτόν, προτού την εξοφλήσει. Άπαξ και εξοφληθεί η παραγγελία δε θα μπορεί να γίνει ακύρωση της, εκτός και εάν προβλέπεται από τους ειδικούς όρους της υπηρεσίας.

11.4 Προσφορές

11.4.1 Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα της DNHOST διέπονται από τους εκάστοτε Όρους της Προσφοράς και η DNHOST επιφυλλάσσεται την παροχή της προσφοράς όταν δεν τηρείται κάποιος ή όλοι οι όροι της από τον πελάτη.

11.5 Αναπροσαρμογή κόστους υπηρεσίας

11.5.1 Αναπροσαρμογή κόστους υπηρεσίας

Αν το κόστος μιας υπηρεσίας (πχ domain, SSL, dedicated server) αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω από τον προμηθευτή της Εταιρίας (πχ Μητρώο domain names, εκδούσα αρχή SSL) ή λόγω ξαφνικής και σημαντικής μεταβολής της ισοτιμίας του νομίσματος στο οποίο η Εταιρία προμηθεύεται την υπηρεσία και ο πελάτης έχει κάνει παραγγελία της υπηρεσίας με την προηγούμενη (χαμηλότερη) τιμή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία και να ενημερώσει τον πελάτη για την ανατίμηση, ώστε αν θέλει να την επαναλάβει με το αναθεωρημένο κόστος ή να παραγγείλει μια παρόμοια υπηρεσία κοντά στην προηγούμενη τιμή. Η Εταιρία δύναται να απαιτήσει την κάλυψη του επιπλέον κόστους της υπηρεσίας από τον πελάτη αν δεν είναι πλέον δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας στον Προμηθευτή της.

Η DNHOST διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών σε όλες της υπηρεσίες και προϊόντα της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η DNHOST αναπροσάρμοσε τον Ιούλιο του 2019 το κόστος των παλιών πακέτων shared web hosting σε LINUX (BASIC, STANDARD, ADVANCED και PRO). Οι προδιαγραφές φιλοξενίας παραμένουν οι ίδιες, ωστόσο έχει προστεθεί μικρή αύξηση του κόστους λόγω αύξησης κόστους από τους προμηθευτές της. Παρακάτω, θα βρείτε τις νέες τιμές για τα παραπάνω shared web hosting πακέτα. (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Διάρκεια Basic Standard Advanced Pro
1 μήνας 9,95 11,95 14,45 22,95
3 μήνες 8,95 11,95 13,95 22,95
6 μήνες 7,95 11,95 13,95 22,95
12 μήνες 5,95 10,95 12,95 22,95

11.6 Τιμολόγηση

11.6 Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η εταιρία εκδίδει και αποστέλει νόμιμα ηλεκτρονικά φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email του πελάτη, τα οποία εκδίδει κατόπιν της παραγγελίας του από τον λογαριασμό διαχείρισης των υπηρεσιών του.

Εφόσον ο πελάτης της DNHOST ζητήσει την τιμολόγηση τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού / φίλου, συνεργάτη ή πελάτη) για κάποια υπηρεσία (πχ πακέτο φιλοξενίας ή όνομα χώρου), τότε: α) η πληρωμή για την εξόφληση της υπηρεσίας πρέπει να γίνει από το πρόσωπο που θα τιμολογηθεί, και β) αν το τρίτο πρόσωπο ζητήσει πρόσβαση στη διαχείριση των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τις οποίες τιμολογήθηκε, η DNHOST κατόπιν επιβεβαίωσης των στοιχείων του (πχ με ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση ή καταστατικό εταιρίας) θα αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαχείριση των υπηρεσιών του, χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη που ζήτησε την τιμολόγησή του.

επιστροφή στην κορυφή

12. Νομικά και συναφή θέματα

12.1 Πνευματική Ιδιοκτησία

12.1.1 Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι δικτυακοί τόποι https://dnhost.gr & https://my.dnhost.gr, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, γραφικά, κώδικα προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML & PHP, προστατεύονται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της DNHOST ΟΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάφρασης, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή δημιουργίας αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων των δικτυακών τόπων της DNHOST ΟΕ.

12.1.2 Χρήση σημάτων

Tο όνομα, οι υπηρεσίες, τα σήματα και τα λογότυπα της ιστοσελίδας dnhost.gr ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στην DNHOST και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη / μέλος χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της DNHOST.

12.1.3 Εξαιρέσεις

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

12.2 Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Πελάτη

12.2.1 Συμπλήρωση στοιχείων

Ο πελάτης υποχρεούται να συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την τακτοποίηση των παραγγελιών του και να τα κρατάει επικαιροποιημένα αν κάποιο από αυτά αλλάξει (ειδικά τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email επικοινωνίας του), άλλως η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λήξη κάποιας υπηρεσίας του (domain, hosting, ssl) και απώλεια δεδομένων του.

12.2.2 Σεβασμός κανόνων

Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η DNHOST μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο, τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Ο δικτυακός τόπος dnhost.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος.

12.3 Κάλυψη Εταιρίας

12.3.1 Παραίτηση από αξιώσεις

Ο Πελάτης συμφωνεί και δηλώνει ρητά ότι με τη χρήση των υπηρεσίων της εταιρίας, παραιτείται από κάθε μελλοντική αξίωση ή διεκδίκηση νομικής, οικονομικής ή άλλης φύσης που θα μπορούσε να εγείρει προς την Εταιρία εξαιτίας των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν από τον λογαριασμό του Πελάτη μέσω του δικτύου ή των υπηρεσιών της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή της Εταιρίας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

12.3.2 Υπεράσπιση και κάλυψη Εταιρίας

Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει ότι δεσμεύεται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί οιαδήποτε εξωδικαστική κλήση, μήνυση ή αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία κατά της Εταιρίας, η οποία πηγάζει από ενέργειες του Πελάτη ή την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία υπέρ της Εταιρίας και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης καθώς για και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προβεί η Εταιρία εξαιτίας του (δικαστικά έξοδα, αμοιβές τρίτων κτλ).

12.4 Περιορισμός Ευθύνης

12.4.1 Έλεγχος πληροφοριών

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της.

12.4.2 Εγγύηση για λογαριασμό τρίτων

Επιπλέον η Εταιρία δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο που χρησιμοποιεί η Εταιρία ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

12.4.3 Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος της και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία των εξυπηρετητών της και των δικτύων που χρησιμοποιεί θα είναι αδιάκοπη ή δε θα γίνει κάποιο λάθος ή βλάβη, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

12.4.4 Εγκυρότητα πληροφοριών

Η DNHOST καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος της να εμφανίζει πάντα ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες και τιμοκαταλόγους. Εντούτοις, δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, εγγυρότητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δε φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη για εσφαλμένες, ετεροχρονισμένες ή ανακριβείς πληροφορίες και τυχόν λάθη στους τιμοκαταλόγους της και τις χρεώσεις που τυχόν προκύψουν εξαιτίας τους. Η Εταιρία δεσμεύεται για την άμεση διόρθωση όποιων λαθών εντοπίσει στην ιστοσελίδα της και εφ' όσον ο Πελάτης εντοπίσει κάποιο λάθος, οφείλει να το κοινοποιήσει άμεσα στην Εταιρία για να το διορθώσει.

12.4.5 Απουσία υποχρέωσης ελέγχου πληροφοριών

Σύμφωνα με τα έρθρα 11, 12, 13 και 14 του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003, η Εταιρία δε φέρει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν οι Πελάτες στους εξυπηρετητές της, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Ακόμη, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρίας (ως φορέας παροχής υπηρεσιών) όσον αφορά τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μεταδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της έπειτα από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, αφού η Εταιρία δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

12.5 Διαχείριση Λογαριασμών

12.5.1 Πρόσβαση χρηστών και Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης.

Όταν ένα νέος λογαριασμός ή domain, ανάλογα με την περίπτωση, έχει εγγραφεί ή μεταφερθεί στην DNHOST, η διαδικασία απαιτεί και οδηγεί στη δημιουργία των παρακάτω εγγραφών εντός των αρχείων της DNHOST, σε σχέση με το εν λόγω νέο λογαριασμό ή domain:

 1. Όνομα του προσώπου που καταχωρείται
 2. όνομα χρήστη
 3. κωδικό πρόσβασης και,
 4. σχετικές πληροφορίες κατοικίας, τηλεφώνου, στοιχείων πληρωμής, όπως η Visa, Mastercard, κλπ, αριθμό πιστωτικής κάρτας και το όνομα επ 'αυτού κ.λπ.

12.5.2 Αιτήματα για πρόσβαση σε Λογ/σμό Πελάτη

Εάν ένα πρόσωπο επικοινωνήσει με την DNHOST και ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε ένα λογαριασμό διαχείρισης domain name που έχει καταχωρηθεί με την DNHOST, αλλά δεν έχει πρόσβαση εκεί (για οποιοδήποτε λόγο, όπως πχ: έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή ξεχάσει το όνομα χρήστη, υπάρχει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων στον προσωπικό του υπολογιστή κ.ο.κ.), η DNHOST θα δώσει πρόσβαση στο πρόσωπο που φέρει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία:

 1. το όνομα του προσώπου που είχε αρχικά καταχωρηθεί
 2. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που είχε αρχικά καταχωρηθεί
 3. το όνομα χρήστη του ατόμου που είχε αρχικά καταχωρηθεί, αν είναι δυνατόν
 4. τις σχετικές πληροφορίες πληρωμής του προσώπου που καταχωρήθηκε, όπως καταθετήριο πληρωμής σε τράπεζα, Visa, Mastercard, κλπ, αριθμό πιστωτικής κάρτας και το όνομα επ'αυτού, κ.τ.λ. (υποχρεωτικό) και,
 5. ένα πιστοποιητικό ταυτότητας με φωτογραφία που αποδεικνύουν ή ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος και χρήστης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας ή του μέσου πληρωμής (υποχρεωτικό).

Σε αντίθετη περίπτωση, η DNHOST δε θα δώσει πρόσβαση και έλεγχο σε κανέναν εκτός αν δεχτεί έγκυρη απόφαση δικαστηρίου ή άλλη έγγραφη και νόμιμα επικυρωμένη εντολή από τον αντίστοιχο Φορέα εκχώρησης ονομάτων (ΕΕΤΤ, EURid, ICANN), η οποία θα δίνει εντολή στην DNHOST να δώσει την πρόσβαση και τον έλεγχο στην εν λόγω αιτούντα ή αν υποβληθεί στην DNHOST μέσω email, μια γραπτή δήλωση υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που είχε αρχικά καταχωρήσει τον εν λόγω λογαριασμό -η οποία έχει δεόντως επικυρωθεί νομικά- και στην οποία το αρχικά εγγεγραμμένο άτομο επιβεβαιώνει ότι ο εν λόγω αιτών έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και έλεγχο του λογαριασμού, μαζί με συμβολαιογραφική γραπτή δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενάγοντα, η οποίο επιβεβαιώνει ότι ο ενάγων έχει το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση και έλεγχο του εν λόγω λογαριασμού, ιστοσελίδα ή/και περιοχή και έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Για τη διεκπεραίωση αιτημάτων πρόσβασης σε υπηρεσίες της, η DNHOST θα χρεώσει τον αιτούντα με διαχειριστικά έξοδα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Διοικητικών Υπηρεσιών, θα εκδόσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό και κατόπιν της εξόφλησής του θα εκτελέσει το αίτημα πρόσβασης του αιτούντος.

12.5.3 Μεταβίβαση κυριότητας υπηρεσιών σε τρίτους

Η DNHOST δεν είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της ιδιοκτησίας των δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται από λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στην DNHOST, για την κυριότητα πακέτων web hosting, ούτε για τον καθορισμό της ιδιοκτησίας domain names που καταχωρούνται μέσω της DNHOST.

Με την πρόσβαση στο σύστημα της DNHOST, την εγγραφή ή με οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την DNHOST, ο Συνδρομητής, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την πρόσβαση, την εγγραφή ή τη χρήση, με την παρούσα δηλώνει και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει σε σχέση με την εν λόγω εγγραφή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με κυριότητα των δικτυακών τόπων, domain names και λογαριασμών, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις σε κάθε λεπτομέρεια και ότι δεν παραβιάζει εν γνώσει του πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την ιδιοκτησία ενός λογαριασμού, ιστοσελίδας, ή domain name που φιλοξενούνται, έχουν καταχωρηθεί ή μεταφερθεί στην DNHOST, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η DNHOST θα αναγνωρίσει μια αλλαγή ιδιοκτησίας ενός λογαριασμού(ών) με ιστοσελίδες που φιλοξενούνται και/ή domain names που βρίσκονται στον Πάροχο Hosting & Καταχωρητή Domains DNHOST, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμβούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 • Η DNHOST λάβει με email μια γραπτή δήλωση/αίτηση που περιέχει την επικυρωμένη υπογραφή του αρχικού ιδιοκτήτη του λογαριασμού, ιστοσελίδας, ή/και domain name, ανάλογα την περίπτωση και η οποία θα επιβεβαιώνει/αιτείται ότι η κυριότητα της ιστοσελίδας, domain name, ή/και του λογαριασμού, ανάλογα με την περίπτωση, έχει μεταφερθεί σε ένα τρίτο πρόσωπο (ενάγοντα) που ισχυρίζεται ότι κατέχει τον εν λόγω δικτυακό τόπο, domain name ή/και λογαριασμο, ανάλογα με την περίπτωση, μαζί με μια γραπτή δήλωση που περιέχει τη νομικά επικυρωμένη υπογραφή του αιτούντος που θα επιβεβαιώνει ότι αυτός ή αυτή έχει αποκτήσει την προαναφερθείσα κυριότητα, έχει διαβάσει και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών της DNHOST
 • ή,
 • η DNHOST δεχτεί μια έγκυρη απόφαση δικαστηρίου ή άλλη έγγραφη και νόμιμα επικυρωμένη συμφωνία σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η πρόσβαση στη φιλοξενία μιας ιστοσελίδας στον εν λόγω ενάγοντα.

Η μεταφορά της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας (που μέχρι πρότινος διαχειριζόταν/ανήκε σε) από Συνδρομητή της DNHOST προς τρίτο πρόσωπο, ενδεχομένως να εμπεριέχει κάποιες ενέργειες έξοδα για το τρίτο πρόσωπο (πχ δημιουργία λογ/σμού στο dnhost.gr, παραγγελία και αγορά νέου πακέτου φιλοξενίας για τη φιλοξενία του site σε ανεξάρτητο πακέτο).

Για την διεκπεραίωση αιτημάτων μεταβίβαση κυριότητας ενός λογαριασμού hosting ή ιστοστόπου σε τρίτο πρόσωπο η DNHOST θα χρεώσει τον αιτούντα τη μεταφορά με διαχειριστικά έξοδα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Διοικητικών Υπηρεσιών, θα εκδόσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό και κατόπιν της εξόφλησής του θα παραδώσει την κυριότητα των υπηρεσιών στο αιτών πρόσωπο.

12.5.4 Αμφισβήτηση/διεκδίκηση κυριότητας υπηρεσιών

Η DNHOST δεν είναι υποχρεωμένη να εμπλακεί ή να συμμετάσχει στην επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ δύο ή πολλαπλών (φυσικών ή/και νομικών) προσώπων που διεκδικούν την κυριότητα μιας ιστοσελίδας που φιλοξενείται από την DNHOST ή σε ένα συνδεδεμένο λογαριασμό DNHOST.

Αν πολλαπλά πρόσωπα διεκδικούν την κυριότητα ή δικαιώματα σε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται από την DNHOST ή σε ένα συνδεδεμένο λογαριασμό DNHOST, και -κατά την κρίση της DNHOST- δεν προκύπτει βεβαιότητα ως προς την πραγματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα, τότε η DNHOST -στο βαθμό που γνωρίζει και δύναται- θα ενημερώσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και θα απαιτήσει άμεσα, αποφασιστικά και οριστικά την επίλυση της διαφοράς κατά τρόπο που να καθιστά σαφές ποιος είναι ο ιδιοκτήτης(ες) ή/και ποιος έχει έννομα συμφέρονται κατόχου(-ων) με τέτοιο τρόπο που να ανακουφίζει την DNHOST από κάθε ευθύνη ή υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφορά αυτή.

Αν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην αμφισβήτηση αποτύχουν στην επίλυση της διαφοράς μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που η DNHOST θεωρεί ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τότε η DNHOST δύναται να παραπέμψει τους ενδιαφερόμενους στα Ελληνικά δικαστήρια, αφήνοντας την κατάσταση της αμφισβητούμενης υπηρεσίας ώς έχει.

Aν κάποιο τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) διεκδικεί την πρόσβαση σε ένα λογαριασμό φιλοξενίας που έχει καταχωρηθεί σε στοιχεία κάποιου πελάτη μας και προκύψει ότι το διεκδικών πρόσωπο έχει πληρώσει και τιμολογηθεί για αυτό το λογαριασμό ή συνδρομή φιλοξενίας, βάσει νόμου αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία για την οποία έχει εξοφλήσει και τιμολογηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, για την εξέταση και διεκπεραίωση αιτημάτων αμφισβήτησης κυριότητας ενός λογαριασμού hosting ή ιστοστόπου σε τρίτο πρόσωπο η DNHOST θα χρεώσει τον αιτούντα τη μεταφορά με διαχειριστικά έξοδα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο Διοικητικών Υπηρεσιών, θα εκδόσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό και κατόπιν της εξόφλησής του θα παραδώσει την κυριότητα των υπηρεσιών στο αιτών πρόσωπο.

12.5.5 Αποδοχή Πολιτικής Πρόσβασης

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι ανωτέρω πολιτικές ελέγχου & πρόσβασης και διαδικασίες είναι ο μόνος τρόπος για να γίνουν σωστά επαληθεύσεις στοιχείων πρόσβασης ή αλλαγές ή μεταβίβαση της πρόσβασης σε ένα λογαριασμό διαχειρισης υπηρεσιών web hosting ή domain names, σε άλλο πρόσωπο, κι επίσης ότι τυχόν άλλες αλλαγές που γίνονται απευθείας από το Συνδρομητή ή από τρίτους με πρόσβαση στον online λογαριασμό που διατηρεί στην DNHOST δε θεωρούνται ικανές ώστε η DNHOST να λάβει γνώση για τυχόν αλλαγές στην εν λόγω ιδιοκτησία.

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται τις ανωτέρω πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου & πρόσβασης, συμφωνεί να μη φέρει καμία αξίωση, με τη μορφή δίκης ή άλλο τρόπο κατά της DNHOST που απορρέουν από την εν λόγω πολιτική και διαδικασία, συμφωνεί αμέσως να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα έφερε με δικαστικό τρόπο και με το παρόν απελευθερώνει DNHOST από κάθε ευθύνη και αξιώσεις για ζημιές ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την τήρηση από πλευράς DNHOST της εν λόγω πολιτικής και διαδικασίας.

12.6 Διακοπή Συμφωνητικού

12.6.1 Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή κανενός χρηματικού ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που τη διακοπή ζητήσει ο πελάτης για προσωπικούς λόγους ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

12.6.2 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών και ο πελάτης είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την τύχη των αρχείων και των email που φιλοξενεί στην υποδομή της εταιρίας.

12.7 Εναλλακτική επίλυση διαφορών

12.7.1 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ιστότοπο του ODR. Η ΗΕΔ επιτρέπει τόσο σε Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους (προμηθευτές) που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου.

Μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιός από τους αναγνωρισμένους φορείς επίλυσης διαφορών θα αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς, η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης. Στην Ελλάδα, η διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και μέσω του Συνήγορου του καταναλωτή

Ο καταναλωτής πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν.

12.7.3 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δε θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

12.4.6 Δικαίωμα τερματισμού υπηρεσιών

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δε θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός Iστότοπου από έναν Διακομιστή της (web server). Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

επιστροφή στην κορυφή

13. Επεξεργασία δεδομένων

13.1 Σύμβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία DNHOST IKE που εδρεύει στην Αθήνα (Ευμολπίδων 23, 11854) με ΑΦΜ 099869228 και ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κο Ιωάννη Φαραζούμη του Ευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών, η οποία εφεξής θα αποκαλείται “Εκτελών την Επεξεργασία” και αφετέρου ο Πελάτης που έχει ή θα αποκτήσει τις υπηρεσίες της DNHOST IKE και ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, αμοιβαία συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Α. Το παρόν αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης εξ’ αποστάσεως που συνήφθη μεταξύ των μερών (εφεξής «Κύρια Σύμβαση») δυνάμει της οποίας ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο με κατάληξη .gr, .eu, .com κ.α. (ccTLD’s και gTLD’s), φιλοξενίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (web hosting), έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL ceftificates) και τεχνικής υποστήριξης για την καλή λειτουργία αυτών των υπηρεσιών.

Β. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Κύριας Σύμβασης και για τους σκοπούς αυτής, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να (έχει) αποκαλύψει ή διαβιβάσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία πληροφορίες που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»), ιδίως τον Κανονισμό 679/2016 (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Γ. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο ο Εκτελών την Επεξεργασία να επεξεργαστεί κάποια Δεδομένα που χαρακτηρίζονται ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας προκειμένου να εκτελεσθεί με επιτυχία η Κύρια Σύμβαση.

Ως εκ τούτου συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναθέτει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία να Επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας τόσα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όσα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Κυρίας Συμβάσεως και όσα μπορεί να συμφωνήσουν μεταγενέστερα τα συμβαλλόμενα Μέρη γραπτώς. Κάθε τέτοια μεταγενέστερη συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Σύμβασης.

2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αποκλειστικά για τον σκοπούς της Κυρίας Συμβάσεως και μόνο υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός αν έννομη υποχρέωση του δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας του επιβάλει άλλη υποχρέωση.

3. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει στον Εκτελούντα Επεξεργασία Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Κυρίας Συμβάσεως, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εν συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά. Ρητά συμφωνείται πως δεν απαιτείται σχετική έγκριση ή άλλη απάντηση επί της εν λόγω γνωστοποίησης και αν τέτοια υπάρξει ο Εκτελών την Eπεξεργασία μπορεί να μην τη λάβει υπόψιν.

4. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ενώ για οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα η οποία δεν είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. γίνεται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας τη στιγμή της υποβολής των δεδομένων στον Εκτελούντα την Επεξεργασία και η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χωριστά από δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου.

6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία μεριμνά ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να εγγυώνται επίπεδο προστασίας το οποίο να είναι κατάλληλο σε σχέση με το είδος των δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους κινδύνους και να εγγυώνται τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τυγχάνουν τακτικής αξιολόγησης από τον Εκτελούντα Επεξεργασία.

7. Κατ’ απαίτηση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει σε αυτόν όλες τις πληροφορίες, διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να γνωρίζει ποια είναι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

8. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει πως το προσωπικό του, με οποιαδήποτε ιδιότητα και ιδίως αν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα προκειμένου ο Εκτελών την Επεξεργασία να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας.

9. Σε περίπτωση που Υποκείμενο των Δεδομένων υποβάλλει αίτηση απευθείας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του σε σχέση με τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, ο τελευταίος οφείλει να διαβιβάσει το εν λόγω αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση και να εκτελέσει με ακρίβεια τις εντολές του. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δε δύναται αυτοβούλως να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ιδίως δεν επιτρέπεται να διορθώσει, να διαγράψει ή να περιορίσει την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία είναι υπό την επεξεργασία του, παρά μόνο βάσει γραπτών εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή αν το επιβάλει η εκτέλεση της Κυρίας Σύμβασης ή η Υφιστάμενη Νομοθεσία. Επί των εντολών αυτών δύναται ο Εκτελών την Επεξεργασία να ζητεί διευκρινήσεις και δε φέρει ευθύνη αν αυτές δεν παρασχεθούν ή παρασχεθούν πλημμελώς.

10. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή και βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας απέναντι στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή τρίτους.

11. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας το συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση μόλις αποκτά γνώση κάθε ενδεχομένης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, ή αποκάλυψης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε ενδεχόμενης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»). Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να διερευνήσει την Παραβίαση Δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπλέον, υποχρεούται, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποτρέψει περαιτέρω Παραβιάσεις Δεδομένων. Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε πιθανής περαιτέρω επίπτωσης για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και τα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας εάν αυτή συνδέεται με την Παραβίαση Δεδομένων ή αποτελεί συνέπεια της. Επιπλέον, υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε πληροφορία την οποία διαθέτει και την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με την Παραβίαση Δεδομένων.

12. Ο Εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε εφικτή βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αναφορικά με την υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές και τα Υποκείμενα των Δεδομένων σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας (υποχρέωση γνωστοποίησης και ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

13. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να ενημερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αμέσως, εάν πιστεύει ότι η κάποια επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει ή θα προβεί συνεπάγεται ή μπορεί να συνεπάγεται παράβαση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και δεν υποχρεούται να την εκτελέσει αν δε λάβει απάντηση ή παρά την απάντηση που έλαβε εξακολουθεί να ευλόγως να θεωρεί ότι η εν λόγω επεξεργασίας συνιστά παράβαση της νομοθεσίας. Επιμονή του Υπευθύνου της επεξεργασίας στην πραγματοποίηση της ως άνω επεξεργασίας δημιουργεί για τον Εκτελούντα την επεξεργασία λόγο αζήμιας καταγγελίας της Κύριας συμβάσεως. Ρητώς συμφωνείται πως η μη εκτέλεση παράνομης, κατά τα ως άνω, επεξεργασίας από τον εκτελούντα την επεξεργασία δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της Κύριας Σύμβασης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τυχόν καταγγελία εξαιτίας του λόγου αυτή δημιουργεί ευθύνη του για τυχόν άμεσες και έμμεσες ζημίες που υπέστη και θα υποστεί ο Εκτελών την Επεξεργασία εξαιτίας της καταγγελίας.

14. Μετά από την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης ή όταν το ζητάει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα πρέπει, κατ’ επιλογήν του Υπευθύνου Επεξεργασίας, να επιστρέψει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που παρήχθησαν, ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας ο Εκτελών την επεξεργασία οφείλει να του επιδείξει αρχείο καταγραφής της διαγραφής των δεδομένων.

15. Ο Εκτελών την Επεξεργασία μπορεί αναθέσει τη με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία ανέλαβε δυνάμει της παρούσας ή της Κύριας Σύμβασης, σε Υπεργολάβο Εκτελούντα την Επεξεργασία (sub-processor) αν προ της εκκίνησης της ως άνω επεξεργασίας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει ενημερώσει εγγράφως και έχει λάβει ρητή συναίνεση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ενημέρωση οφείλει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει εκτός της ταυτότητας του Υπεργολάβου, τους σκοπούς και το εύρος της προτεινόμενης Επεξεργασίας με Σύμβαση Υπεργολαβίας καθώς και αν η επεξεργασία θα λάβει χώρα εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.
 2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει διασφαλίσει πως η ανατιθέμενη επεξεργασία από τον Υπεργολάβο Εκτελούντα την Επεξεργασία είναι απολύτως συμβατή με την Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επιβάλλει στον Υπεργολάβο Εκτελούντα την Επεξεργασία τις ίδιες υποχρεώσεις, αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες αναλαμβάνει έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων έτσι ώστε η Επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

16. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναφορικά με τα αναφερόμενα στην παρούσα δεδομένα, θεωρηθεί με βάση την Υφιστάμενη Νομοθεσία ως Εκτελών την Επεξεργασία (processor), τότε συμφωνείται πως ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα θεωρείται ως Υπεργολάβος Εκτελών την Επεξεργασία (sub-processor) και κατά τα λοιπά ισχύουν απολύτως όλοι οι όροι της παρούσας.

17. Ρητά συμφωνείται πως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους όρο της παρούσης, η ευθύνη του Εκτελούντος την επεξεργασία για αποζημίωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εξαιτίας οποιαδήποτε αιτίας που μπορεί να πηγάζει ή να συνδέεται με την παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του συνολικού του συμβατικού τιμήματος της Κύριας Σύμβασης. Το παραπάνω συνολικό μέγιστο όριο αποζημίωσης ισχύει και όταν το δικαίωμα αποζημίωσης του αναθέτοντος εδράζεται σε παραπάνω από μια αιτίες, αξιώσεις ή νομικές βάσεις.

18. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας δύναται να συνιστά ουσιώδη παραβίαση της Κύριας Σύμβασης.

19. Η άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια που απορρέουν από την παρούσα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά ή άλλα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια.

20. Τυχόν ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της συμβάσεως δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων και τα συμβαλλόμενα μέρη, αν προκύψει τέτοιο ζήτημα, συμφωνούν να αντικαθιστούν κάθε τέτοια άκυρη διάταξη με άλλη έγκυρη, που να προσεγγίζει περισσότερο τον αντικειμενικό σκοπό της άκυρης.

21. Όπου στην παρούσα σύμβαση απαιτείται κοινοποίηση ή γνωστοποίηση από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο ως τέτοια νοείται και η ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας (fax) εκτός αν ορίζει το αντίθετο αναγκαστικού δικαίου διάταξης της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.

22. Όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας σύμβασης, καθώς και όλες οι δηλώσεις, αιτήσεις, εγκρίσεις, κτλ των μερών που αφορούν τη συμβατική σχέση, πρέπει να γίνονται εγγράφως.

23. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών και αντικαθιστά κάθε άλλη προγενέστερη συμφωνία ή ρύθμιση που τυχόν έχει γίνει πριν από τη σύναψή της και ρυθμίζει αποκλειστικά ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

24. Εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια τα δικαστήρια των Αθηνών.

25. Κατά τα λοιπά τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως από την Κύρια Σύμβαση εκτός αν όρος της έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα οπότε και υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση.

επιστροφή στην κορυφή

14. Αποδοχή Όρων Χρήσης & Πολιτικής απορρήτου

14.1 Ισχύς Όρων

14.1.1 Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου DNHOST.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

14.1.2 Ακύρωση όρων

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δε θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

14.1.3 Λογισμικό Τρίτων

Η Εταιρία παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που o πελάτης αιτήθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

14.1.4 Ισχύς παρόντος

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

14.1.5 Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στη διεύθυνση https://dnhost.gr/legal/terms-of-use

14.2 Ρητή συναίνεση Χρήστη

14.2.1 Δέσμευση χρήστη

Ο πελάτης ρητώς δεσμεύεται με την παρούσα ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου dnhost.gr. Επιπλέον, δεσμεύεται όπως: α) συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχει από κάθε παράνομη ή αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου dnhost.gr και των υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρίας.

14.2.2 Λήψη συναίνεσης χρήστη

Η αποδοχή και η συναίνεση του Πελάτη στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του και την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας, καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης με το πάτημα του ποντικιού στο διαδικτυακό σύνδεσμο (link) "Έχω διαβάσει, συμφωνώ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης" ή/και σε οποιοδήποτε άλλη παρόμοια ή σχετική δήλωση αποδοχής και συναίνεσης του παρουσιαστεί πριν προχωρήσει στην εγγραφή του στα ενημερωτικά και προωθητικά email της Εταιρίας, στην εγγραφή του σαν πελάτης της DNHOST, την υποβολή δεδομένων στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες της Εταιρίας, πριν από κάθε παραγγελία υπηρεσίας και γενικά με τη χρήση των ιστοχώρων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

14.2.2 Αποδοχή και συναίνεση χρήστη

Από την ξεκάθαρη συγκατάθεσή του χρήστη/πελάτη στις φόρμες λήψης συναίνεσης για κάθε πολιτική απορρήτου, κανονισμό και όρο χρήσης της Εταιρίας όπου αυτές του εμφανίζονται, καθώς και από την καταγραφή της λήψης συναίνεσης και αποδοχής του Πελάτη από την Εταιρία (τρόπος, χρόνος και IP διεύθυνση από την οποία δόθηκε η συναίνεση), τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα όπως απαιτείται από τους νόμους του ελληνικού κράτους, πριν από την υποβολή οιασδήποτε ενέργειας, ή παραγγελίας ή/και χρήσης υπηρεσιών/προϊόντων από την Εταιρία.

επιστροφή στην κορυφή

15. Όροι χρήσης Managed WordPress Hosting

15.1 Περιγραφή υπηρεσίας

15.1.1 Ορισμός

Managed WordPress Hosting (ή κοινόχρηστη φιλοξενία WordPress ιστοσελίδων, κοινόχρηστο WordPress hosting), είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων στον ίδιο server.

Όλα τα WordPress sites μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ (CPU, cores) τη μνήμη (RAM, swap), τους σκληρούς δίσκους (χώρος, I/O), την κίνηση δεδομένων (traffic) και τον Web/Μail/FTP/mySQL server, συνυπάρχοντας αρμονικά στο ίδιο μηχάνημα αλλά το κάθε domain έχει αποκλειστικούς εγγυημένους πόρους.

15.1.2 Καθορισμός όρου "unmetered κίνηση*"

Η DNHOST διαθέτει επαρκείς υποδομές ώστε να παρέχει πακέτα hosting με όση κίνηση δεδομένων χρειάζεται μια WordPress ιστοσελίδα υψηλών απαιτήσεων για να λειτουργεί εύρυθμα, της τάξης των πχ 300GB έως 700 GB κίνησης ανά μήνα.

Unmetered πόροι όμως, δε σημαίνει ότι παρέχουμε άπειρους πόρους αλλά ότι δε μετράμε πόσο ακριβώς παρέχουμε και δεν περιορίζουμε το bandwidth στα συνήθη μικρά όρια (πχ 30 GB κίνησης). Όμως η χρήση πόρων κάθε domain θα πρέπει να είναι παρόμοια με το 99% των WordPress sites στο hosting μας. Φυσικά, επιτρέπεται η πολλαπλάσια χρήση άνω του μέσου όρου, αρκεί να μην επηρεάζεται η σταθερότητα και η ποιότητα της υπηρεσίας για τους υπόλοιπους πελάτες μας.

* και συναφείς όροι: απεριόριστη κίνηση δεδομένων, unmetered traffic.

15.1.3 Ποια sites καλύπτoνται;

Η υπηρεσία εξυπηρετεί άνετα τις ανάγκες απαιτητικών WordPress ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων που χρησιμοποιούν το WooCommerce και υψηλής επισκεψιμότητας ενημερωτικών portal (δημοσιογραφικών οίκων, επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών, bloggers κτλ).

Το Managed WordPress Hosting ΔΕΝ ταιριάζει σε sites που δε χρησιμοποιούν το WordPress CMS (Content Management System) και τα πακέτα φιλοξενίας είναι βελτιστοποιημένα και υποστηρίζουν αποκλειστικά WordPress Sites.

15.2 Πολιτική Ορθής Χρήσης

15.2.1 Σκοπός

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης ισχύει για την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου μας και την προστασία της ποιότητας του Managed WordPress Hosting.

Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

15.2.2 Mέγιστα επιτρεπόμενα όρια

Τα παρακάτω μέγιστα όρια χρήσης επαρκούν για ένα WordPress Website υψηλής κίνηση στο Managed WordPress Hosting.

 • Συνολική RAM ανά domain: από 768 ΜΒ έως 12 GB
 • Όριο I/O ανά σελίδα: 10 ΜΒ/sec έως 30 ΜΒ/sec
 • RAM για εκτέλεση PHP ανά domain: 256MB *
 • PHP max_execution_time: 100" *
 • Ταυτόχρονες διεργασίες (processes) ανά domain: από 10 έως 40 processes
 • Μέγιστο μέγεθος για κάθε mySQL βάση: 1000MB
 • Μέγιστη Κίνηση δεδομένων: 700 GB/domain
 • Χώρος θυρίδας e-mail: 1GB ανά mailbox
 • Μέγεθος αρχείου: 100 MB κατά μέγιστο

Ιστοσελίδες που προσεγγίζουν τα Μέγιστα Όρια στην κίνηση ή τη χρήση CPU, RAM, I/O κτλ για περισσότερο από 30 ημέρες θα πρέπει να μετακομίζουν σε VPS ή Dedicated-Hosting.

Οποιαδήποτε αρχεία (πχ software, video, mp3, φωτογραφίες κτλ) που δε χρησιμοποιούνται από (ή δε σχετίζονται με) το WP site και αποθηκεύονται στo server, θα διαγράφονται κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης.

* Mε δυνατότητα αλλαγής μέσα σε λογικά πλαίσια.

15.2.3 Υπέρβαση ορίων

Aν η DNHOST εντοπίσει domain που φτάνει τα Μέγιστα Όρια χρήσης πόρων του server ή έχει τη δυναμική να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των μηχανημάτων της, θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστεί μαζί του για να λύσει το ζήτημα.

Αν το domain προκαλέσει πρόβλημα στο server, η DNHOST θα απενεργοποιήσει εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση (http, email, php script, mySQL ή και όλο το domain) και θα ενημερώσει τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος (με όσες πληροφορίες έχει συλλέξει), ώστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα (πχ να βελτιώσει τον php κώδικά του, να χρησιμοποιήσει caching κ.α.).

O πελάτης μπορεί να αγοράσει ένα VPS ή dedicated server από την DNHOST για να μεταφέρει άμεσα το site του (ή πχ μόνο τη mySQL βάση) εκεί και να επαναφέρει την ιστοσελίδα του σε πλήρη λειτουργία.

15.2.4 Πρόσβαση στη διαχείριση hosting

Η DNHOST παρέχει στον πελάτη τον πίνακα ελέγχου των Υπηρεσιών Hosting (που ονομάζεται Plesk panel) και μαζί, τους σχετικούς Οδηγούς Χρήσης.

15.2.5 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Εάν ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Managed WordPress Hosting της DNHOST, έχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων που κατέβαλε εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την αγορά, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Το περιθώριο των 90 ημερών ισχύει για το πρώτο πακέτο φιλοξενίας που αγόρασε από την DNHOST και όχι για επιπλέον πακέτα που αγόρασε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αν ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή των χρημάτων του, θα πρέπει να αναφέρει στην DNHOST μέσω email προς το support@dnhost.gr το λόγο που δεν ικανοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της και η DNHOST θα διασταυρώσει το αληθές της καταγγελίας της σύμβασης, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή ποσού.

Εάν ο λόγος ακύρωσης, αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα το περιστατικό τεχνικής υποστήριξης στο οποίο η DNHOST δεν έδωσε αποτελεσματική λύση, παρέχοντάς το domain του και περιγραφή του περιστατικού.

Αν ο λόγος αφορά ένα περιστατικό μη αποτελεσματικής εξυπηρέτησης από εκπρόσωπο της DNHOST, θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου, την ημέρα και ώρα και το περιστατικό (με βάση το αναγνωριστικό του αιτήματος που έστειλε ο πελάτης μέσω e-mail/live chat), ώστε να διερευνηθεί το συμβάν.

Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτραπεί η κακόβουλη χρήση της εγγύησης, να κρατηθεί η Παροχή των Υπηρεσιών της DNHOST στο ύψιστο επίπεδο και να βελτιωθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες και ο τρόπος εξυπηρέτησής πελατών της. Ο σκοπός της DNHOST είναι να βελτιώνεται και να έχει ικανοποιημένους πελάτες και όχι δυσαρεστημένους και δέσμιους σε συνδρομές που δεν απολαμβάνουν.

Αν η DNHOST αποφανθεί ότι ο Πελάτης όντως δεν έλαβε ικανοποιητικές υπηρεσίες ή εξυπηρέτηση ή ότι η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη για τον πελάτη, και δικαιούται να λάβει την επιστροφή χρημάτων, θα προβεί στην επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη παρακρατώντας όποιο χρηματικό ποσό χρησιμοποιήθηκε για αγορά άλλης σχετικής υπηρεσίας (πχ κατοχύρωση domain name, αγορά SSL, IP κτλ) που τυχόν έγινε κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες της DNHOST καθώς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη συναλλαγή (πχ προμήθειες τραπεζών για χρέωση κάρτας κτλ).

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει πακέτα φιλοξενίας που φιλοξένησαν ιστοσελίδες που αφορούν την πολιτική ζωή της χώρας σε περίοδο εκλογών.

15.3 Μη επιτρεπτές χρήσεις και περιεχόμενο στο Managed WordPress Hosting

15.3.1 Mη επιτρεπτοί τύποι ιστοσελίδων:

Ιστοσελίδες που όπως προκύπτει από τα διαχειριστικά εργαλεία της Εταιρίας φτάνουν τα όρια (cpu, ram, i/o κτλ) του πακέτου τους, άρα απαιτούν συστηματικά πολύ περισσότερους πόρους από τους παρεχόμενους, χρειάζονται φιλοξενία σε δικό τους, αποκλειστικό χώρο φιλοξενίας δηλ. VPS ή dedicated server με πολύ υψηλότερους πόρους, όπου θα έχουν το δικαίωμα ως μοναδικοί χρήστες του server να τους αξιοποιήσουν για να λειτουργήσουν στο μέγιστο των απαιτήσεων τους.

15.3.2 Μη επιτρεπτές χρήσεις υπηρεσίας:

Οι παρακάτω τύποι χρήσεις και καταχρηστικές ενέργειες εις βάρος των υπηρεσιών φιλοξενίας της DNHOST δεν επιτρέπονται:

 • H αρχειοθέτηση (backup) των αρχείων της τρέχουσας ή παλαιότερης έκδοσης του WordPress ιστότοπου (πχ domain.gr/old ή /οldsite κτλ). Αυτά θα διαγράφονται αυτόματα, χωρίς άλλη ενημέρωση. Η επιτρεπτή χρήση του χώρου φιλοξενίας είναι η εξυπηρέτηση της κίνησης και όχι η φύλαξη αντιγράφων των ιστοσελίδων.
 • H χρήση χώρου από απενεργοποιημένες (suspended, disabled) ιστοσελίδες για πάνω από 15 ημέρες. Tα αρχεία αυτά θα διαγράφονται αυτόματα με ή χωρίς προειδοποίηση. Επιτρέπονται μόνο ενεργά και παραγωγικά websites.
 • H χρήση χώρου από websites που δεν είναι δημόσια προσβάσιμα (πχ προσωπικά blogs κτλ).
 • H φιλοξενία ιστότοπων που εξυπηρετούν σκοπούς φόρτωσης (upload), διαμοιρασμού/διανομής (file sharing/distribution), αποθήκευσης/αντιγράφων ασφαλείας (archive/backup, πχ Owncloud, Nextcloud, pCloud, Cozy, SyncThing, Pydio, SeaFile κτλ) ή καθρεπτισμού (mirroring) αρχείων.
 • H φιλοξενία αρχείων multimedia (video, mp3, φωτογραφίες, pdf) που δε χρησιμοποιούνται από το ίδιο domain.
 • H χρήση των πόρων (χώρος δίσκου, MySQL κλπ) του hosting (δωρεάν ή επί πληρωμή) σε domains που δε φιλοξενούνται στον ίδιο server στην DNHOST ή που φιλοξενούνται σε άλλο Πάροχο.
 • H χρήση του χώρου για τη φιλοξενία αρχείων άλλων ιστοσελίδων (domains) που δεν έχουν σχέση με αυτό, μέσω ανακατεύθυνσης DNS.
 • H φιλοξενία ιστότοπων με κύριο σκοπό να οδηγήσουν κίνηση σε ένα άλλο site.
 • H διάθεση των πόρων του WordPress hosting (χώρος/κίνηση), δωρεάν ή επί πληρωμή στο κοινό.
 • H ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ των πακέτων Managed WordPress hosting σε τελικούς πελάτες. Για αυτή τη χρήση παρέχουμε ειδικά διαμορφωμένα πακέτα RESELLER hosting και VPS hosting.
 • H αποστολή κάθε είδους newsletter (μαζική αποστολή προωθητικών/διαφημιστικών email) μέσα από τους mail servers μας. Επιτρέπεται μόνο η διακίνηση της καθημερινής αλληλογραφίας. Η αποστολή newsletters επιτρέπεται μόνο σε συνδρομές Bronze VPS (και εφόσον η αποστολή γίνεται σε χρήστες που έχουν συναινέσει στην αποστολή τους) ή σε μια υπηρεσία διαμορφωμένη ειδικά για αυτό τον σκοπό (βλ. άρθρο 3.6.3).
 • Οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων και η παρενόχληση ή προσβολή τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Search Engine Optimization (SEO) farms ή παρόμοιες περιπτώσεις.
 • Υπηρεσίες ανταλλαγής banner (banner rotation) και ανταλλαγής συνδέσμων (link exchanges).
 • Προσφορά αποθήκευσης εικόνων, αρχείων και δεδομένων, καθώς και οι υπηρεσίες ελεύθερης φιλοξενίας ιστοσελίδων αλληλογραφίας (free hosting and email).
 • Εκτέλεση proxy server είτε αυτός είναι δημόσιος είτε προστατευόμενος.
 • Σύνδεση ή απόπειρα σύνδεσης σε βάση(εις) δεδομένων εξωτερικά, βάσεις δηλαδή που δεν ανήκουν/υπάγονται εντός του ιδίου λογαριασμού φιλοξενίας.
 • Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.
 • Παραπομπές σε ιστοχώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην DNHOST.
 • Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη, η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου της εταιρίας και η εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών.
 • H φιλοξενία οποιουδήποτε προγράμματος εκτελεί port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop.
 • Η εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου web Spider ή Indexer.
 • Η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX), PhpShell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.
 • Η εκτέλεση Background Processes. Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή όσα από αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.
 • Η εκτέλεση Scripts με κλήσεις προς αρχείο εκτός του εξυπηρετητή που χρησιμοποιεί. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή διεύθυνσης url σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή πρέπει να δηλώνεται στην DNHOST όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η DNHOST έχει δικαίωμα να καταργήσει τέτοιες ενέργειες χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση στον πελάτη.
 • Η λειτουργία gaming servers όπως battlefield1942, counter strike , half life, κ.α.
 • Η απόκτηση από τον πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέσω του λογαριασμού του Πελάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον server και η επίδοση μέσω αυτού σε οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη από τους παρόντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια. Τέτοιες περιπτώσεις επισύρουν τη δίωξη του ποινικά και αστικά υπεύθυνου με κάθε δικαστικό μέσο.

15.3.3 Μη επιτρεπτό περιεχόμενο

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της DNHOST για φιλοξενία περιεχόμενου που κατά την κρίση της Εταιρίας εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες.

Απαγορεύεται αυστηρά και συνεπάγεται άμεση διακοπή ή/και τερματισμό των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή χρημάτων, τα παρακάτω:

 • H αποστολή e-mail με διαφημιστικό, παραπλανητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις.
 • Περιεχόμενα που προωθούν παράνομες ενέργειες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών, απαγορευμένων ουσιών, παρεμπόριο-λαθρεμπόριο-διακίνηση και εμπορία παραποιημένων-απομιμητικών προϊόντων, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking) και ζώων συντροφιάς.
 • Περιεχόμενο που προωθεί την εκμετάλλευση ή πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Περιεχόμενο για ενήλικες, πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 • Περιεχόμενα που προωθούν παράνομες ενέργειες ή παράνομη χρήση λογισμικού (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, pirate softwares, warez, συμβουλές για hacking, spamming κτλ).
 • Δημοσίευση, αποστολή με e-mail περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Δημοσίευση, αποστολή με e-mail περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Δημοσίευση ή αποστολή με e-mail υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, torrents, MP3, ταινιών, βιβλίων και οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, χωρίς τα ανάλογα δικαιώματα ή/και την άδεια του ιδιοκτήτη τους.
 • Δημοσίευση παραπλανητικών ιστοσελίδων που προσομοιάζουν ιστότοπους τραπεζών ή γνωστών ηλεκτρονικών καταστημάτων με σκοπό την εξαπάτηση και την κλοπή/συλλογή προσωπικών δεδομένων, στοιχείων πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών ή χρηματικών ποσών.
 • Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ.).

15.3.4 Συνέπειες εντοπισμού μη επιτρεπτής χρήσης ή περιεχομένου

Σύμφωνα με τα παραπάνω (15.3.1, 15.3.2 και 15.3.3), σε περίπτωση που η DNHOST λάβει γνώση (κατόπιν τυχαίου ελέγχου ή προβλήματος που δημιουργηθεί σαν συνέπεια, στα πλαίσια των εργασιών της ή κατόπιν γραπτής στοιχειοθετημένης όχλησης ή καταγγελίας τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που βλάπτεται από το εν λόγω περιεχόμενο) ότι η χρήση ή το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας παραβιάζει τους όρους χρήσης μας, τότε η Εταιρία κατά την κρίση της προχωρά σε άμεση, προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση/διαγραφή των μη επιτρεπόμενων αρχείων ή ολόκληρου του ιστότοπου που τα φιλοξενεί, μέχρι την επίλυση του προβλήματος (αν αυτό είναι εφικτό) ή την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και στην άμεση ενημέρωση με τις απαραίτητες συστάσεις προς τον πελάτη, ενώ κατά περίπτωση και όπου κρίνεται ότι συντελείται ποινικό αδίκημα ή ζημία στην Εταιρία θα γίνεται ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ή/και των νομικών συμβούλων της.

Σε τέτοιες περιπτώσεις το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει και ακολουθούνται οι τυχόν προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την αναφορά των γεγονότων που υπέπεσαν στην αντίληψη της DNHOST στις αρμόδιες αρχές.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη ή επισκέπτη δικτυακού τόπου που φιλοξενείται στην DNHOST, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης αλλά και για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν για την εταιρία (μεταφορικά, δικηγορικά κ.α.).

15.4 Αντίγραφα ασφαλείας (backup)

15.4.1 Υποχρέωση λήψης backup

O Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να βασίζεται μερικώς ή αποκλειστικώς στην DNHOST για backup των αρχείων του ή/και να αξιώνει ή να απαιτεί από την DNHOST να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Η DNHOST ρητά απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά στη λήψη, αποθήκευση ή επαναφορά backup δεδομένων του πελάτη, η οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να διατηρεί ένα πρόσφατο backup των δεδομένων του.

15.4.2 Περιορισμός ευθύνης

Η DNHOST δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του Πελάτη ή και Τεχνικής υποστήριξης σε σχετικά θέματα.

Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος και τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της DNHOST, ότι δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της DNHOST: ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (back up) του πελάτη -εφ' όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη και κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο.

15.4.3 Υπηρεσία Managed Backup

Η DNHOST κρατάει αντίγραφα ασφαλείας των Linux Shared Hosting servers. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.3 Παροχή Μanaged Backup.

Η συχνότητα λήψης managed backup από την DNHOST στο Shared Hosting είναι κάθε μέρα, έως και 14 ημέρες πίσω.

Επίσης, αν κάποια βάση mySQL πελάτη, έχει ζημιά (πχ crashed tables), είναι πιθανόν να μη συμπεριληφθεί στο backup έως ότου επιδιορθωθεί (από τον πελάτη ή από τα αυτόματα εργαλεία επιδιόρθωσης βάσεων mySQL της Εταιρίας).

15.4.4 Δωρεάν επαναφορά δεδομένων

H DNHOST παρέχει μία (1) δωρεάν επαναφορά backup το μήνα από δικό της αντίγραφο ασφαλείας σε ΕΝΕΡΓΕΣ Managed WordPress συνδρομές φιλοξενίας. Ο Πελάτης πρέπει να αιτηθεί την επαναφορά backup μέσω email, προσδιορίζοντας ακριβώς τι θέλει να επαναφερθεί: (domain, αρχεία, βάσεις δεδομένων, email ή συνδυασμό τους) και από ποια ημερομηνία. Για επαναφορά ληγμένων ή διεγραμμένων συνδρομών δείτε το 15.4.6

Κάθε επιπλέον επαναφορά backup για το ίδιο λογαριασμό φιλοξενίας ή domain, μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, θα επιβαρύνει τον πελάτη σύμφωνα με τον Tιμοκατάλογο Managed WordPress Hosting.

15.4.5 Backup με αυτοεξυπηρέτηση

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μόνος του ένα backup του domain του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email) μέσα από το Plesk και να το κατεβάσει στον Η/Υ του ή να το χρησιμοποιήσει την ίδια ημέρα. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 2.5.4 Παροχή Backup με Αυτοεξυπηρέτηση, της παρούσας ιστοσελίδας.

15.4.6 Επαναφορά διαγραμμένου πακέτου

Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 7 ημέρες ή που έχει διαγραφεί από τους servers της DNHOST, παρέχετε με βάση τον Τιμοκατάλογο Managed WordPress Hosting συν το κόστος της συνδρομής φιλοξενίας του για ένα μήνα, και εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας του λογ/σμού του.

Ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 7 ημέρες μετά τη λήξη της συνδρομής του, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως (πριν τη λήξη της συνδρομής του) και εγγράφως την DNHOST και να έχει λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της DNHOST. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για τα αρχεία και τα email του πελάτη που διαγράφονται λόγω λήξης της συνδρομής του.

15.4.7 Περιορισμοί

Τα αρχεία backup που φτιάχνει ο Πελάτης μέσα από το Plesk (χειροκίνητα ή μέσω της λειτουργίας Scheduled Backup) παραμένουν εκεί έως το τέλος της ημέρας κι έπειτα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.

To Plesk Scheduled Backup φτιάχνει backup μόνο μέσα στην ίδια ημέρα και όχι σε μελλοντική ημερομηνία.

15.5 Προεγκατεστημένη Εφαρμογή ανοικτού κώδικα WordPress

15.5.1 Δωρεάν WordPress

Η DNHOST παρέχει τη Δωρεάν την Προεγκατεστημένη Εφαρμογή Ανοιχτού Κώδικα WordPress μέσα από το Plesk "ως έχει" και δεν παρέχει εκπαίδευση στη χρήση της, καθώς είναι τρίτου κατασκευαστή και όχι της DNHOST. Η DNHOST θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην επίλυση κάποιου προβλήματος που τυχόν αντιμετωπίζει ο Πελάτης. Η DNHOST δεν είναι υπεύθυνη για τη μη ομαλή λειτουργία κάποιου script που περιέχεται στο Plesk Applications, εκτός και πρόκειται για θέμα που αφορά αποδεδειγμένα τον server ή το Plesk και τη διάρθρωση/δομή/δικαιοδοσία των αρχείων του domain ή τις γενικότερες ρυθμίσεις του server.

15.5.2 Υποχρέωση πελάτη

Ο πελάτης οφείλει να εγκαθιστά και να παραμετροποιεί μόνος του, να ελέγχει τακτικά για νέες ενημερώσεις στον κώδικά τους και να αναβαθμίζει άμεσα όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές τρίτων (web applications, web scripts) που έχει εγκαταστήσει στο domain, που χρησιμοποιεί WordPress CMS, στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους. Συστήνεται στους πελάτες να εγγράφονται στο newsletter του WordPress.org ώστε να λαμβάνουν email αμέσως μόλις μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.

15.5.3 Ασφάλεια WordPress

Οι διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα WordPress που δεν έχει ενημερωθεί και περιέχει κρίσιμα κενά ασφαλείας, μπορούν να απενεργοποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρίας έως ότου ο πελάτης να κάνει την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση ή/και να κλείσει τα κενά ασφαλείας. Αν ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει την αναβάθμιση, ενδεχομένως να μπορεί να την υλοποιήσει η DNHOST (ανάλογα με τη φύση της αναβάθμισης και τη διαθεσιμότητα των τεχνικών της), με ένα μικρό αντίτιμο (με βάση τον Tιμοκατάλογο Υπηρεσιών Premium Support). Όταν η WordPress εγκατάσταση βρεθεί να περιέχει μολυσμένα/κακόβουλα αρχεία τότε απενεργοποιείται από το προσωπικό της DNHOST και ενημερώνεται ο Πελάτη μέσω email ώστε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό και την εξυγίανση της WordPress εφαρμογής του.

15.6 Αποστολή E-mail

15.6.1 Χρήση email servers

O Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τους servers της DNHOST για να στείλει/λάβει την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που του στέλνονται με την έναρξη του πακέτου φιλοξενίας του. Επίσης, οφείλει να χρησιμοποιεί δυνατούς κωδικούς στα email του και να ελέγχει τακτικά το Αντισπάμ φίλτρο που του παρέχουμε μέσα από τον πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας του (Plesk).

15.6.2 SMTP authentication

O πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί SMTP authentication στις φόρμες εγγραφής (ή επικοινωνίας, παραγγελιοληψίας) και γενικά κάθε εφαρμογής που στέλνει email μέσω της ιστοσελίδας του. Αν ο Πελάτης δε γνωρίζει πώς να κάνει SMTP authentication στις φόρμες των site του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τεχνικό της ιστοσελίδας του. Σε περίπτωση ανάγκης, ο Πελάτης ή ο τεχνικός του Πελάτη μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της DNHOST στο support@dnhost.gr Αναλυτικές Οδηγίες για SMTP Αuthentication στο WordPress υπάρχουν στο: Οδηγίες για SMTP Αuthentication WordPress .

15.6.3 Απαγόρευση αποστολής newsletters

Η μαζική αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών email απαγορεύεται αυστηρά στο κοινόχρηστο hosting.

Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη συχνή αποστολή νόμιμου μαζικού ταχυδρομείου σε εκατοντάδες ή χιλιάδες παραλήπτες (που έχουν συναινέσει στη λήψη αυτών των email και που έχουν τη δυνατότητα άμεσης απεγγραφής από τη λίστα παραληπτών) μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία email VPS της (VPS Bronze, πληροφορίες στο support [at] dnhost.gr) ή μια από τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες αποστολής newsletters:

 • Mail Chimp ---> Δωρεάν αποστολή 12.000 email/μήνα σε 2.000 συνδρομητές.
 • SendInBlue ---> Δωρεάν αποστολή 9.000 email/μήνα.
 • Zoho ---> Δωρεάν αποστολή 12.000 email/μήνα σε 2.000 συνδρομητές.
 • Campayn ---> Δωρεάν αποστολή 20.000 email/μήνα σε 500 συνδρομητές.
 • Fresh Mail ---> Απεριόριστη δωρεάν αποστολή email σε 500 συνδρομητές.
 • Mail Jet ---> Δωρεάν αποστολή 6.000 email/μήνα, 200 τη μέρα.
 • Tiny Letter ---> Δωρεάν αποστολή απλών email σε φίλους, συνεργάτες, fans/followers κτλ: http://goo.gl/lfOMQh

15.7 Απόδοση IP διευθύνσεων ανά υπηρεσία

Για την απόδοση dedicated/Ιδιωτικών IP διευθύνσεων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για τη χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από τη RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η DNHOST είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

15.8 Ασφάλεια υπηρεσίας

Η Εταιρία σαρώνει καθημερινά και εντατικά τους servers της με διαφορετικά λογισμικά antivirus για τον εντοπισμό κακόβουλων αρχείων. Αν κάποιο domain παραβιαστεί (λόγω εκμετάλλευσης κενού ασφαλείας ή αδύναμων κωδικών κάποιου web application) και βρεθεί να περιέχει κακόβουλα προγράμματα (viruses, malware) ή παραπλανητικές ιστοσελίδες (phishing sites) ή προκαλεί επιθέσεις spam/ddos σε άλλους ιστότοπους (λόγω ύπαρξης κακόβουλων/ευπαθών αρχείων), τότε θα απενεργοποιηθεί άμεσα από την DNHOST προκειμένου να σταματήσει άμεσα κάθε κακόβουλη ενέργεια. Γίνεται προσπάθεια αυτόματου καθαρισμού των μολυσμένων αρχείων και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μετακινούνται σε καραντίνα. Το προσωπικό μας ενημερώνεται για τη λίστα των μολυσμένων αρχείων που εντοπίστηκαν, αξιολογεί και επαληθεύει τον κίνδυνο και απενεργοποιεί τα domains που είναι ευπαθή.

16. Premium WordPress Support

16.1 Ορισμός

Premium WordPress Support ορίζεται η διαδικασία παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες Managed WordPress Hosting και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις εργασίες που αναφέρονται στον σχετικό αναρτημένο Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών Premium Support.

Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά εργασίες που σχετίζονται με το WordPress και όχι με το περιβάλλον φιλοξενίας και το server στα οποία η υποστήριξη είναι συνεχής και δωρεάν.

16.2 Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος υποστήριξης

Ο πελάτης για κάθε αίτημα του στέλνει email στο support@dnhost.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας αναφέροντας τα παρακάτω:

1) Το URL του WordPress website που αφορά το αίτημα.

2) Τις εργασίες που θέλεις να αναλάβουμε με βάση τον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών Premium Support.

3) Τα συνοδευτικά αρχεία ή τις διευκρινίσεις που απαιτούν κάποια αιτήματα και αναφέρονται στο πεδίο “Από εσένα θα χρειαστούμε” κάθε ξεχωριστής υπηρεσίας.

Άμεσα ο πελάτης θα λάβει αυτόματη απάντηση από το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας (helpdesk) με έναν κωδικό της μορφής ABC-1234-678, σαν ένδειξη ότι το email του παραλήφθηκε.

Το αίτημα θα εξεταστεί από τεχνικό μας και θα αποσταλεί οικονομική προσφορά και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών. Με την εξόφληση της σχετικής χρέωσης και με βάση το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες.

Ενδέχεται κάποιες από τις εργασίες που θα μας ανατεθούν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση τους ή τον συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα ενημερωθεί ώστε να αποδεχθεί την ανανεωμένη οικονομική προσφορά για την ολοκλήρωση των εργασιών και με την εξόφληση του υπολοίπου θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες.

Ο πελάτης οφείλει :

1. Να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του

2. Να στείλει το αίτημα από mail κατόχου του Managed WordPress Hosting ή εξουσιοδοτημένο email (Billing Contact, Technical Contact) που έχει ορίσει στο http://mycp.gr —> Account

3. Να αναφέρει τις ακριβείς ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος ή προγραμματιστής του για την επίλυση ενός προβλήματος ώστε να μπορέσουν οι τεχνικοί μας να έχουν πλήρη εικόνα των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίλυση ενός σφάλματος.

4. Να συμπεριλάβει στο αρχικό αίτημα του τα συνοδευτικά αρχεία ή τις διευκρινίσεις που απαιτούν κάποια αιτήματα και αναφέρονται στο πεδίο “Από εσένα θα χρειαστούμε” κάθε ξεχωριστής υπηρεσίας.

5. Να είναι συνεργάσιμος και βοηθήσει τον εκπρόσωπο της Εταιρίας ακούγοντάς τον/διαβάζοντας προσεκτικά τα e-mail του και παρέχοντάς του όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν.

επιστροφή στην κορυφή

17. Όροι Τρεχουσών Προσφορών

ΑΝΑΝΕΩΣΗ .GR DOMAIN 14€

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

 • Η προσφορά “Aνανέωση .GR domain 14€” ισχύει για υφιστάμενους και νέους πελάτες που θα ενεργοποιήσουν την προσφορά, για τον ενεργό ή νέο λογαριασμό τους.
 • Η τιμή προσφοράς ισχύει για όλα τα domain names με κατάληξη .GR, που υπάρχουν ή θα μεταφερθούν στον λογαριασμό του πελάτη.
 • Η προσφορά ισχύει για ανανεώσεις .GR domains που βρίσκονται ήδη ή θα μεταφερθούν με αίτηση αλλαγής καταχωρητή στην DNHOST πριν τη λήξη τους ή εντός 15 ημερών από τη λήξη τους.
 • Η προσφορά ισχύει και για όλες τις νέες Κατοχυρώσεις και Μεταβιβάσεις (αλλαγή καχότου) .GR domains.
 • Η προσφορά δεν ισχύει για όλα τα GR Domains 2 χαρακτήρων (πχ 14.gr).
 • H τιμή της προσφοράς διαμορφώνεται με βάση το τέλος καταχώρησης της ΕΕΤΤ και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση αν η ΕΕΤΤ ορίσει νέα τιμή πώλησης.
 • Η τιμή προσφοράς 14€ δε συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ.
 • Η προσφορά θα παραμένει ενεργή μέχρι και τις 31/07/2024 στην αναγραφόμενη τιμή.

Όροι Προσφοράς Web & WordPress Hosting -30%

 • Η έκπτωση ισχύει για όσες παραγγελίες γίνουν και εξοφληθούν από την Τετάρτη 1/5/2024 στις 12:00 έως και την Παρασκευή 31/5/2024 στις 23:59.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για αγορά νέων πακέτων web hosting & WordPress hosting, όχι για ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων πακέτων.
 • Oι υπηρεσίες μεταφοράς website δεν ισχύουν για μεταφορές μεταξύ ομοειδών πακέτων της DNHOST από υπάρχοντες πελάτες ή για site που φιλοξενούνται ήδη στις υποδομές μας.
 • Με το πέρας του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, τα πακέτα ανανεώνονται στις τρέχουσες τιμές του εκάστοτε τιμοκαταλόγου, όπως είναι αναρτημένες στο https://dnhost.gr

Όροι προσφοράς Hosting + Δωρεάν SSL Certificate

 • H προσφορά ισχύει για αγορά νέων πακέτων Web Hosting, WordPress Hosting, Reseller Hosting και Semi-Dedicated Hosting διάρκειας 12 | 24 μηνών. Όχι για ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων πακέτων και SSL.
 • Με κάθε ταυτόχρονη,παραγγελία και εξόφληση ενός πακέτου φιλοξενίας, δίνεται δωρεάν ένα εμπορικό Comodo Essential SSL ίσης διάρκειας με το πακέτο φιλοξενίας που προστέθηκε στο καλάθι αγορών.
 • Η παραγγελία του Comodo Essential SSL πρέπει να γίνει στο ίδιο πεδίο με το πακέτο φιλοξενίας στο καλάθι αγορών της DNHOST.
 • Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και επικαιροποίησης του δωρεάν SSL πιστοποιητικού δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά.
 • Εάν ζητηθεί επιστροφή χρημάτων για το πακέτο φιλοξενίας εντός 90 ημερών, ο πελάτης λαμβάνει την αξία του πακέτου μειωμένη κατά την αξία του SSL πιστοποιητικού που προστέθηκε στο καλάθι αγορών.

Όροι Προσφοράς Web / WordPress Hosting -70%

 • Η έκπτωση ισχύει για όσες παραγγελίες γίνουν και εξοφληθούν από την Τετάρτη 9/7/2024 στις 12:00 έως και την Τετάρτη 31/7/2024 στις 23:59.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για αγορά νέων πακέτων WordPress Hosting Business ή Enterprise και Web Hosting διάρκειας 12 μηνών, όχι για ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων πακέτων.
 • Oι υπηρεσίες μεταφοράς website δεν ισχύουν για μεταφορές μεταξύ ομοειδών πακέτων της DNHOST από υπάρχοντες πελάτες ή για site που φιλοξενούνται ήδη στις υποδομές μας.
 • Με το πέρας του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, τα πακέτα ανανεώνονται στις τρέχουσες τιμές του εκάστοτε τιμοκαταλόγου, όπως είναι αναρτημένες στο https://dnhost.gr
επιστροφή στην κορυφή