×

Επιλεγμένα SSL certificates από από αξιόπιστους εκδότες

Εμφάνιση 47 από 47
 • ONOMA
 • ΤΙΜΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS
 • ΕΚΔΟΣΗ
 • WILDCARD
 •  
 • 7,90€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ Άμεση
 • WILDCARD
 • 24,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 25,90€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 26,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 30,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 35,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 39,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 42,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 47,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN)
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 57,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 57,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ Άμεση
 • WILDCARD
 • 59,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 68,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 5 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 77,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 5 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 81,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 81,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 102,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 5 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 103,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 112,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 119,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN)
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 123,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 139,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 5 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 137,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 161,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 176,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 176,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Domain (DV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ Μερικά λεπτά
 • WILDCARD
 • 164,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 196,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 5 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 206,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 217,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 218,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 218,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 247,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN)
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 237,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 402,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 412,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 3 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 483,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 592,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN)
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 601,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN)
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 675,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 889,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN)
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 962,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρης (EV) ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 4 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-5 μέρες
 • WILDCARD
 • 1.575,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 1.837,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 2 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 4.299,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Ένα domain Απεριόριστα subdomains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
 • 4.691,00€/έτος
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οργανισμού (OV)
 • ΑΡΙΘΜΟΣ DOMAINS Πολλαπλά domains (SAN) Συμπεριλαμβάνει 2 domains
 • ΕΚΔΟΣΗ 1-3 μέρες
 • WILDCARD
Φίλτρα

Φίλτρα

κλείσιμο
Εφαρμογή φίλτρων

Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ. Ρύθμιση ΦΠΑ

Τί ακριβώς είναι ένα SSL Πιστοποιητικό και πως λειτουργεί;

Μάθε περισσότερα
Βοηθός επιλογής SSL Certificates

Θες βοήθεια στην επιλογή SSL;

Επειδή δεν είναι όλοι ειδικοί στα SSL όπως εμείς, ετοιμάσαμε για σένα τον Βοηθό επιλογής SSL.
Απαντώντας σε τρεις απλές ερωτήσεις, σου προτείνουμε τα SSL που ταιριάζουν ακριβώς στις ανάγκες σου.

Μαζί μας δε θα διαλέξεις ποτέ λάθος Πιστοποιητικό Ασφάλειας SSL! Τώρα η επιλογή του σωστού SSL είναι πιο απλή από ποτέ.

Βρες το SSL σου σε 1 λεπτό!

Eρωτήσεις για τα SSL Certificates

Γιατί είναι απαραίτητο το SSL;
Σύντομα όλες οι επικοινωνίες στο διαδίκτυο θα γίνονται με κρυπτογράφηση και ήδη Google, Mozilla κ.α. πιέζουν με κάθε μέσο (ενδείξεις κινδύνου στους browsers, χαμηλότερη κατάταξη στις αναζητήσεις) έτσι ώστε όλοι οι ιστότοποι να λειτουργούν σε HTTPS://, δηλαδή να έχουν SSL Certificate.
Τι είναι η κρυπτογράφηση δεδομένων;
Είναι η "μεταμφίεση" μιας πληροφορίας (αριθμός, κείμενο ή αρχείο) με έναν αλγόριθμο-κλειδί, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί από τρίτους, παρά μόνο από όποιον έχει το "κλειδί" της κρυπτογράφησης (encryption key). Προστάτευσε το website σου & τα δεδομένα των επισκεπτών του σήμερα με κρυπτογράφηση έως και 256 bit επιλέγοντας το SSL που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.
Ποιος και πότε εκδίδει τα SSL Πιστοποιητικά;
Το SSL είναι μια ηλεκτρονική βεβαίωση που εκδίδεται (κατόπιν ελέγχων) από ανεξάρτητους και φερέγγυους οργανισμούς (Certificate Authorities) παγκοσμίου κύρους, που είναι εταιρίες σαν την Symantec, την Thawte και την Comodo. Τα DV SSL (Επικύρωσης Domain) συνήθως απαιτούν 5-10 λεπτά, τα OV SSL (Επικύρωσης Οργανισμού) απαιτούν 1-5 εργάσιμες ημέρες, ενώ τα EV SSL (Εκτεταμένης Επικύρωσης) σε 10-15 μέρες.
Πως θα ξέρουν οι πελάτες μου ότι έχω SSL;
Όταν ένας επισκέπτης μπαίνει σε μια ιστοσελίδα με SSL πιστοποιητικό, βλέπει ένα εικονίδιο λουκέτου στη γραμμή διευθύνσεων του Πλοηγού του, καθώς και το πρόθεμα https στη διεύθυνση URL. Επίσης (ανάλογα με τον τύπο του SSL) εμφανίζονται στατικά ή δυναμικά Λογότυπο & Σφραγίδα Εμπιστοσύνης site, που τονίζουν ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής. Τα EV SSL εμφανίζουν λουκέτο ασφαλείας στο browser, μαζί με τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Μάθε περισσότερα για τα EV SSL.
Που διαφέρουν οι πιστοποιήσεις DV, OV & EV;
Τα DV, OV και EV SSL, διαφέρουν στον βαθμό επικύρωσης που προσφέρουν, άρα και στον βαθμό εμπιστοσύνης που θα εμπνέει ο ιστότοπος με το SSL στους επισκέπτες του.
 • Domain Validation (DV): Πιστοποιείται η κυριότητα του domain name από τον κάτοχο του SSL.
 • Οrganization Validation (OV): Επικυρώνεται η κυριότητα του domain καθώς και η επωνυμία και η έδρα του Οργανισμού.
 • Extended Validation (EV): Βεβαιώνεται η κυριότητα του domain, η έδρα, η επωνυμία, η φυσική ύπαρξη, η νομιμότητα και η λειτουργία του του Οργανισμού καθώς και το ότι ο ίδιος αιτήθηκε την έκδοση του SSL.
Σε τι διαφέρουν τα Wildcard και SAN/UCC SSL;
To Wildcard (μπαλαντέρ) SSL καλύπτει ένα domain και όλα τα δευτερεύοντα ονόματα του (subdomains), πχ: www.dnhost.gr και blog.dnhost.gr, domains.dnhost.gr κτλ. Το UCC (SAN) SSL καλύπτει διαφορετικά domains και host names, πχ domain1.gr, domainx.com, mail.newdomain.net, www.dom.gr κτλ.
Πως εγκαθιστώ το Πιστοποιητικό Ασφάλειας SSL;
Μπορείς να ακολουθήσεις τις οδηγίες εγκατάστασης SSL στο Plesk. Αλλιώς, κατά την παραγγελία του SSL επίλεξε Υπηρεσία Εγκατάστασης SSL και θα αναλάβουμε εμείς την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού στο domain σου!
Τι είναι η υπηρεσία εγκατάστασης SSL;
Επιλέγοντας την υπηρεσία εγκατάστασης κατά την αγορά ή ανανέωση ενός SSL, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα αναλάβουν την άμεση έκδοση, εγκατάσταση και ενεργοποίηση του SSL σου, στο πακέτο hosting ή στον server που επιθυμείς σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Μάθε περισσότερα για την υπηρεσία εγκατάστασης SSL.

Έτοιμος να ασφαλίσεις το site σου;

Με ένα SSL Certificate αυξάνεται δραματικά η εμπιστοσύνη & οι πωλήσεις/conversions στο site σου.

Επίλεξε ένα SSL τώρα